Взаємодія національних і наднаціональних інститутів об’єднаної Європи

Кудряченко, А.І. (2010) Взаємодія національних і наднаціональних інститутів об’єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакці- єю А.І. Кудряченка // Колективна монографія. Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Університет «Україна», с. 75-94.

[img] Text
+ Kudriachenko_2010_75.doc

Розмір завантаження (227kB)

Резюме

Формування та подальший розвиток Європейського Союзу – сучасного інтеграційного об’єднання європейських держав, стає доволі яскравим підтвердженням і уособленням процесів світової глобалізації, що відбуваються протягом останніх десятиліть. Водночас посилення інтеграційних процесів натикається на багато труднощів та проблем, які мають не лише теоретичні, але й суто практичні виміри. В їх числі: економічні, соціальні, політико-правові, організаційні, проблеми ефективності діяльності відповідних структур. Пошуки відповідей, підходи до їх розв’язання багато в чому визначали і будуть визначати у подальшому конкурентоспроможність самої об’єднаної Європи. До кола таких питань, що час від часу актуалізується, відноситься проблема засад взаємовідносин і ефективної взаємодії інститутів держави та інтеграційних наддержавних структур. Адже з самого початку Європейські Співтовариства, а потім і Євросоюз – були і є складним і багатоаспектним організмом, аналогів якому у світі не має. Створення останнього та прагнення політиків надати Європейському Союзу більш вагомих рис гравця сучасного все відчутніше глобалізованого світу імперативно і все більш гостро ставлять проблему взаємодії національних і наднаціональних інститутів. До того ж ця проблема тією чи іншою мірою завжди поставала в колі питань поліпшення взаємодії на рівні об’єднаної Європи.

Тип елементу : Розділ книги
Теми: Теорія та методологія всесвітньої історії
Підрозділи: Відділ теорії та методології всесвітньої історії
Користувач, що депонує: Редактор наукового репозиторію
Дата внесення: 29 Лип 2018 10:38
Останні зміни: 29 Лип 2018 12:31
URI: https://elibrary.ivinas.gov.ua/id/eprint/501

Дії (Потрібно увійти)

Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантаження документа

Завантажень помісячно за останній рік

Детальна статистика завантажень