Електронна наукова бібліотека

Елементи, в яких тема: "Україна у світі"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Б | В | Д | К | М | О | П | Т | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 54.

Б

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 222-233.

Бульвінський, А.Г. (2011) Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. - Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, 19 травня 2011 р.). с. 81-84.

Бульвінський, А.Г. (2010) Новий політичний курс В.Януковича та російські стратегічні інтереси. Віче (№20). с. 8-12.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип.7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2004) Ідеологічні засади зовнішньополітичної доктрини Московської держави XV—XVII ст. та українська державна ідея доби Пізнього Середньовіччя: причини концептуальної неспівставності. Україна дипломатична (Вип.5). с. 287-326.

Бульвінський, А.Г. та Врадій, О.С. (2015) Основні механізми та способи взаємодії міжнародних організацій з ОГС в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 213-224.

Білоконь, О.С. (2015) Українсько- китайська дипломатія в контексті постсоціалістичної трансформації: історична персоналістика як досвід новітньої історії. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 498-501.

В

Васильєв, О.А. (2014) Електроенергетичний комплекс України як основа економізації зовнішньої політики. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 233-240.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 121-129.

Вєтринський, І.М. (2016) Російська агресія проти України та її вплив на регіональну безпеку: геостратегічний контекст. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-113.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 106-113.

Д

ДУ, "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2016) Глобальні трансформаційні процеси у країнах Субсахарської Африки: виклики та можливості для України (за матеріалами міжнародної наукової конференції). Зовнішні справи (№6). с. 8-9.

К

Кудряченко, А.І. (2007) Зовнішньополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (4(5)). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2008) Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (3). с. 132-141.

Кудряченко, А.І. (2006) Геополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 167-174.

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: сучасний етап реалізації курсу. In: Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, Київ.

Кудряченко, А.І. (2011) Геополітичні виміри поступу України в глобалізованому світі: виклики і перспективи. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 10-17.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

М

Мудрієвська, І.І. (2012) Політичний вимір співробітництва України із Словацькою Республікою у 1993-2011 рр. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 94-97.

О

Островська, О.О. (2016) Проблеми ядерної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 130-138.

П

Перга, Т.Ю. (2014) Глобальна екологічна політика та Україна. Видавець ПП Лисенко М.М., Ніжин. ISBN 978-617-640-147-6

Потєхін, О.В. (2016) Ядерне роззброєння України у контексті її відносин з США та РФ. АГОРА (Вип.16). с. 16-19.

Потєхін, О.В. (2016) Україна у безпечній цілісній Європі без розподільчих ліній. АГОРА (Вип.17). с. 21-26.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів Частина 1. Набуття суб’єктності за часів Революції та війни. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№1). с. 38-43.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 2. Друзі пізнаються в біді, чи не так? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№2). с. 46-51.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 3. Імперативи інтеграції. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№3). с. 18-23.

Т

Ткаченко, І.В. (2012) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 121-124.

Ткаченко, І.В. (2013) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 312-319.

Ткаченко, В.М. (2016) Виклик незалежності. Національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Ткаченко, В.М. (2016) Україна: виклики зовнішньої залежності. Національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Ткаченко, В.М. (2013) Феномен "внутренней колонизации” в украино-российских отношениях (исторический аспект). Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини (12). с. 50-62.

Ткаченко, В.М. (1998) Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). Український історичний журнал (2). с. 142-145.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо. Укрінформ.

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Х

Хижняк, І.А. (2016) Український вимір «гібридної» модернізації і неопатримоніальної демократії у геополітичному регіоні «Omnes et singulos». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 128-147.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2009) Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (2). с. 211-218.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Україна в ООН: відстоювання Незалежності. Науковий вісник Дипломатичної академії України (22). с. 30-36.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Україна перед вибором. Науковий вісник Дипломатичної академії України (17). с. 52-56.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Без незалежної України не було б незалежної Польщі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 139-146.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Про просування кандидатури України на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН. Віче (19-20). с. 19.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Зовнішньополітичні виклики Україні. Науковий вісник Дипломатичної академії України (13). с. 56-59.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України (10). с. 346-358.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.23). с. 218-236.

Чекаленко, Л.Д. (1997) Влияние регионализма на формирование внешней политики Украины. Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн.1. Центральная Азия и Кавказ. с. 179-193.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Недієздатність держави, як геополітичний виклик. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право (1). с. 308-312.

Чекаленко, Л.Д. та Попова, Д.О. (2010) Безпека України - європейська складова світової безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України (16). с. 13-16.

Чекаленко, Л.Д. та Солошенко, В.В. (2016) Наукова концептуалізація євроінтеграційного курсу України. Політична наука в Україні, 2. с. 675-687.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) Євроінтеграційна діяльність України через призму реалізації програми Східного партнерства: інституціональний та іміджевий аспекти. Науковий вісник Дипломатичної академії України (23). с. 4-12.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2014) Сприяння розв'язанню конфліктів на європейському континенті - одне з найважливіших завдань головування України в ОБСЄ. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 287-298.

Чорногор, Я.О. (2011) Енергетична політика Європейського Союзу: місце України. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 134-140.

Ш

Швед, В.О. (2015) Близькосхідна політика України: нові виклики. газета День.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї у сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 98-105.

Я

Ялі, М.Х. (2013) Інформаційна політика Російської Федерації щодо України на початку ХХІ ст. Актуальні проблеми міжнародних відносин (114). с. 15-20.

Цей список був створений у Wed Jul 26 21:37:13 2017 EEST.