Елементи, в яких автор: "Мхитарян, Н.І."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 73.

Стаття

Мхитарян, Н.І. (2019) Модернізаційні перетворення у Туреччині та шляхи становлення її регіональним лідером. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 100-109.

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 110-117.

Мхитарян, Н.І. (2016) Традиціоналізм і модернізація в Центральній Азії: державний прогрес в умовах орієнтації на глобальні сили сучасності (на прикладі Казахстану) / від. наук. ред. O.L Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 247-270.

Мхитарян, Н.І. (2015) Роль Туреччини в сучасних геополітичних процесах на Близькому Сході. Збірка наукових праць УЦІД (Українського центру ісламознавчих досліджень) Аль-Калям. Бібліотека ісламознавства (Bип. №). с. 132-142.

Мхитарян, Н.І. (2015) Традиціоналізм і модернізація у розбудові сучасного Казахстану / редкол.: B.O. Швед, O.L Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». 15B-164.

Мхитарян, Н.І. (2014) Країни Центральної Азії - мультицивілізаційний синтез моделей розвитку як автохтонний варіант регіональної сучасності / За заг. ред. д. і.н., проф. Гури B.K. Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 225-261.

Мхитарян, Н.І. (2014) Bодні проблеми Центральної Азії і можливості України щодо співпраці з країнами регіону у їх вирішенні / Bідп. ред. B.K Гура. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 131-135.

Мхитарян, Н.І. (2013) Сучасний формат соціокультурної мапи Центральноазійського простору. Загальна характеристика / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Bип. 1). B0-B7.

Мхитарян, Н.І. (2013) Зовнішньополітичний курс сучасної Турецької Республіки. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. У 2-х Ч (Ч.І. В). с. 160-170.

Мхитарян, Н.І. (2012) Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини. Стратегічні пріоритети (№ 1). с. 177-182.

Мхитарян, Н.І. (2012) До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року / Гол. ред. Хамрай О.О. Сходознавство: Збірник наукових праць (№ 59). с. 148-163.

Мхитарян, Н.І. (2011) Центрально-азійський регіон на перетинах шляхів цивілізаційної еволюції, ретроспективний аналіз. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 159-162.

Мхитарян, Н.І. (2011) Роль і місце країн Центральної Азії в процесі трансформації глобальних перетворень сучасності. Дослідження світової політики: Збірник наук. праць (Вип. 1). с. 170-196.

Мхитарян, Н.І. (2011) Чи набудуть українсько-турецькі відносини статусу стратегічних? Зовнішні справи (№ 5). с. 38-41.

Мхитарян, Н.І. (2011) Українсько-турецькі відносини (сучасний етап). Східний світ (№ 1). с. 74-77.

Мхитарян, Н.І. (2010) Зовнішня політика Туреччини в контексті проблем та викликів глобальних і регіональних трансформацій на Близькому Сході / відп. ред. В.К. Гура. Світ ХХІ ст.: мультицивілізаційна парадигма розвитку: матер. міжвід. наук.-теорет. конф., м. Київ, 5 червня 2012 р. с. 45-50.

Мхитарян, Н.І. (2010) И Брюссель и Москва важные партнеры для Украины. Аналітика.

Мхитарян, Н.І. (2010) Зміни Чорноморської геополітики. Турецько-українські відносини. зб.: Зовнішня та внутрішня політика - 1 / Публікація підготована: І. Камалов, Ч. Камболат/. с. 10-16.

Мхитарян, Н.І. (2010) Особливості становлення країн Центральної Азії у вимірі посилення питомої регіональної ваги: приклад Казахстану / Відп. ред. В.К. Гура. Матер. Міжвід. Наук.-теорет. Конф. «Світ ХХІ сторіччя: у контексті мультицивілізаційного прогресу», Київ, 30 вересня 2010 р. с. 41-47.

Мхитарян, Н.І. (2010) Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною. Трибуна (№ 1-2). с. 32-35.

Мхитарян, Н.І. (2010) Ukrayna di§ politikasinin oncelikleri Ukrayna-Turkiye ili§kileri. Degi§en karadeniz jeopolitiginde. Turkiye-Ukrayna ili§kileri: Di§ politika ve Siyaset - 1. /Yayina Yazirlayanlar: Ilyas Kamalov, Hasan Kanbolat/. с. 10-16.

Мхитарян, Н.І. (2009) Особливості трансформації соціально-економічних систем країн Центральної Азії в постбіполярний період: визначальні характеристики / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 166-178.

Мхитарян, Н.І. (2009) Водні проблеми та їхній вплив на регіональну безпеку Центральної Азії / Відп. ред. В.К. Гура. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах: Матер. Між від. наук.-теорет. конф. с. 90-95.

Мхитарян, Н.І. (2008) Пріоритети суспільного прогресу країн Центральної Азії в контексті соціокультурних імперативів і глобальних викликів / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 5). с. 147-162.

Мхитарян, Н.І. (2007) Інтеграційні процеси на теренах Центральної Азії і роль Казахстану у її розбудові / Відп. ред. В.К. Гура. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Третій світ» на початку ХХІ століття: глобальні виклики та внутрішні перетворення», м. Київ, 15 травня 2007 р. с. 55-64.

Мхитарян, Н.І. (2007) До питання про Чорноморсько-Близькосхідний вимір глобальних викликів та регіональних інтересів / Відп. ред. В.А. Смолій. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича. с. 284-288.

Мхитарян, Н.І. (2006) Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС. Діалог. -.

Мхитарян, Н.І. (2006) Україна і Туреччина: на шляху до нової якості співпраці. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 87-113.

Мхитарян, Н.І. (2006) Туреччина: між Європою і Азією / відп. ред. В.К. Гура. Соціокультурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням і залученням: Матер. Міжвід. Наук.-теорет. конф., м. Київ, 16 березня 2006 р. с. 32-38.

Мхитарян, Н.І. (2005) Туреччина: між Сходом і Заходом. Пошук свого місця у швидко змінюваному світі. Наукове видання «Особливості сучасного стану глобалізації в контексті проблем поточного розвитку країн Азії і Африки». Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 13-14 грудня 2005 р. с. 41-46.

Мхитарян, Н.І. (2005) Посилення ісламського чинника у внутрішньополітичному житті Туреччини і його вплив на зовнішню політику країни в глобальному і регіональному вимірі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 95-124.

Мхитарян, Н.І. (2005) Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань сучасного зовнішньополітичного курсу України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 590-600.

Мхитарян, Н.І. (2005) Головні пріоритети сучасної політики Туреччини на пострадянському просторі. Трибуна (№ 3-4). с. 28-31.

Мхитарян, Н.І. (2005) Шлях Туреччини до Євросоюзу у контексті євроінтеграційних прагнень України. Стратегічна панорама (№ 1-2). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2005) Євроінтеграційний досвід Туреччини: уроки для України. Трибуна (№ 1-2). с. 21-25.

Мхитарян, Н.І. (2004) Зовнішня політика Туреччини в глобальному і регіональному вимірі. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях: перспективи та умови консенсусу», Київ, 10-11 жовтня 2004   р. с. 28-35.

Мхитарян, Н.І. (2004) Консолидация тюркского мира в идеологии и политической практике официальной Анкары (ретроспективный анализ этапов). Центральная Азия и Кавказ (№ 5 (3). с. 151-156.

Мхитарян, Н.І. (2004) К вопросу о геополитическом измерении влияния турецкого фактора в Черноморско-Каспийском регионе. Турция в ХХ веке: сб. ст. с. 222-233.

Мхитарян, Н.І. (2004) К вопросу о геополитическом измерении влияния турецкого фактора в Черноморско-Каспийском регионе. Перспективи українсько-турецьких відносин у регіональному вимірі / Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє: Збірник наукових праць. с. 552-556.

Мхитарян, Н.І. (2003) Україна і Організація Чорноморського економічного співробітництва: десять років взаємин. Україна дипломатична. с. 587-595.

Мхитарян, Н.І. (2003) Каспийско-Черноморское измерение глобальных вызовов и региональных интересов: взгляд из Украины. Материалы международной конференции «Взаимоотношения и сотрудничество стран побережья Каспийского моря», г. Мазандаран, Иран, 19-20 октября 2003 г. с. 25-38.

Мхитарян, Н.І. (2002) Про країну, яка може повести діалог між західним і мусульманським світом (внутрішній чинник та спрямованість зовнішньополітичних намірів Туреччини на пострадянському просторі). Трибуна (№ 11-1). с. 30-32.

Мхитарян, Н.І. (2002) ГУУАМ, Європа і світ. Чорноморсько-каспійський вимір глобальних викликів та національні інтереси України. Політика і час (№ 12). с. 58-64.

Мхитарян, Н.І. (2001) Україна - Туреччина: Чорноморське економічне співробітництво. Трибуна (№ 7-8). с. 30-32.

Мхитарян, Н.І. (2001) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів в Чорноморському регіоні. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 37-50.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів у Чорноморському регіоні. Нова політика (№ 6). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал Організації чорноморського економічного співробітництва у галузі безпеки і економічного співробітництва. Матеріали міжнародної конференції «Україна - Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні». Київ, 10-11 квітня 2000 р. с. 144-146.

Мхитарян, Н.І. (1998) Українсько-турецький чинник в Чорноморському регіоні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геополітичне майбутнє України», Київ, 19-20 березня 1998 р. с. 102-104.

Мхитарян, Н.І. (1997) Туреччина і Україна в рамках регіонального співробітництва. Вісник Київського Університету. Міжнародні відносини. с. 94-96.

Мхитарян, Н.І. (1997) Україна і Туреччина в рамках ЧЕС. Політика і час (№ 4). с. 42-46.

Мхитарян, Н.І. (1997) ЧЕС і відносини України з державами Закавказзя. Нова політика (№ 3). с. 39-45.

Мхитарян, Н.І. (1997) Роль Турции в Черноморском регионе, украинско-турецкие отношения, вероятные интересы Анкары в Крыму. Материалы семинара «Межнациональные отношения в Крыму: внешние факторы риска». Киев, 13-14 октября 1997 г. с. 9-12.

Мхитарян, Н.І. (1997) О работе Посольства УНР в Турции в 1918-1920 гг. Украина-Турция (№ 1). с. 10.

Мхитарян, Н.І. (1996) Украина и некоторые страны Северной Африки. Материалы международной конференции «Реформы в условиях переходной экономики» (Теория и практика стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки), Киев, 13-15 декабря 1995 г. с. 178-182.

Мхитарян, Н.І. (1996) ЧЕС: шляхи співробітництва. Спостерігач (№ 28). с. 34-37.

Мхитарян, Н.І. (1996) Turkish-Ukrainian relation. Eurasian Studies, Vol. 3 (№ 2). с. 2-13.

Мхитарян, Н.І. (1995) Курдська проблема і зовнішні відносини Туреччини. Спостерігач (№ 10). с. 28-33.

Мхитарян, Н.І. (1995) Мемуари О. Лотоцького як цінне джерело дослідження історії українсько-турецьких взаємовідносин. Розбудова держави (№ 5-6). с. 54-59.

Мхитарян, Н.І. (1995) Жити з сусідами у злагоді. Політика і час (№ 7). с. 62-70.

Мхитарян, Н.І. Енергетичні інтереси України та ЄС у Центральній Азії / за заг. ред. О.О. Воловича. Політика України у Чорноморсько-Каспійському регіоні у контексті стратегії Європейського Союзу від взаємодії до співпраці: Зб. матеріалів міжнарод. наук. конференції (Одеса, 17-18 липня 2008 р.) / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних д. с. 214-221.

Мхитарян, Н.І. Регіон Близького та Середнього Сходу у контексті інтеграційних устремлінь Турецької Республіки / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 158-169.

Мхитарян, Н.І. Європейська енергетична стратегія щодо Каспійсько-Центральноазійського регіону / Відп. ред. В.К. Гура. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Пріоритети суспільно-політичного розвитку країн Азії і Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка», м. Київ, 24 червня 2008 р. с. 71-81.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період. Антологія творчих досягнень (Вип. 3). с. 279-287.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 3). с. 189-216.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Розділ книги

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 50-57.

Мхитарян, Н.І. (2010) Каспійсько-Центральноазійський регіон. In: Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / За заг. ред. А.В. Єрмолаєва. К.: НІСД., с. 436-440.

Мхитарян, Н.І. (2009) Реалізація стратегічних інтересів України у Каспійсько-Централь- ноазійському регіоні. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За редакцією кандидата технічних наук, Заслуженого журналіста України Ю.Г. Рубана. К.: Національний інститут стратегічних досліджень., с. 617-624.

Мхитарян, Н.І. (2008) Європейська енергетична стратегія у контексті реалізації національних інтересів України. In: Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 630-642.

Мхитарян, Н.І. (2008) Актуальні проблеми забезпечення стратегічних цілей України у Центральноазійському регіоні. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки: монографія / B.O. Швед [та ін.]; за ред. B.O. Шведа. К.: НІСД., с. 86-101.

Мхитарян, Н.І. (2007) Стратегічні інтереси України в Каспійсько-Центральноазійському регіоні. In: Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 455-464.

Книга

Мхитарян, Н.І. (2008) Україна та Туреччина: шлях до Євросоюзу. К.: Фенікс., с. 272-285.

Мхитарян, Н.І. (2006) Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань української держави / за ред. М.О. Воротнюк. Одеса: Фенікс., с. 14-22.

Цей список був створений у Tue Sep 21 19:18:07 2021 EEST.