Елементи, в яких автор: "Миклащук, І.М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття
Число елементів: 25.

Стаття

Миклащук, І.М. (2019) Шлях Північної Македонії до демократії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 94-100.

Миклащук, І.М. (2016) Изучение исторической памяти в учебном процессе. Материалы IХ Международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы» в УО "Гродненский государственный аграрный университет" (Республика Беларусь). с. 43-46.

Миклащук, І.М. (2015) Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Віче (4). с. 6-10.

Миклащук, І.М. (2015) Вплив міжнародних організацій на оптимізацію відносин у тріаді: «особа – суспільство – держава» в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 224-232.

Миклащук, І.М. (2015) Роль неурядових організацій в Автономній Республіці Крим напередодні та в період російської окупації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 328-333.

Миклащук, І.М. та Фощан, Я.І. (2015) Інституційна роль провідних міжнародних організацій у підтримці організацій громадянського суспільства в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-43.

Миклащук, І.М. (2014) Історична пам'ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 67-73.

Миклащук, І.М. (2013) Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща. Віче (20). с. 16-19.

Миклащук, І.М. (2013) Конфліктний потенціал у Киргизькій Республіці: сутність та перспективи виходу із кризи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 223-229.

Миклащук, І.М. (2013) Die Ukrainische identität in der zivilisierten auswahl. PHILOSOPHIA – LUS – POLICY. с. 71-76.

Миклащук, І.М. (2012) Громадянське суспільство як чинник суспільно-політичних процесів у Сербії. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 237-248.

Миклащук, І.М. (2012) Легітимація влади в Республіці Косово: здобутки та перспективи. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 1 (Вип. 4). с. 191-196.

Миклащук, І.М. (2012) Українсько-турецьке співробітництво на сучасному етапі: регіональний та безпековий виміри. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.. с. 200-211.

Миклащук, І.М. (2012) Проблема сприйняття часу у філософській та науковій літературі. Мультиверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 182-191.

Миклащук, І.М. (2012) Основні аспекти македонсько-албанських відносин у сучасній Республіці Македонія. Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.), Ч. 3. с. 41-44.

Миклащук, І.М. (2011) Формирование политической культуры граждан средствами политического образования. Материалы IV Международной научно-методической конференции (12–15 мая 2011 г.). с. 94-98.

Миклащук, І.М. (2011) Особливості кризи постіндустріального світу. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2011» (20–21 квітня 2011 р.) (Ч. 10). с. 45-47.

Миклащук, І.М. (2011) Особливості становлення держави-нації в Україні. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Концепт реальності у філософії, літературі й науці» (24–25 лютого 2011 р.). с. 42-43.

Миклащук, І.М. (2009) Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України. Політичний менеджмент (5). с. 63-71.

Миклащук, І.М. (2009) Співмірність політичних ідеологій та національної безпеки держави. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2009» (21–22 квітня 2009 р.), Ч. 11. с. 106-107.

Миклащук, І.М. (2009) Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006–2007 рр.). Стратегічні пріоритети (3 (12)). с. 79-86.

Миклащук, І.М. (2008) Політичне маніпулювання як чинник української політики. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. с. 69-78.

Миклащук, І.М. (2008) Вплив державницької ідеології на становлення української політичної нації. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2007» (18–19 квітня 2007 р.), Ч. 11. с. 66-67.

Миклащук, І.М. (2008) Становлення української національної ідентичності і аналіз ролі держави за період 2007 року. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2008» (16–17 квітня 2008 р.), Ч. 11. с. 54-55.

Миклащук, І.М. (2007) Проблеми становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій. Віче (12). с. 21-22.

Цей список був створений у Mon Jun 21 15:03:54 2021 EEST.