Елементи, в которих рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 75.

І

Іванов, Д.І. (2019) Ставлення основних політичних партій щодо участі Великої Британії у війнах та конфліктах. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 56-60.

Б

Богданович, І.І. (2019) Радянський період Республіки Білорусь: сучасні оцінки. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 234-247.

Бондарець, М.В. (2019) Еволюція змісту «європейських цінностей» в історичному розвитку. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 110-122.

Бондарець, М.В. (2019) Теоретичні аспекти трансформації економічних цінностей суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 140-145.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація геоекономічної політики Білорусі в умовах глобалізації. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 247-258.

Булка, О.В. (2019) Передумови та причини вступу Мексики до НАФТА. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 39-43.

Бульвінський, А.Г. (2019) Роль України в процесах трансформації пострадянського простору. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 121-146.

Бурцева, М.В. (2019) Інновації канадської імміграційної політики 1980-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 43-47.

Білорус, О.Г. (2019) Проблеми глобальної неоконвергенції та синергетичного цивілізаційного співрозвитку в ХХІ столітті. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 17-30.

В

Васильєв, О.А. (2019) Цивілізаційні засади трансформаційних та інтеграційних процесів в Республіці Казахстан. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 191-201.

Вєтринський, І.М. (2019) Передумови та особливості сучасної сирійської кризи: ціннісний аспект. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 122-135.

Вєтринський, І.М. (2019) Особливості розвитку геополітичної практики в контексті глобальних цивілізаційних трансформацій. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 84-95.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація за умов глобалізації: проблеми і перспективи. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 98-110.

Вітер, І.І. (2019) Соціально-економічний розвиток транзитивних країн в умовах глобальної інтеграції. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 77-87.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. (2019) Еволюція цінностей за умов четвертої промислової революції. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-46.

Вітер, В.І. (2019) Гідна праця як європейська цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 166-171.

Г

Галаджій, О.В. (2019) Проблема інтеграції Австралії до Азійсько-Тихоокеанського регіону наприкінці ХХ ст. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 47-51.

Д

Деменко, О.Ф. (2019) Вплив глобалізації на національний розвиток республіки Казахстан. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 95-103.

Деменко, О.Ф. (2019) Основні етапи євразійської інтеграції: від зони вільної торгівлі до митного та економічного союзу. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 87-98.

Добровольська, А.Б. (2019) Проблеми цивілізаційного вибору держав пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-76.

Добровольська, А.Б. (2019) Постіндустріальні тенденції еволюції цінностей в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 46-57.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішні чинники структуризації геоекономічного простору: досвід та перспективи інтеграційних стратегій пострадянських республік. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 12-26.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2019) Транзит власти в Казахстане - альтернативы без альтернативы. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 202-212.

Жога, М.В. (2019) Особливості формування зовнішньополітичної автономії Бразилії: історія та сучасність. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 52-56.

Жога, М.В. (2019) Трансформація бразильської системи цінностей під впливом формування зовнішньополітичної автономії країни. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 148-155.

З

Зернецька, О.В. (2019) Щастя як інтегративна цивілізаційна цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-39.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація і еволюція цінностей. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-12.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 28-32.

К

Кириченко, О.В. (2019) Еволюція історичних цінностей незалежних країн Балтії у контексті впливу еліт на культурно-гуманітарну сферу науки в регіоні. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 103-114.

Кудряченко, А.І. (2019) Європейські демократичні цінності в добу глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-16.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. (2019) ФРН-НДР: досвід об’єднання і роль у ньому міжнародних акторів. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 6-16.

Кужельний, М.О. (2019) Громадянський патріотизм як суспільна цінність. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 201-210.

Л

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 48-52.

Лущак, В.В. (2019) Г. Уоллес та проблема повоєнного врегулювання міжнародного контролю за ядерною зброєю. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 60-65.

М

Метельова, Т.О. (2019) Базові ціннісні системи: ґенеза, історичні трансформації та сучасні соціальні експлікації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 19-30.

Метельова, Т.О. (2019) Боротьба з регіональним сепаратизмом в Італії: здобутки й уроки. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 16-21.

Мирончук, О.А. (2019) Трансформація міжнародного наукового співробітництва в умовах глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 179-188.

Мирончук, О.А. (2019) Роль наукової дипломатії у розвитку і стабілізації міжнародних відносин в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 57-66.

Мудрієвська, І.І. (2019) Специфіка протистояння між Іраном і Саудівською Аравією в контексті американської зовнішньої політики. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 13-17.

Мінасян, Р.А. (2019) Участь України у переговорному процесі ЄЕП у 2003–2004 рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 65-69.

О

Олійник, О.М. (2019) Адаптація Монетарного союзу до нових умов функціонування з урахуванням кризових явищ останніх років. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. с. 135-151.

Олійник, О.М. (2019) Пропозиції щодо удосконалення інститутів макропруденційної політики в Україні. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. с. 278-299.

Олійник, О.М. (2019) Сучасна макропруденційна політика в ЄС: перспективи для України. Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС. с. 71-76.

Олійник, О.М. (2019) Gasyuan: a chinese innovation on the global gas market. ECONOMY AND FORECASTING (1). с. 153-157. ISSN 2663–6557

Олійник, О.М. (2019) "One belt, one road" initiative - project of world significance: prospects for Ukraine. The financial and economic potential of successful cooperation between China and Ukraine in the context of "one belt, one road initiative". с. 49-56.

Орлова, Т.В. (2019) Соціальні революції XX - початку XXI ст. на пострадянському просторі. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 98-114.

П

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні цінності сучасної цивілізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 89-97.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічна культура та становлення цінностей сучасного суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 184-192.

Пугачова-Лакішик, Д.В. (2019) «Спільний націоналізм» в історичному поступі скандинавських держав. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 17-22.

Р

Розумюк, В.М. (2019) Балканський досвід інтеграції окупованих територій і проблем державного будівництва. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 33-38.

Романенко, О.В. (2019) Values of Poles by the eyes of Lithuanian students. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 192-201.

Рудяков, П.М. (2019) Не блукати у трьох вербах: цінності – норми – практики. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 12-19.

Рудяков, П.М. (2019) «Відкладена» демократія: пострадянський транзит до нових суспільно-політичних моделей і практик. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 36-49.

С

Скаленко, О.К. (2019) Сучасність і футурологія інформаційної цивілізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 177-184.

Солошенко, В.В. (2019) Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 39-42.

Стельмах, В.О. (2019) Громадянське суспільство країн пострадянського простору: проблеми становлення. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 49-58.

Т

Танцюра, К.Г. (2019) Політичний клімат Коста-Ріки після громадянської війни 1948 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 73-77.

Танцюра, К.Г. (2019) Політичний та cоціокультурний розвиток Коста-Ріки 1949-1974 рр. у дослідженнях сучасних істориків. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 156-165.

Танцюра, О.Г. (2019) Передумови формування політики пам´яті Держави Ізраїль у післявоєнні роки. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 77-81.

Ткаченко, І.В. (2019) Інтеграційні перспективи держав Південного Кавказу. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 212-223.

Ткаченко, В.М. (2019) Рік 2019: що принесуть Україні "чорні лебеді"? Науково-популярний журнал "Світогляд". с. 3-7.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 21-28.

Ф

Фомін, С.С. (2019) Роль государства в социально-экономическом развитии. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 56-67.

Фомін, С.С. (2019) Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток пострадянських країн. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 59-77.

Фощан, Я.І. (2019) Інтеграційні перспективи пострадянської Грузії: історія та сучасність. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 224-234.

Фощан, Я.І. та Васильців, О.О. (2019) Український Схід на порядку денному ООН і Ради Європи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 52-58.

Х

Хижняк, І.А. (2019) «Євразійсько-імперський гамбіт» – базовий підсистемний сегмент дестабілізації аксіології сучасного глобального і регіонального інформаційного простору. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-84.

Хижняк, І.А. (2019) Аксіологія пост-правди і пост-порядку в глобальному середовищі та у прoсторі пострадянського підсистемного регіону «omnes et singulos». Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 76-89.

Ц

Цапко, О.М. (2019) Проблема цивілізаційного вибору пострадянських країн Центральної умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 130-139.

Цапко, О.М. (2019) Країни пострадянського простору у зовнішній політиці КНР та Індії. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 171-182.

Ч

Чемоданова, О.С. (2019) Аргентина у Парагвайській війні (1865–1870 рр.): внутрішньополітичні мотиви участі. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 90-94.

Чжен, В.А. (2019) Конфуціанський чинник модернізаційних процесів у КНР на етапі «реформ і відкритості». Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 113-117.

Чуткий, П.С. (2019) Стан сучасних пакистанознавчих студій у країнах світу. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 94-99.

Ш

Шморгун, О.О. (2019) Проблема демократичної трансформації пострадянського простору: історико-політологічний вимір. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 155-171.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 43-48.

Цей список був створений у Tue Jul 7 07:50:57 2020 EEST.