Елементи, в яких автор: "Мітрофанова, О.О."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Монографія
Число елементів: 44.

Стаття

Мітрофанова, О.О. (2019) Спільне та відмінне у ставленні країн ЄС щодо відносин з Україною та Росією. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-85.

Мітрофанова, О.О. (2017) Парламентські вибори у Франції 2017 р. та динаміка рейтингу президента Е. Макрона. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 35-40.

Мітрофанова, О.О. (2016) Зовнішня політика США: перипетії відносин з найдавнішим стратегічним партнером – Францією. Американська історія та політика: науковий журнал (2). с. 56-62.

Мітрофанова, О.О. (2016) «Виклики» стратегічному партнерству України та Польщі в контексті глобальних трансформацій європейської безпеки. Зовнішні справи (5). с. 48-53.

Мітрофанова, О.О. (2016) Франція-НАТО: настає час активних дій. Бінтел. Журнал геополітичної аналітики (2). с. 38-43.

Мітрофанова, О.О. (2016) Стратегічне партнерство України та Польщі в контексті агресії Росії. Європейські студії в університетах України. Матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2016 року. Київ,. (3). с. 163-165.

Мітрофанова, О.О. (2016) Скандальний фільм «Україна: маски революції» у контексті інформаційної війни. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР (4 (43)). с. 16-19.

Мітрофанова, О.О. (2016) Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб.н.п.. с. 41-47.

Мітрофанова, О.О. (2015) Українська дилема та французькі цінності. Зовнішні справи (3). с. 28-32.

Мітрофанова, О.О. (2015) Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» (22). с. 50-60.

Мітрофанова, О.О. (2015) Асиметричне стратегічне партнерство зі США провідних країн Північноатлантичного альянсу. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. с. 121-128.

Мітрофанова, О.О. (2015) Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні. Європейські історичні студії (1). с. 178-189. ISSN 2524-048Х

Мітрофанова, О.О. (2015) Дослідження феномену стратегічного партнерства в контексті всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 243-247.

Мітрофанова, О.О. (2014) Стратегічне партнерство Великої Британії зі США. Проблеми міжнародних відносин (8). с. 196-207.

Мітрофанова, О.О. (2014) Стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. (120). с. 84-93.

Мітрофанова, О.О. (2013) Україна та її дипломатія в контексті впливу союзів. Дослідження світової політики (3 (64)). с. 127-134.

Мітрофанова, О.О. (2012) Стратегічні імперативи військової політики Франції. Проблеми міжнародних відносин (5). с. 235-246.

Мітрофанова, О.О. (2012) НАТО як чинник еволюції національної держави. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (60). с. 76-82.

Мітрофанова, О.О. (2011) Глобальна демократизація і Франція. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (3 (56)). с. 67-76.

Мітрофанова, О.О. (2011) Вплив концепцій зовнішньої та безпекової політики на дипломатію України. Міжнародні відносини: теорія і практика (1). с. 98-104.

Мітрофанова, О.О. (2009) Політичний вимір французько-українських відносин. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (48). с. 16-25.

Мітрофанова, О.О. (2009) Газова криза в контексті інформаційної війни. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (49). с. 179-186.

Мітрофанова, О.О. (2009) Вплив об’єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та процес євроінтеграції. Сучасна українська політика. Політики і по-літологи про неї.– Спецвипуск: Європейська перспектива.. с. 150-156.

Мітрофанова, О.О. (2009) Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien. Infoguerre.fr.

Мітрофанова, О.О. (2008) Зовнішня політика президента Франції Ніколя Саркозі. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (37). с. 136-146.

Мітрофанова, О.О. (2007) Україна та ЄС: урядовий єврооптимізм у теорії, нагальність єврореалізму в практиці. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (9). с. 310-320.

Мітрофанова, О.О. (2007) Франція. Мовний аспект. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (40). с. 124-133.

Мітрофанова, О.О. (2006) Співпраця Франції й України у військовій галузі. Стратегічна панорама (2). с. 119-124.

Мітрофанова, О.О. (2006) Периферизація та французько-українські відносини. Дослідження світової політики. (35). с. 45-56.

Мітрофанова, О.О. (2006) Порівняльний аналіз стратегії військової допомоги Франції в другому та третьому світах. Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферізації. Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 42-47.

Мітрофанова, О.О. (2006) Інтеграційний курс України після Помаранчевої революції. Визвольний шлях (2(695)). с. 10-17.

Мітрофанова, О.О. (2006) Українська „помаранчева революція” і Франція. Політичний менеджмент (2(17)). с. 148-155.

Мітрофанова, О.О. (2006) Les conséquences de la «révolution Orange» sur la politique extérieure de l’Ukraine. Centre Thucydide.

Мітрофанова, О.О. (2005) Євроінтеграційний курс України в західних вимірах. Дослідження світової політики (31). с. 31-42.

Мітрофанова, О.О. (2005) Традиційна політика безпеки Франції і новітні виклики постбіполярної доби. Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 56-69.

Мітрофанова, О.О. (2004) Зовнішня політика та політика безпеки незалежної України. /Вибрані проблеми сучасної української зовнішньої політики і політики у сфері національної безпеки (1). с. 96-128.

Мітрофанова, О.О. (2001) Парадокси євроатлантичної безпеки: відмінності французького та американського підходів. Людина і політика (3). с. 58-67.

Мітрофанова, О.О. (2001) Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі. Людина і політика (1). с. 69-74.

Мітрофанова, О.О. (2000) «Особлива позиція» Парижа. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.. с. 20-24.

Мітрофанова, О.О. (1999) Паризький вимір євроатлантизму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (8). с. 37-40.

Мітрофанова, О.О. Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць (89(10)). с. 380-383.

Мітрофанова, О.О. Франція в контексті східноєвропейської безпеки (Україна, Росія,Польща). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. (10).

Мітрофанова, О.О. Ukraine: l’étranger très proche. Outre-terre (27). с. 275-286.

Монографія

Мітрофанова, О.О. (2015) Військова політика Франції та співробітництво з Україною. Інший. Дипломатична академія України при МЗС України.

Цей список був створений у Mon Jun 21 12:56:32 2021 EEST.