Елементи, в яких автор: "Вовк, В.М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Монографія
Число елементів: 34.

Стаття

Вовк, В.М. (2020) Історична пам’ять і політична ідентичність. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 102-113.

Вовк, В.М. (2019) Стратегія ядерної безпеки і реалізм: український вимір. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вовк, В.М. (2017) Ядерний тероризм і виклики міжнародній безпеці. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 167-178.

Вовк, В.М. (2016) Міжнародні угоди і ризики ядерного протистояння. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 48-53.

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-61.

Вовк, В.М. (2016) Ялтинські домовленості і панування реалістичного порядку. «Ялтинcька конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст.» Збірник наукових праць / За заг. ред. А.І. Кудряченка. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 164 с.. с. 54-60.

Вовк, В.М. (2016) Стратегічне партнерство Україна – США і проблема ядерної безпеки. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону. Збірник наукових праць / За заг. ред. С.В. Толстова.. с. 88-94.

Вовк, В.М. (2015) Перша світова війна і генеза сучасної зовнішньополітичної стратегії США. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни) / За заг. ред. А.І. Кудряченка. с. 146-151.

Вовк, В.М. (2015) Парадигма стратегічного партнерства та воєнні доктрини. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За ред. С.В. Толстова. с. 39-43.

Вовк, В.М. (2013) Стратегія національної безпеки як чинник міжнародної політики. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (63). с. 123-128.

Вовк, В.М. (2012) Стратегія національної безпеки і переформатований реалізм. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 3 (60). с. 133-140.

Вовк, В.М. (2012) США та Росія: перспективи політики «перезавантаження». Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (107). с. 152-156.

Вовк, В.М. (2011) Глобалізаційні процеси та національний інтерес у трансатлантичному просторі. Теоретичний вимір. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 4 (57). с. 42-49.

Вовк, В.М. (2011) Національний інтерес і проблема інформаційної безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (102). с. 155-158.

Вовк, В.М. (2010) Перспективи реалізму на міжнародній арені. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (51). с. 8-17.

Вовк, В.М. (2009) Національна держава та політичні стратегії Франції. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 139-149.

Вовк, В.М. (2009) Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США). Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 р. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. с. 42-51.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2009) За лаштунками основного закону (Ідентичність і конституційний процес). Філософські діалоги: Зб. наук. праць., Вип. 3. с. 77-89.

Вовк, В.М. (2008) Сучасні глобальні стратегії: баланс сил, альтернативи міжнародного розвитку та історична спадщина. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. Камінський Є.Є., Вип.44. с. 156-170.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2007) Панування реалістичного порядку. Критика, № 7–8. с. 2-4.

Вовк, В.М. (2006) Зовнішня політика та громадська думка. Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. Камінський Є.Є.. с. 102-108.

Вовк, В.М. (2005) Сучасні виклики державам трансатлантичного регіону. Антологія творчих досягнень. Відповідальний редактор акад. НАН України Ю.М. Пахомов. с. 340-345.

Вовк, В.М. (2004) Неореалізм і перспективи трансатлантичної солідарності. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип.29. с. 84-103.

Вовк, В.М. (2003) Україна на шляху до євроатлантичних структур. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Відповідальний редактор Камінський Є.Є., Вип.24. с. 45-52.

Вовк, В.М. (2003) Франція та США: регіональна гегемонія і трансатлантичне суперництво. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип.23. – Відповідальний редактор Камінський Є.Є.. с. 74-84.

Вовк, В.М. (2003) Мовна політика і національне самопочуття. Якість життя в Україні: час жити і час виживати: Збірник матеріалів круглого столу.

Вовк, В.М. (2002) Стосунки Франції та США в контексті глобалізації (соціальний і політичний аспекти). Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Відповідальний редактор Камінський Є.Є., Вип.21. с. 26-33.

Вовк, В.М. (2000) Фактор громадської думки у виробленні зовнішньополітичних стратегій. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип. № 13. – Головний редактор Лещенко Л.О.. с. 82-85.

Вовк, В.М. (1999) Демократичні цінності та авторитарна традиція: масова свідомість в Україні посттоталітарної доби. Збірник статей.

Вовк, В.М. (1998) Соціокультурні фактори формування масових умонастроїв в Україні. Політична думка, №1. с. 40-50.

Вовк, В.М. (1995) Монологізм свідомості та політичне мовлення. Політична думка (№ 2-3). с. 21-26.

Вовк, В.М. (1992) Политический дискурс в переходный период. Материалы международной конференции.

Вовк, В.М. (1980) Знакові явища в мовній культурі. Культура слова (№ 19). с. 22-27.

Монографія

Вовк, В.М. (2013) США І СВІТ ХХІ СТОЛІТТЯ. Інший. Центр вільної преси, Україна, Київ.

Цей список був створений у Wed Sep 22 06:07:00 2021 EEST.