Елементи, в яких автор: "Деменко, О.Ф."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 7.

Стаття

Деменко, О.Ф. (2019) Вплив глобалізації на національний розвиток республіки Казахстан. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 95-103.

Деменко, О.Ф. (2019) Основні етапи євразійської інтеграції: від зони вільної торгівлі до митного та економічного союзу. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 87-98.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 59-67.

Деменко, О.Ф. (2019) Пріоритети цивілізаційного ренесансу і проблеми соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 385-392.

Деменко, О.Ф. (2019) Вплив історичних традицій на формування пріоритетів зовнішньої політики Республіки Казахстан. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 120-137.

Розділ книги

Деменко, О.Ф. (2020) Сутність, особливості та основні етапи євразійської інтеграції. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 201-221.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 37-43.

Цей список був створений у Sun Dec 10 00:57:53 2023 CET.