Елементи, в яких автор: "Аулін, О.А."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 13.

Аулін, О.А. (2019) Основні тренди сучасного розвитку міждержавних українсько-турецьких відносин. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 438-444.

Аулін, О.А. (2016) Духовне управління мусульман Криму. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 25-38.

Аулін, О.А. (2016) Післямова: тенденції і перспективи. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 374-379.

Аулін, О.А. (2016) Хізб ут-Тахрір в Україні. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 154-155.

Аулін, О.А. (2016) Мусульмани і ВР України. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 133-135.

Аулін, О.А. (2015) ІДІЛ як медіа вірус. In: Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. Львів.: Манускріпт, с. 34-40.

Аулін, О.А. (2012) Формування міфологічних систем у контексті мусульманського державотворення. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 310-316.

Аулін, О.А. (2011) Основні атрибути соціальної міфотворчості мусульманських еліт. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 82-90.

Аулін, О.А. (2011) Своєрідність сучасної міфотворчості ісламських еліт у контексті соціальної дії / Гол. ред. Лях В.В. Мультіверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 44-54.

Аулін, О.А. (2011) Сучасна міфотворчість іноземних мусульманських еліт у соціокультурній сфері України. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 386-394.

Аулін, О.А. (2010) Соціокультурні парадигми модернізації ісламського світу. Українське релігієзнавство. Спецвипуск (2010-1). с. 77-84.

Аулін, О.А. (2009) Специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт. Людина. Світ. Суспільство: Матеріали доп. та виступів (Ч. VII). с. 73-74.

Аулін, О.А. (2009) Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Вип.25). с. 273-279.

Цей список був створений у Thu Aug 18 13:09:53 2022 EEST.