Електронна наукова бібліотека

Елементи, в яких тема: "Культурно-цивілізаційний процес"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: B | M | Б | В | Д | Ж | З | К | М | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 62.

B

Bilorus, O.G. Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Universitet “Ukraina”, Київ. ISBN 978-966-388-472-1

M

Meteleva, Т.О. (2016) SYSTEM OF VALUES AS A FACTOR OF SOCIETY TRANSFORMATION: FUNDAMENTAL VALUES AND EXISTENTIAL VALUES. Гілея: науковий вісник., 115 (12). с. 210-215. ISSN 2076-1554

Б

Бессонова, М.М. (2016) Збереження культурного суверенітету Канади як засіб забезпечення національної єдності. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 38-41.

Бульвінський, А.Г. (2012) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 13-14.

Бульвінський, А.Г. (2013) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 10-25.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах, 2. с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2015) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України (на прикладі подій 2013 р.). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 362-372.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI-XVIII ст. та засадничих цінностей ЄС. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. с. 104-119.

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. та Зернецька, О.В. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ. ISBN 978–966–483–959–1

В

Вєтринський, І.М. (2015) Вплив євроінтеграційної стратегії на геополітичне становище та демократизацію України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 285-292.

Д

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 339-350.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2016) «Інші» в ісламі як екзистенційний «збій» глобалізаційних процесів. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 29-36.

Жангожа, Р.Н. (2016) Этнополитика современного Казахстана и составляющие ее этноисторические и политические мифы. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 248-266.

Жангожа, Р.Н. (2016) Криза світової цивілізації та доля ісламу у контексті сучасної політичної та культурної ситуації в Україні. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1). с. 194-205.

З

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 407-417.

Зернецька, О.В. (2016) Роль національного телерадіомовлення Австралії в консолідації австралійського суспільства. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 49-53.

К

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 168-178.

Кудряченко, А.І. (2013) Засадничі демократичні цінності та їх роль у розвитку громадянського суспільства у країнах Європи. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ). с. 28-39. ISSN ISBN 978-966-554-200-1

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 61-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності як засади розвитку держав молодої демократії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 74-76.

Кудряченко, А.І. (2013) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах європейського континенту. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 164-174.

М

Матюшко, В.В. (2016) Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 188-194.

Метельова, Т.О. (2002) Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну. Українська книга, Київ. ISBN 966-605-428-0

Метельова, Т.О. (2016) На шляху європейської консолідації: досягнення і втрати політики спільної ідентичності. Зовнiшнi справи (10). с. 26-31.

Метельова, Т.О. (2015) Реактуалізація міфологічного мислення як складник модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 63-72.

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти та варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2014) Конфліктогенний потенціал політики мультикультуралізму: ідеологеми і реальність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 18-33.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія (Вип.11). с. 222-232.

Миклащук, І.М. (2015) Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Віче (4). с. 6-10.

П

Перга, Т.Ю. (2015) Оргуська конвенція: проблеми та перспективи впровадження в країнах Європи та Азії. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 161-167.

Потєхін, О.В. (2015) Антиамериканізм і антисемітизм: порівняльний аналіз. Збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). с. 45-54.

Р

Рудяков, П.М. (2016) Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа). Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 173-182.

С

Скаленко, О.К. (2017) ГЛОБАЛІСТИКА ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА, ЕКОСФЕРА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СВІТУ». Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету - 2017». / за заг. ред. проф. Ф. М. с. 67-72. ISSN 2520-2553

Солошенко, В.В. (2013) Практика дотримання засад гендерної рівності у країнах ЦСЄ як чинник демократизації суспільства. Віче (20). с. 23-26.

Солошенко, В.В. (2011) Культурне співробітництво України й Німеччини на рубежі ХХ-ХХІ ст. (на прикладі діяльності Гете-Інституту). Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 328-334.

Солошенко, В.В. (2013) Мультикультуралізм в Німеччині : сучасний стан проблеми. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 205-214.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь країн Вишеградської групи як суб’єкт і об’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 418-425.

Стельмах, В.О. (2011) Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 334-341.

Т

Ткаченко, І.В. (2015) Соціально-політична модернізація в Чеській Республіці: досвід для України на шляху європейської інтеграції. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 425-433.

Ткаченко, І.В. (2011) Мовна політика в Україні: проблема ціннісного вибору. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 245-252.

Ткаченко, І.В. (2012) Громадянське суспільство і міжконфесійні відносини в об’єднаній Європі на початку ХХІ століття. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 153-164.

Ткаченко, І.В. (2013) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 214-222.

Ткаченко, І.В. (2014) Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 165-176.

Ткаченко, В.М. (2007) Україна: проблеми національної ідентичності. Політичний менеджмент (3). с. 19-37.

Ткаченко, В.М. (2017) Чувствовать чужую боль по-корейски. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Целенаправленная русификация. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликами глобалізму. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 183-195.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1). с. 7-20.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2013) Європейські цінності — основоположні принципи європейської інтеграції. Україна дипломатична. (14). с. 628-640.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Геополітичні виміри об’єднаної Європи на рубежі ХХ–ХХІ століть. Віче (2). с. 13-15.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Еволюція діалогу Європейський Союз – Росія. Науковий вісник Дипломатичної академії України (22). с. 88-91.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Історична пам’ять і політична воля. Віче (14).

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Європейські цінності, що засновані на духовній, моральній та історичній спадщині народів Європи. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (10). с. 14-17.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Аксіологічний зріз дилеми неспроможності держав. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 398-407.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2015) Моделі «трійок» як інструмент європейської інтеграції та безпеки: екологічний вимір. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 305-311.

Ш

Шматко, І.В. (2013) Ідеологія права та аксіологічні засади модерної держави. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 157-163.

Шморгун, О.О. (2016) Типологічні характеристики антикризової модернізаційної моделі влади. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 167-179.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційної стратегії. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 260-264.

Шморгун, О.О. (2013) Еволюція ціннісних пріоритетів у процесі розвитку західної цивілізації за доби нового та новітнього часу. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 65-77.

Я

Ялі, М.Х. (2014) Парадигма глобалізації: основні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (123). с. 62-73.

Цей список був створений у Wed Jul 26 21:35:43 2017 EEST.