Інформаційні впливи як головний інструмент здійснення трансферу економічної кризи / відп. ред. О.О. Бєляєв, голова редкол. І.Й. Малий

Сльозко, О.О. (2010) Інформаційні впливи як головний інструмент здійснення трансферу економічної кризи / відп. ред. О.О. Бєляєв, голова редкол. І.Й. Малий. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; Спец. Вип.: Державне антикри-зове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні: матеріали наук. ко. с. 128-131.

Повний текст не доступний з цього репозиторію.
Тип елементу : Стаття
Теми: Теорія та методологія всесвітньої історії
Підрозділи: Відділ історії нових незалежних держав
Користувач, що депонує: Редактор наукового репозиторію
Дата внесення: 13 Серп 2018 21:43
Останні зміни: 13 Серп 2018 21:43
URI: http://elibrary.ivinas.gov.ua/id/eprint/1467

Дії (Потрібно увійти)

Перегляд елементу Перегляд елементу