Елементи, в яких автор: "Кириченко, О.В."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 23.

Стаття

Кириченко, О.В. (2022) Особливості визначення та розвитку «суспільства добробуту» в контексті досягнутого «суспільного щастя» в умовах модернізації. Будівництво «суспільства добробуту» в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940–1970 рр.): збірник наукових праць. За заг. ред. д.політ.н., проф. О. В. Зернецької. с. 107-121.

Кириченко, О.В. (2022) Політика національної консолідації в Латвії. Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країн у 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 96-102.

Кириченко, О.В. (2021) Еволюція історичних цінностей незалежних країн Балтії. Виклики глобалізації і цивілізаційні цінності / за загальною редакцією д.політ.н., професора Зернецької О.В.. с. 56-78.

Кириченко, О.В. (2021) Еволюція історичних цінностей незалежних країн Балтії після розпаду СРСР. Інтеграційний поступ пострадянських країн в контексті трансформаційних перетворень. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 86-93.

Мудрієвська, І.І. та Кириченко, О.В. (2021) Європейська інтеграція балтійських держав: здобутки та виклики. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 98-107.

Кириченко, О.В. (2021) Європейський вектор як стратегічний зовнішньополітичний пріоритет відновленої латвійської державності. Iсторичнi засади становлення зовнiшньої полiтики пострадянських країн: тези матерiалiв конференцiй / за заг. ред. О.В.Кириченка / ДУ «Інститут всесвiтньої iсторiї НАН України». с. 76-79.

Кириченко, О.В. (2021) Європейський вектор як стратегічний зовнішньополітичний пріоритет відновленої латвійської державності. Засади зовнішньої політики пострадянських країн: цивілізаційні, геополітичні та соціально-економічні аспекти: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 195-211.

Кириченко, О.В. (2021) Латвія в повоєнний час та геополітичні інтереси великих держав. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-71.

Кириченко, О.В. (2021) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. Історичні засади становлення зовнішньої політики пострадянських країн: тези матеріалів конференцій / за заг. ред. О.В.Кириченка / Ду «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 44-47.

Кириченко, О.В. (2021) Сучасні зовнішньополітичні прагнення Латвійської Республіки. Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 56-70.

Кириченко, О.В. (2020) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 75-91.

Кириченко, О.В. (2019) Еволюція історичних цінностей незалежних країн Балтії у контексті впливу еліт на культурно-гуманітарну сферу науки в регіоні. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 103-114.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 88-94.

Кириченко, О.В. (2019) Латвійська Республіка в повоєнний час як точка перетину геополітичних інтересів великих держав. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 272-284.

Кириченко, О.В. (2019) Дезінтеграція Російської імперії в ході Першої світової війни на прикладі впливу латвійського національного чинника. Проблеми всесвітньої історії (2(8)). с. 67-79.

Кириченко, О.В. (2019) Інформаційно-аналітичне повідомлення для рубрики «Огляд найважливіших подій світу» офіційного сайту Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Знакова подія травня 2019: Чергові вибори до європейського парламенту. -.

Кириченко, О.В. (2019) Національні інтереси України у відносинах з Республікою Сербія в контексті останнього загострення міжетнічного протистояння між Белградом і Приштиною. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 428-434.

Розділ книги

Кириченко, О.В. (2023) Європейський вектор як стратегічний міжнародний пріоритет відновленої латвійської державності. In: Історичні основи зовнішньополітичного курсу пострадянських країн: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут в. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023, с. 15-38.

Кириченко, О.В. (2022) Подолання комуністичного тоталітарного спадку в Литві. In: Практики подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору (1991-2021 рр.). Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, А.Г. Бульвінський, В.М. Розумюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022, с. 83-90.

Кириченко, О.В. (2022) Політика національної консолідації в Латвії. In: Практики подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору (1991-2021 рр.). Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, А.Г. Бульвінський, В.М. Розумюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022, с. 91-96.

Кириченко, О.В. (2020) Становлення нової державності країн Західних Балкан у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції регіону. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 258-288.

Кириченко, О.В. та Стельмах, В.О. (2020) Балтійські держави: спільне повернення до Європи. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 88-105.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської республіки: уроки для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 57-62.

Цей список був створений у Thu Apr 18 13:10:35 2024 CEST.