Елементи, в яких автор: "Кордун, О.О."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 12.

Кордун, О.О. (2023) Зовнішня політика Киргизької Республіки: пошуки місця у світі, що змінюється. In: Історичні основи зовнішньополітичного курсу пострадянських країн: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут в. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023, с. 280-303.

Кордун, О.О. та Сафар’янс, Є.В. (2023) Маріонеткові «республіки» пострадянського простору як знаряддя гібридної агресії Росії. In: Історичні основи зовнішньополітичного курсу пострадянських країн: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут в. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023, с. 186-217.

Кордун, О.О. (2023) Основні формати та обсяги військової допомоги США Україні у 2022 р. Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин: науковий збірник [Електронне видання]. с. 121-127.

Кордун, О.О. (2022) Складне прощання з імперією: практики подолання тоталітарного минулого в Україні у 90-х рр. ХХ ст. Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країн у 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 123-129.

Кордун, О.О. (2022) Складне прощання з минулим: практики подолання залишків тоталітаризму в Україні у 90-х рр. ХХ століття. In: Практики подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору (1991-2021 рр.). Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, А.Г. Бульвінський, В.М. Розумюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022, с. 59-64.

Кордун, О.О. (2021) «Невизнані республіки» як інструмент гібридної агресії Росії на пострадянському просторі. Iсторичнi засади становлення зовнiшньої полiтики пострадянських країн: тези матерiалiв конференцiй / за заг. ред. О.В.Кириченка / ДУ «Інститут всесвiтньої iсторiї НАН України». с. 79-82.

Кордун, О.О. (2021) Ключові інструменти впливу Росії на пострадянському просторі. Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 132-151.

Кордун, О.О. та Розумюк, В.М. та Ткаченко, В.М. та Бульвінський, А.Г. та Богданович, І.І. (2021) Росія, Україна та Білорусь на шляху пострадянської трансформації. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 133-155.

Кордун, О.О. та Стельмах, В.О. та Добровольська, А.Б. (2021) Зовнішні чинники структуризації пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. с. 35-42.

Кордун, О.О. (2021) Збройні конфлікти як один з інструментів впливу Росії на пострадянські країни. Інтеграційний поступ пострадянських країн в контексті трансформаційних перетворень. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.. с. 29-37.

Кордун, О.О. (2020) Збройні конфлікти на пострадянському просторі як інструмент утримання нових незалежних держав в орбіті впливу Кремля. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 336-363.

Кордун, О.О. (2020) «Невизнані республіки» як інструмент гібридної агресії Росії на пострадянському просторі. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 142-159.

Цей список був створений у Sat May 25 01:49:01 2024 CEST.