Елементи, в яких автор: "Кремень, В.Г."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 21.

Стаття

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1). с. 7-20.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1(4)). с. 5-17.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликами глобалізму. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 183-195.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації. Політичний менеджмент (2). с. 14-32.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Мігранти: в чужій далекій стороні. Політичний менеджмент (3). с. 3-17.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Компетентісний принцип освіти: «навчитися жити разом». Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук. пр. / за матер. Першої всеукраїнської науково-практичн. конференції. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. с. 3-26.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликом глобалізму. Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя наукового закладу. – К.: Алерта. с. 78-92.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2009) Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та історизації політики. Політичний менеджмент (3). с. 26-45.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2008) Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого. Політичний менеджмент (3). с. 51-61.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2008) Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого. Політичний менеджмент (3). с. 51-61.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2007) Приреченість на корпоративізм? Політичний менеджмент (6). с. 3-21.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1997) Жоден національний рух не гарантує демократичної політики. Віче (2). с. 18-32.

Розділ книги

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Україна в контексті світ-системного аналізу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. К.: Фенікс, с. 492-518.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. та Пролеєв, С.В. (2011) Влада: модус елітності. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Т-во «Знання» України, Київ, с. 61-126.

Монографія

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження). 2-ге видання, доповнене. Технічний звіт. К.: Товариство «Знання» України.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2012) Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Інший. Педагогічна думка, Київ.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 1. – Критика історичного досвіду. Технічний звіт. К.: Промінь.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2. – Десятиліття суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Промінь.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна в контексті ґлобалізму. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (1996) Україна: альтернативи поступу (Критика історичного досвіду). Технічний звіт. К.: Фірма «ARK-UKRAINE».

Цей список був створений у Wed Mar 22 14:03:24 2023 CET.