Елементи, в яких автор: "Жангожа, Р.Н."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 10.

Стаття

Жангожа, Р.Н. (2019) Транзит власти в Казахстане - альтернативы без альтернативы. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 202-212.

Жангожа, Р.Н. (2018) Исследовать мир за пределами эмпирического ощущения реальности во всей его универсальной полноте и многообразии. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 23-32.

Жангожа, Р.Н. (2017) Политические и цивилизационные основы концепции Евразийского союза. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-81.

Жангожа, Р.Н. (2016) «Інші» в ісламі як екзистенційний «збій» глобалізаційних процесів. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 29-36.

Жангожа, Р.Н. (2016) Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-64.

Жангожа, Р.Н. (2016) Этнополитика современного Казахстана и составляющие ее этноисторические и политические мифы. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 248-266.

Жангожа, Р.Н. (2016) Криза світової цивілізації та доля ісламу у контексті сучасної політичної та культурної ситуації в Україні. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1). с. 194-205.

Жангожа, Р.Н. (2016) Мертвые бродят в песках. "Новый свет" Литературно-художественный журнал (№3).

Жангожа, Р.Н. (2016) Отзыв на книгу Роллана Сенсейбаева "Мертвые бродят в песках, или "конец/начало истории". Литературный альманах "Творческое содружество" (№2). с. 452-470.

Розділ книги

Метельова, Т.О. та Жангожа, Р.Н. (2017) Незалежний Туркменістан: демодернізація. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 201-220.

Цей список був створений у Thu Dec 1 19:02:04 2022 CET.