Елементи, в яких автор: "Гуцало, С.Є."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 72.

Стаття

Гуцало, С.Є. (2019) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, складові міжнародного врегулювання. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 322-332.

Гуцало, С.Є. (2019) Проблема Єрусалима в близькосхідних міжнародних відносинах другої половини XX ст. - початку XXI ст. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 185-197.

Гуцало, С.Є. (2017) До питания про активізацію близькосхідного напрямку зовнішньої політики КНР на сучасному етапі. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм (Вып.24). с. 86-91.

Гуцало, С.Є. (2017) Субсахарська Африка і арабський світ: перспективи та динаміка відносин / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 47-58.

Гуцало, С.Є. (2016) Київська Русь-Україна і країни Північного Кавказу і арабського світу: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах незалежності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу», м. Біла Церква, 20 жовтня 2016 р. с. 54-60.

Гуцало, С.Є. (2016) Субсахарська Африка та Арабський світ: перспективи та динаміка взаємовідносин / від. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнарод. наук. конф. / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-41.

Гуцало, С.Є. (2016) Вплив другої хвилі арабських революцій на безпеку і дестабілізацію соціально-економічних процесів в арабському світі / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. с. 217-241.

Гуцало, С.Є. (2015) Проблема Мосула в міжнародних відносинах після Першої світової війни / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни: збірник наукових праць. с. 105-112.

Гуцало, С.Є. (2015) Арабська філософія золотої доби класичного ісламу - одне з джерел поміркованого ісламу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. Бібліотека ісламознавства (Вип. №). с. 12-18.

Гуцало, С.Є. (2014) Політичний зейдизм і проблема врегулювання єменської кризи / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 136-143.

Гуцало, С.Є. (2014) Арабська філософія «золотої класичної доби» - одне з джерел поміркованого ісламу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Міфи і реалії сприйняття Ісламу в Європі», м. Київ, 19 листопада 2014 р. / Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. с. 40-48.

Гуцало, С.Є. (2014) До питання про участь політичного ісламу в політичному житті країн Арабського Сходу на початку ХХІ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-72.

Гуцало, С.Є. (2014) Ліга арабських держав - між інтеграцією і сомалізацією. «Гілея. Науковий вісник». (Збірник наукових праць) (Вип. 8). с. 379-386.

Гуцало, С.Є. (2014) Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст). Глобальна периферія в ХХІ столітті: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-152.

Гуцало, С.Є. (2013) Иерусалим: исторические корни и современность / голова ред. колегії Б.М. Гончар. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д. і. н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль. с. 124-127.

Гуцало, С.Є. (2012) Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 1). с. 53-68.

Гуцало, С.Є. (2012) Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників. «Антологія творчих досягнень» (Вип. 6). с. 150-153.

Гуцало, С.Є. (2012) Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі. Ісламознавчі студії. Іслам в Україні. с. 104-108.

Гуцало, С.Є. (2012) Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 104-110.

Гуцало, С.Є. (2012) Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах: минуле і сьогодення / Відп. ред. B. К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 78-84.

Гуцало, С.Є. (2011) Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 44-49.

Гуцало, С.Є. (2011) Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 1). с. 110-128.

Гуцало, С.Є. (2011) Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі: причини і наслідки. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 21 вересня 2011 р. с. 98-111.

Гуцало, С.Є. (2010) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу. Антологія творчих досягнень. с. 89-96.

Гуцало, С.Є. (2009) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу в умовах глобальної економічної кризи. Антологія творчих досягнень. с. 48-54.

Гуцало, С.Є. (2009) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, конфесійно-етнічний вимір, складові міжнародного врегулювання / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 101-114.

Гуцало, С.Є. (2009) Витоки, закономірності та визначальні ознаки арабоцентризму: інституційне оформлення інтеграційних тенденцій в Арабському світі у другій половині ХХ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 89-99.

Гуцало, С.Є. (2008) Реалії стратегій економічного і соціального розвитку арабських країн в умовах викликів сучасності (на прикладі Саудівської Аравії). Антологія творчих досягнень. с. 56-69.

Гуцало, С.Є. (2007) Історичні та ідеологічні передумови, задачі інтеграційних процесів на Арабському Сході в умовах біполярного світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2007) Регіональний аспект співробітництва в умовах глобалізації на прикладі арабських країн. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 67-79.

Гуцало, С.Є. (2007) Проблеми соціально-економічного розвитку Єгипту в сучасних історичних умовах. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Вип. 6). с. 123-131.

Гуцало, С.Є. (2007) Україна і Ліга Арабських Держав: історія взаємин, сучасний стан відносин, перспективи взаємовигідного співробітництва. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин / Інститут історії НАН України. с. 46-53.

Гуцало, С.Є. (2006) До питання про стійкість соціокультурного ядра суспільств арабських мусульманських країн в умовах глобалізації. Круглий стіл: Соціо-культурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням і залученням (Вип. 3). с. 11-26.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: від витоків до перспектив подальшого розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2005) Про перспективи розвитку ситуації навколо Іраку. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної наукової конференції 9 лютого 2005 р. с. 97-106.

Гуцало, С.Є. (2005) Армійська верхівка в процесі розвитку суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 59-64.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: генезис феномену, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 86-94.

Гуцало, С.Є. (2005) Процеси інтеграції в Північній Африці / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 24-38.

Гуцало, С.Є. (2005) Шляхами зближення цивілізацій і культур. Науковий світ (№ 1). с. 43-54.

Гуцало, С.Є. (2004) Загальні фактори впливу на політичні системи арабських країн: між авторитаризмом і демократією. Круглий стіл: Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях / ІСЕМВ НАН України. с. 47-50.

Гуцало, С.Є. (2004) Проблема Мосула в контексте становления независимой Турецкой Республики. Турция в ХХ веке. с. 68-74.

Гуцало, С.Є. (2004) До питання про українсько-єгипетські культурні зв’язки. Політика і час (№ 10). с. 3-11.

Гуцало, С.Є. (2004) У східному варіанті. Парламентаризм в Єгипті. Політика і час (№ 3). с. 20-26.

Гуцало, С.Є. (2003) Глобалізація, країни, що розвиваються, і проблеми реформування теорії та практики діяльності провідних міжнародних фінансових організацій / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 2). с. 90-110.

Гуцало, С.Є. (2003) Світоглядна культура особистості в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 2). с. 75-81.

Гуцало, С.Є. (2003) Україна і Арабський Схід: історія взаємовідносин. Дивослово. Щомісячний науково-методичний журнал Міносвіти і науки України (№ 11). с. 34-40.

Гуцало, С.Є. (2003) З історії парламентської демократії в Єгипті / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 48-53.

Гуцало, С.Є. (2003) Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 67-72.

Гуцало, С.Є. (2003) Проблеми розвитку арабських країн в сучасних історичних умовах (на прикладі Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко) / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 120-136.

Гуцало, С.Є. (2003) Україна і Арабський Схід: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах Незалежності. Вип. 12. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.: Міжвід. зб. наук. праць / Інститут історії України НАНУ. с. 54-60.

Гуцало, С.Є. (1997) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до VI-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1996) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до V-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1995) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до IV-річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1994) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1994) Украина и Ближний Восток в контексте истории и будущего. Национальные интересы России, Украины и Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке: материалы научной конференции. с. 184-188.

Гуцало, С.Є. (1993) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1993) Нафтова ріка в Україну? Про що свідчать тверезі розрахунки. Політика і час (№ 6). с. 9-14.

Гуцало, С.Є. (1993) Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД). Вісник міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (№ 1). с. 102-112.

Гуцало, С.Є. (1993) Еритрейський прецедент. Політика і час (№ 7). с. 39-42.

Гуцало, С.Є. (1993) Наукові семінари Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Повідомлення Переклад Тауфіка Кезми опису подорожі Патріарха Макарія Антіохійського Східний Світ (№ 2). с. 177-179.

Гуцало, С.Є. (1991) О роли генерального секретаря Лиги арабских государств в межарабских взаимоотношениях. Проблемы урегулирования региональных конфликтов, КГУ, 1990 / Депонировано в Институте научной информации по общественным наукам (№ 4385). -.

Гуцало, С.Є. (1990) Ліга арабських держав і повстання палестинців на окупованих Ізраїлем територіях. Український історичний журнал (№ 6). с. 88-97.

Гуцало, С.Є. (1990) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969-1989). Материалы выездной сессии Научного Совета АН СССР по проблемам развития стран Африки, Киев, 24-27.05.1989. с. 186-191.

Гуцало, С.Є. (1989) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969-1989). V Всесоюзная конференция африканистов «Новое мышление и Африка», Москва, 14-16 ноября 1989 г. / Институт Африки АН СССР: Тезисы докладов и научных сообщений. Международные отношения стран Африки. (Вып. I). с. 58-60.

Гуцало, С.Є. (1989) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования ирано-иракского конфликта (1980-1988). V Всесоюзная школа молодых востоковедов / Институт востоковедения АН СССР: Тезисы, Том II. с. 89-92.

Гуцало, С.Є. Значення політичної та економічної інтеграції як фактора консолідації і мобілізації Арабського світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 5). с. 99-115.

Гуцало, С.Є. Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 65-71.

Розділ книги

Гуцало, С.Є. (2018) Близькосхідна політика КНР на сучасному етапі. In: Україна - Китай - 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М.Олійник. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 113-121.

Гуцало, С.Є. (2008) Арабский мир в контексте глобальных процессов современности. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 186-196.

Гуцало, С.Є. (2008) Ведущие международные финансовые организации и развивающиеся страны. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 178-186.

Гуцало, С.Є. (2008) Мусульманский гуманизм и арабский национализм. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 168-178.

Навчальний матеріал

Гуцало, С.Є. (1993) Методична розробка до початкового курсу арабської мови для студентів гуманітарних факультетів. – К.: ВПЦ «Київський університет імені Тараса Шевченка». [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Tue Jun 22 05:26:16 2021 EEST.