Елементи, в яких автор: "Бондарець, М.В."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 53.

Стаття

Бондарець, М.В. (2019) Еволюція змісту «європейських цінностей» в історичному розвитку. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 110-122.

Бондарець, М.В. (2019) Теоретичні аспекти трансформації економічних цінностей суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 140-145.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація геоекономічної політики Білорусі в умовах глобалізації. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 247-258.

Бондарець, М.В. (2018) Стратегії поширення європейських цінностей як інструмент глобальної політики ЄС. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 121-127.

Бондарець, М.В. (2018) Соціально-культурна ідентичність України в контексті цивілізаційного підходу. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 56-63.

Бондарець, М.В. (2017) Неоіндустріалізація як стратегія соціально-економічної модернізації економіки України. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред.. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 117-133.

Бондарець, М.В. (2016) Міжнародна наукова конференція «Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу». Віче.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 79-85.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 110-118.

Бондарець, М.В. (2016) Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (14). с. 42-45.

Бондарець, М.В. (2015) Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і спів- робітництва в міжнародних відносинах. Зб. н. пр. / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова.. с. 146-151.

Бондарець, М.В. (2015) Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (7). с. 15-19.

Бондарець, М.В. (2015) Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн. Глобальні та національні проблеми економіки. (4). с. 46-49.

Бондарець, М.В. (2015) The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition. Наукові праці МАУП. (1). с. 12-17.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформ. Вісник ОПУ ім.І.І.Мечникова, 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегія розвитку України (2). с. 25-28.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформування. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка., 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегії розвитку України (2). с. 25-29.

Бондарець, М.В. (2013) Імперативи глобалізації сталого розвитку транзитивних країн у кризових умовах. Стратегії розвитку України (2). с. 94-97.

Бондарець, М.В. (2012) Оцінка досягнення показників сталого розвитку в Україні за допомогою індексів. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(71)). с. 51-67.

Бондарець, М.В. (2012) Теоретико-методологічні та практичні аспекти регулювання стратегії бюджетного реформування. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (4(73)). с. 50-60.

Бондарець, М.В. (2011) Методологічні підходи до оцінки сталого розвитку в Україні. Антологія творчих досягнень. (6). с. 79-82.

Бондарець, М.В. (2011) Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(67)). с. 99-110.

Бондарець, М.В. (2009) Імперативи розвитку наукової сфери як фактор побудови інформаційного суспільства та сталого розвитку. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (62). с. 98-108.

Бондарець, М.В. (2008) Соціально-економічні імперативи сталого розвитку в умовах глобальної модернізації. Антологія творчих досягнень (4). с. 109-113.

Бондарець, М.В. (2007) Глобальна конкурентоспроможність України у світовому рейтингу. Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць (14). с. 26-31.

Бондарець, М.В. (2005) Інноваційні та інтеграційні стратегії реформування ОПК України. Антологія творчих досягнень. (2). с. 117-120.

Бондарець, М.В. (2004) Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. (1). с. 131-134.

Бондарець, М.В. (2003) Концептуальні засади реформування ОПК України. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (39). с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2003) Сучасні стратегії розвитку наукових досліджень і розробок у сфері воєнних технологій розвинутих країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (37). с. 109-117.

Бондарець, М.В. (2002) Стратегії внутрішньофірмової реструктуризації та взаємодії з субпідрядниками оборонних корпорацій США. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (32). с. 45-50.

Бондарець, М.В. та Гаврилюк, О.В. (2002) Оцінка глобальних змін у військових секторах по регіонах і країнах світу з допомогою індексу конверсії, роззброєння, демілітаризації та демобілізації. Економіка і підприємництво (9). с. 27-35.

Бондарець, М.В. (2002) Сучасні напрями трансформації західноєвропейської оборонної промисловості. Економіка промисловості (4(18)). с. 42-49.

Бондарець, М.В. (2001) Інтеграція воєнної промисловості країн СНД. Збірник наукових праць РВПС (1). с. 59-63.

Бондарець, М.В. (2001) Тенденції розвитку світової оборонної промисловості. Економіка України. (3). с. 82-85.

Бондарець, М.В. (2000) Сучасні напрямки та проблеми реформування світової воєнної промисловості. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (28). с. 33-39.

Бондарець, М.В. (2000) Особливості організації воєнного виробництва в Японії. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (27). с. 31-35.

Бондарець, М.В. (2000) Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (26). с. 60-66.

Бондарець, М.В. (2000) Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи. Економіка промисловості (3(9)). с. 22-27.

Бондарець, М.В. (1995) Прогнозировать возможные ЧС. Военные знания. (6). с. 4-9.

Бондарець, М.В. (1995) Экономическая эффективность мероприятий по защите от СДЯВ. Военные знания (4). с. 15-20.

Бондарець, М.В. (1995) Задание дает компьютер. Военные знания (2). с. 21-25.

Розділ книги

Бондарець, М.В. (2019) Культурно-матеріалістичні підходи до визначення категорії «цивілізація». In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 32-43.

Бондарець, М.В. (2019) Глобальні проблеми розвитку цивілізацій та формування глобальних цивілізаційних цінностей. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 170-181.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація ціннісних орієнтирів суспільства в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 254-269.

Монографія

Бондарець, М.В. (2014) Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки (С. 50–59), Новітні стратегії дер- жавного антикризового менеджменту транзитивних країн (С. 156– 164), Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації (С. 81–85). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, р.Н. Жангожа та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУК.

Бондарець, М.В. (2011) Стратегія бюджетного реформування, її роль у стабілізації державних фінансів та механізми забезпечення у середньо та довгостроковому періодах. Робочий документ. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Ін- ститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. – К.: ІСЕМВ НАН України – С. 8–22..

Бондарець, М.В. (2011) Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку (С. 81–85), Сучасні національні та глобальні конкуренто- спроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів (С. 207–211), Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків (С. 321–329). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ.

Бондарець, М.В. (2008) Конкурентные стратегии и механизмы интеграции оборонно-про- мышленных комплексов развитых стран мира (С. 459–475), Иннова- ционные стратегии развития сферы военных НИОКР развитых стран мира (С. 475–487), Стратегии модернизации и реструктуризации ОПК Украины (С. 487–490). Робочий документ. Глобальное конкурентное пространство: Мо- нография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Бондарець, М.В. (2007) Конкурентні стратегії та механізми інтеграції оборонно-промислових комплексів розвинених країн (С. 432–447), Інноваційні стратегії розвитку сфери воєнних НДДКР розвинених країн світу (С. 447–457), Стратегії модернізації та реструктуризації ОПК України (С. 457–460). Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Бондарець, М.В. (2001) Проблеми глобальних системних трансформацій і міжнародної економічної безпеки. Робочий документ. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ – С. 348–362..

Цей список був створений у Thu Dec 1 18:09:40 2022 CET.