Електронна наукова бібліотека

Елементи, в яких тема: "Новітня історія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | Б | В | Д | К | Л | П | С | Т | Х | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 29.

І

Ілюк, Т.В. (2016) Проблеми Греції в контексті Ялтинських домовленостей. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-76.

Б

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658—1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

В

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-61.

Врадій, О.С. (2016) До питання про джерела ідеї "Єдиної Європи" напередодні та у часи Другої світової війни. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 92-101.

Д

Держалюк, М.С. Окупаційна політика Угорщини в Україні у роки Великої Вітчизняної війни. Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України.

К

Кудряченко, А.І. (2015) Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. Журнал Верховної Ради України "Віче" (5). с. 25-28.

Кудряченко, А.І. (2016) Важливі складові суспільної консолідації: досвід повоєнної Австрії. Віче (№16).

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина /Упоряд.,вступна стаття, пер. з нім. А.І.Кудряченка; Передмова Ю.Г.Рубана. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 77-82.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

Кудряченко, А.І. (2014) Берлінська криза 1948-1949 років - балансування на межі війни. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 88-99.

Кудряченко, А.І. (1996) Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.). Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Костиря, А.А. (2006) Політична історія України XX століття: Підручн. для студ. вищ.навч.закл. Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ. ISBN 966-608-575-5

Л

Лакішик, Д.М. (2014) Німецьке питання наприкінці Другої світової війни та у повоєнні роки у зовнішній політиці США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 99-114.

П

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

С

Солошенко, В.В. (2016) Досвід подолання наслідків політики націонал-соціалізму. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 28-33.

Солошенко, В.В. (2014) Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 114-124.

Солошенко, В.В. (2016) Історичне значення Ялтинської конференції. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 16-24.

Степанчук, О.П. (2012) Вплив національної політики польського уряду щодо українців Холмщини на процеси державотворення Речі Посполитої Польської у 20-30-х роках ХХ ст. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 118-121.

Т

Ткаченко, В.М. (2014) Перша світова війна в нашому сьогоденні. Проблеми історії України XIX-початку XX ст. (23). с. 3-8.

Ткаченко, В.М. (2017) Тяжелые травмы депортации. Коре-сарам в советском молохе. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2014) Велика вІйна 1914–1918 рр. і Україна. Український історичний журнал (2). с. 217-231.

Толстов, С.В. (2016) Воєнно-політичні союзи та коаліаційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 79-108.

Толстов, С.В. (2016) Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-47.

Толстов, С.В. (2016) Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки. «Зовнішні справи». ІСТОРИЧНІ НАУКИ (8). с. 22-27.

Х

Хижняк, І.А. (2016) System confrontation of the global poles of power and factor of re-action of historical results of The Second World War. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 123-130.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2014) Історія процесу перепідпорядкування Кримської області Україні. Віче (5). с. 9-11.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Імре Надь: "Я двічі намагався врятувати гідність поняття "соціалізм" в долині Дунаю". Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (9). с. 24-25.

Ш

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Цей список був створений у Wed Jul 26 12:27:39 2017 EEST.