Елементи, в яких автор: "Добровольська, А.Б."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 84.

Стаття

Добровольська, А.Б. (2019) Проблеми цивілізаційного вибору держав пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-76.

Добровольська, А.Б. (2019) Постіндустріальні тенденції еволюції цінностей в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 46-57.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішні чинники структуризації геоекономічного простору: досвід та перспективи інтеграційних стратегій пострадянських республік. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 12-26.

Добровольська, А.Б. (2019) Реалії інтеграційних процесів на пострадянському просторі в умовах глобальних трансформацій. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 347-351.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішньополітичне позиціонування Республіки Молдова в умовах формування поліцентричної світової системи. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 105-120.

Добровольська, А.Б. (2019) Результати парламентських виборів 2019 р. в Республіці Молдова: тенденції трансформації суспільно-політичного середовища. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 375-379.

Добровольська, А.Б. (2019) Парламентські вибори 2019 р. в Республіці Молдова: формування коаліції та результати роботи нового уряду. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 379-385.

Добровольська, А.Б. (2018) Концептуальні підходи до трансформаційних та інтеграційних процесів у суспільних науках. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-24.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретитчні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн потсрадянського простору / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2017) Трансформація пострадянського простору як чинник регіоналізації Євразії в умовах формування багатополярного світу. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 114-124.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретичні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн пострадянського простору. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної європейської безпеки. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Добровольська, А.Б. (2016) Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги. Збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного університету», Том 2 (Вип. 4). с. 209-218.

Добровольська, А.Б. (2016) Проблеми політичної консолідації нації в умовах етнічної неоднорідності: досвід Молдови. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (третій).

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної системи безпеки на пострадянському просторі. Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у ХХ - ХХІ ст.: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: Збірник наукових праць / Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 339-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційно-комунікаційні технології у політичних процесах сучасного світу: європейська практика розвитку електронної демократії. Проблемы науки (№ 9-10). с. 48-55.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 337-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Політична трансформація «нестабільних» держав: проблеми і протиріччя перехідного періоду в Молдові. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23 грудня 2015 р., Київ). с. 66-70.

Добровольська, А.Б. (2015) Придністровський конфлікт: нові реалії перерозподілу впливу на пострадянському просторі. Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Житомир, 22 травня 2015 р.). с. 175-177.

Добровольська, А.Б. (2015) ІКТ як фактор еволюції інформаційного простору: виклик для транзитивних країн. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 5 березня 2015 р.). с. 16-22.

Добровольська, А.Б. (2015) Глобалізація як джерело та чинник суспільно-політичної трансформації: національні реалії. Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 лютого 2015 р.). с. 9-11.

Добровольська, А.Б. (2015) Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн. Науковий вісник Дипломатичної академії України, серія «Політичні науки» (Вип. 2). с. 61-73.

Добровольська, А.Б. (2015) Політика сусідства ЄС: еволюція співробітництва з Молдовою. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва у міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. с. 222-231.

Добровольська, А.Б. (2015) Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду. Європейські історичні студії. -.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив постіндустріальних тенденцій глобалізації на процеси соціальної трансформації та глобальної диференціації. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014 р.). с. 55-58.

Добровольська, А.Б. (2014) Інноваційний чинник в стратегії модернізації України. Проблемы науки (№ 7-8). с. 48-50.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив глобальних трансформаційних викликів на процес соціально-політичної модернізації України. Еволюція світового розвитку: Глобальні виклики і глобальна дипломатія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 грудня 2014 р.). с. 51-55.

Добровольська, А.Б. (2013) Науково-технічний чинник в контексті завдань модернізації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 21-28.

Добровольська, А.Б. (2012) Європейська практика електронної демократії: досвід для України. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2014 р.).У 2-х частинах (Ч. 1). с. 57-61.

Добровольська, А.Б. (2012) Туризм як чинник та складова сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 12-16.

Добровольська, А.Б. (2012) Імперативи сталого розвитку як фактор трансформації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук, праць. (Вип. 2). с. 67-71.

Добровольська, А.Б. (2011) Технологічний аспект проблем національного розвитку. Антологія творчих досягнень: зб. наук. праць. (Вип. 6). с. 107-111.

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту. зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 76-89.

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний аспект проблем національного росту. Антологія творчих досягнень (Випуск). с. 389-394.

Добровольська, А.Б. (2009) Глобалізація: проблеми та протиріччя світового розвитку. Збірник наукових праць. (Вип. 6). с. 50-54.

Добровольська, А.Б. (2008) Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи. Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 290-295.

Добровольська, А.Б. (2007) Глобалізація та проблеми ресурсозабезпечення. Антологія творчих досягнень. с. 141-146.

Добровольська, А.Б. (2007) Обмін послугами: проблеми термінологічної однозначності та класифікаційні схеми. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 3-13.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2007) СОТ: надії й тривоги позаду. Економічний часопис (№ 3-4). с. 34-35.

Добровольська, А.Б. (2007) Проблеми ресурсозабезпечення та екологізації економічного розвитку. Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення: Матер. Міжвід. наук. конф. с. 43-50.

Добровольська, А.Б. (2007) Імідж держави в контексті соціально-економічних та стратегічних інтересів. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 88-96.

Добровольська, А.Б. (2006) Україна в глобальному інформаційному просторі: перспективи та застереження. Стратегія розвитку України (№ 2-4). с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2006) Членству України в СОТ уже немає альтернативи, однак «квиток» може подорожчати. Віче (№ 5-6). с. 57-58.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Знання - нова парадигма прогресу України. Зовнішня торгівля та економіка (№ 5 (2). с. 16-19.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Концепція нового інноваційного устрою. Економічний часопис (№ 5-6). с. 28-30.

Добровольська, А.Б. та Ярова, Н.В. (2005) Технопарки України як механізм стимулювання інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 33-46.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Об’єктивні передумови зміни економічної парадигми розвитку України. Економічний часопис (№ 11-1). с. 26-28.

Добровольська, А.Б. (2005) Міжнародне співробітництво України у сфері інновацій і комерціалізації технологій та фактори його активізації. Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. (Вип.1). с. 114-118.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Економічний часопис (№ 9-10). с. 52-53.

Добровольська, А.Б. (2005) Інформаційно-технологічний ринок: національні тенденції, проблеми і перспективи. Стратегія розвитку України (№ 1). с. 100-108.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація: проблеми та досвід країн наздоганяючого розвитку. Україна - В’єтнам: проблеми і перспективи співробітництва / Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 листопада 2005 р. с. 20-24.

Добровольська, А.Б. (2005) Тенденції розвитку інформаційного простору в контексті глобалізації. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 35-45.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Чи потрібна партія для захисту української науки? Віче (№ 5 (1). с. 71-76.

Добровольська, А.Б. (2005) Новий тип економічного розвитку. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 80-88.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Інтелекту нації потрібен канал впливу на владу. Зб. наук. нраць. (Вип. 4). с. 34-40.

Добровольська, А.Б. (2004) Науково-технічна політика в стратегії національного розвитку. Вісник Академії митної справи. (Вип. 2). с. 41-45.

Добровольська, А.Б. (2004) Тенденції постіндустріального розвитку та глобалізація інформаційного простору. Антологія творчих досягнень. с. 166-169.

Добровольська, А.Б. (2004) Національні пріоритети інтеграційної політики в контексті технологічного розвитку. Інституційні фактори оптимізації відкритої економіки: світовий досвід і українські перспективи / Мат-ли Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 27-30.

Добровольська, А.Б. (2004) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Стратегія економічного розвитку України (№ 3-4). с. 273-278.

Добровольська, А.Б. (2002) Туристичний бізнес в контексті розширення ЄС. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами міжнародної наукової конференції. с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2002) Технологічна складова стратегії розвитку національних економік та шляхи її зміцнення. Зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 97-100.

Добровольська, А.Б. та Дрозденко, В.В. (2001) Науково-технічний аспект розвитку національних економік. Стратегія економічного розвитку України (№ 10 (). с. 133-143.

Добровольська, А.Б. (2001) Національна торговельна політика: стратегія в секторі послуг. Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами IX міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 46-50.

Добровольська, А.Б. та Білорус, О.Г. та Сіденко, В.Р. (2001) Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України. Економіка промисловості (№ 4 (1). с. 30-39.

Добровольська, А.Б. (2000) Проблеми конкурентоспроможності національної економіки в науково-технічній сфері. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 226-229.

Добровольська, А.Б. (1997) Послуги в міжнародній торговельній діяльності: перспективи країн із перехідною економікою в контексті наслідків Уругвайського раунду ГАТТ/СОТ. Збірник праць вчених (Вип.10). с. 29-32.

Добровольська, А.Б. (1996) Потенціал міжнародного туризму та деякі аспекти щодо його реалізації в Україні. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип. 3). с. 26-27.

Добровольська, А.Б. (1995) Деякі аспекти щодо включення України в Європейську туристичну систему. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Україна - Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи співробітництва». с. 63-65.

Добровольська, А.Б. (1995) Активізація міжнародного туризму в Україні на основі розвитку вільних економічних зон. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах» (Ч. 1). с. 5-8.

Добровольська, А.Б. (1995) Специфіка торгівлі послугами в системі міжнародного обміну. Проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин. с. 31-36.

Добровольська, А.Б. (1995) Міжнародний туризм: тенденції розвитку національного ринку. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип.2). с. 27-32.

Добровольська, А.Б. Досвід трансформації молдовського суспільства: протиріччя на шляху до політичної консолідації. Європейські історичні студії (№ 4). -.

Розділ книги

Добровольська, А.Б. (2020) Теоретичні підходи до інтеграційних процесів у суспільних науках. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 35-50.

Добровольська, А.Б. (2020) Зовнішні чинники структуризації пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 50-62.

Добровольська, А.Б. (2017) Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 136-153.

Добровольська, А.Б. (2011) Загальні закономірності та специфічні особливості бюджетних реформ у зарубіжних країнах. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України: монографія / під заг. ред. Л.П. Гальперіна; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ: ІСЕМВ НАН України, с. 60-77.

Добровольська, А.Б. (2006) Міжнародний ринок туристських послуг: потенціал і тенденції участі В’єтнаму у міжнародному обміні. In: Отношения между Вьетнамом и Украиной: достижения и перспективы / Под ред. В.Е. Новицкого. К.: Аристей, с. 67-76.

Цей список був створений у Thu Dec 1 08:34:20 2022 CET.