Електронна наукова бібліотека

Елементи, в яких тема: "Теорія та методологія всесвітньої історії"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Б | В | З | К | М | П | Р | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 31.

Б

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-96.

Білорус, О.Г. (2016) Глобальна ринкова неоконвергенція: генезис та закономірності еволюції. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-13.

В

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 44-47.

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку Європейського Союзу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 106-113.

З

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах в США 2016 року. Зовнішні справи.

К

Кононенко, С.В. (2012) Держава у світовій політиці: державність, націоналізм, суверенність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 59-62.

Кудряченко, А.І. (2016) Системна історія зовнішньої політики і дипломатії ХХ-ХХІ століть: міжнародно-політичний та інституціональний виміри. Зовнішні справи (1). с. 58-60.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики Всесвітньої історії у сучасній Україні. Украінський історичний журнал (1). с. 180-194.

Кудряченко, А.І. (2016) Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 12-23.

М

Метельова, Т.О. (2002) Людина в історії: пошук системних закономірностей. Українська книга, Київ. ISBN 966-743-391-9

Миклащук, І.М. (2013) Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща. Віче (20). с. 16-19.

Миклащук, І.М. (2016) Изучение исторической памяти в учебном процессе. Материалы IХ Международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы» в УО "Гродненский государственный аграрный университет" (Республика Беларусь). с. 43-46.

Мироненко, П.В. (2016) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 29-33.

Мироненко, П.В. (2016) Форма правління як концептуальна і прикладна проблема. Суспільно-�політичні процеси. Науково-�популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (3). с. 11-60.

П

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

Р

Розумюк, В.М. (2014) Ідейне протистояння і соціальний конфлікт: марксистська інтерпретація. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 41-49.

Розумюк, В.М. (2016) Основні напрями теоретичної рефлексії проблем ядерної безпеки. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 67-73.

Т

Ткаченко, В.М. (2016) Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 24-51.

Толстов, С.В. (2016) Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 26-39.

Ф

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 133-141.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-46.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2016) Національна безпека України: система реалізації. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 17-19.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Інтеграційні процеси як складова модернізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 268-273.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2012) Аксіологічна дилема неспроможних держав. Науковий вісник Дипломатичної академії України (19). с. 77-83.

Ш

Шморгун, О.О. (2016) Політологічний вимір модернізаційної моделі влади авторитарно-мобілізаційного типу. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-120.

Шморгун, О.О. (2014) Системно-цивілізаційна типологія військових конфліктів у масштабі всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 59-67.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Я

Ялі, М.Х. (2012) Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин:[зб. наук. праць/наук. ред. Канцелярук Б. та ін.].–К.: КиМУ (4). с. 112-123.

Ялі, М.Х. (2016) Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-67.

Ялі, М.Х. та Трима, К.А. (2015) Еволюція інститутів глобального громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 179-187.

Цей список був створений у Wed Jul 26 03:45:35 2017 EEST.