Елементи, в яких автор: "Васильєв, О.А."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 56.

Стаття

Васильєв, О.А. (2019) Цивілізаційні засади трансформаційних та інтеграційних процесів в Республіці Казахстан. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 191-201.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи скорочення стратегічної наступальної зброї в умовах паритету ядерних тріад США і РФ. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 80-91.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи Росії, США і Китаю бути глобальними лідерами. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 250-256.

Васильєв, О.А. (2019) Фактори інноваційного та постіндустріального розвитку у процесах трансформації країн пострадянського простору. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 357-364.

Васильєв, О.А. (2019) Стан і перспективи еволюції євразійської інтеграції. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-105.

Васильєв, О.А. (2018) Сучасний стан та перспективи казахстансько-російських відносин. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 144-154.

Васильєв, О.А. (2018) Роль Індії у розв’язанні демографічних і економічних проблем глобалізації. Тези IV Всеукраїнської конференції індологів «Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи», 30-31 січня 2018 р. (До Дня Республіки Індія) / наук. ред. О.І.Лукаш.. с. 9-13.

Васильєв, О.А. (2018) The problems and prospects of the Ukraine-EU science and technology cooperation as a part of european values. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-79.

Васильєв, О.А. (2017) Роль науково-технічного прогресу у формуванні зовнішньополітичної концепції США. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 59-67.

Васильєв, О.А. (2017) Стан ядерної енергетики України – загроза національній безпеці. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 233-243.

Васильєв, О.А. (2017) Science is the basis for a country’s modernization. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 137-142.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Регіонально-інтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Взаємозв`язок інноваційного та постіндустріального розвитку з політичною модернізацією Казахстану. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 46-55.

Васильєв, О.А. (2016) Проблеми соціально-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 117-122.

Васильєв, О.А. (2016) Основні тенденції і проблеми модернізації провідних країн світу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. 34-41 с.

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи (№ 11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (№ 1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив етнокультурних, релігійних і мовних чинників на процес модернізації Казахстану. Зовнішні справи (№ 3). с. 54-59.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України / За заг. редакцією д. політ. н., проф. Зернецької О.В. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: зб. наук. пр. с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Науково-технічне співробітництво України з державами євроатлантичного регіону / За заг. ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб. н. п. с. 79-88.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Регіональноінтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2016) Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського економічного союзу. Науковий вісник Дипломатичної академії України, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, частина І, серія «Історичні науки» (випуск). с. 54-57.

Васильєв, О.А. (2016) Country without science is a country without a future (For example, Russia and China). UA Foreign Affairs (№ 3). -.

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 373-379.

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: зб. наук. пр. с. 373-379.

Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№ 2). с. 31-35.

Васильєв, О.А. (2015) Взаємозв’язок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах: зб. наук. пр. с. 217-222.

Кудряченко, А.І. та Чекаленко, Л.Д. та Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції – найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№2). с. 31-35.

Васильєв, О.А. (2014) Електроенергетичний комплекс України як основа економізації зовнішньої політики. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 233-240.

Васильєв, О.А. (2014) Проблеми трансформації інтеграційного об’єднання РФ і Білорусі. Зовнішні справи (№ 7). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав. Зовнішні справи (№ 9). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Співробітництво України і НАТО у науково-технічній сфері. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: матеріали міжн. конф., 9 жовтня 2014 р. с. 19-21.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток експортного потенціалу як складова модернізації зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішні справи (№ 4). с. 36-39.

Васильєв, О.А. (2013) Модернізація зовнішньоекономічної діяльності України з урахуванням впливу ресурсних та екологічних обмежень в умовах переходу до сталого розвитку. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: зб. матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 20 червня 2013 р.). с. 26-28.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток електроенергетичного комплексу як основа підвищення експортного потенціалу та економізації зовнішньої політики України. Зовнішні справи (№ 11). с. 48-51.

Васильєв, О.А. (2013) Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України в паливно-енергетичній сфері на засадах сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: [зб. наук. пр.] (Вип. 1). с. 3-12.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як детермінанта сталого розвитку України. Зовнішні справи (№ 6). с. 47-49.

Васильєв, О.А. (2012) Глобальні проблеми еконології. Зовнішні справи (№ 5). с. 50-55.

Васильєв, О.А. (2012) Вплив трансформації світової економічної системи на розвиток паливно-енергетичної галузі економіки країн-членів ЄС. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 травня 2012 р.). с. 10-12.

Васильєв, О.А. (2012) Побудова соціальної ринкової економіки як основа стратегії модернізації національного господарства України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. (Вип. 1). с. 3-15.

Васильєв, О.А. (2012) Міжнародне співробітництво в інноваційно-технологічній сфері в контексті подолання економічної кризи. Антологія творчих досягнень: (Вип.6). с. 86-91.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як головний фактор сталого розвитку України. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів наукової конференції (Київ, 18 жовтня 2012 р.). с. 8-10.

Васильєв, О.А. (2009) Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору. Віче (№ 16). с. 14-16.

Васильєв, О.А. (2009) Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в економізації зовнішньополітичної діяльності. Збірник наукових праць: (Вип. 6). с. 50-63.

Васильєв, О.А. (2008) Роль національної науки і високих технологій в економізації зовнішньої політики України: матер. міжн. наук.-прак. конф. ДА України при МЗС України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії, (Київ, 6 червня 2007 р.). с. 246-263.

Васильєв, О.А. (2007) Глобалізація атомної енергетики. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення», 24 квітня 2007 року, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2007. с. 33-42.

Васильєв, О.А. Нові тенденції в енергетичній політиці США. Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. -.

Розділ книги

Васильєв, О.А. (2018) Роль науки в модернізації Китаю: уроки для України. In: Україна - Китай - 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М.Олійник. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 328-355.

Васильєв, О.А. (2017) Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 221-236.

Васильєв, О.А. (2017) Вплив науково-технологічного чинника на модернізацію Росії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 174-184.

Васильєв, О.А. (2015) Енергетична політика Франції. In: Французька модель державності: політичний економічний, соціальний і правовий аспекти: монографія / О.Г. Бабенко, О.А. Васильєв, С.В. Віднянський, М.М. Гнатовський, Н.М. Грущинська; ред.: Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 97-124.

Цей список був створений у Wed Sep 22 06:30:56 2021 EEST.