Елементи, в яких автор: "Олійник, О.М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 89.

Стаття

Олійник, О.М. (2020) Китай в умовах «нової нормальності». Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р.. с. 391-395.

Олійник, О.М. (2020) China principal concepts of foreign policy in the 21st. III-IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів м. Київ, 23–24 грудня 2020 р. с. 53-59.

Олійник, О.М. (2020) Cross-border investment policy of China. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). с. 197-199.

Олійник, О.М. (2019) Сучасна макропруденційна політика в ЄС: перспективи для України. Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС. с. 71-76.

Олійник, О.М. (2019) Адаптація Монетарного союзу до нових умов функціонування з урахуванням кризових явищ останніх років. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. с. 135-151.

Олійник, О.М. (2019) Пропозиції щодо удосконалення інститутів макропруденційної політики в Україні. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЄС ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. с. 278-299.

Олійник, О.М. (2019) Gasyuan: a chinese innovation on the global gas market. ECONOMY AND FORECASTING (1). с. 153-157. ISSN 2663–6557

Олійник, О.М. (2019) "One belt, one road" initiative - project of world significance: prospects for Ukraine. The financial and economic potential of successful cooperation between China and Ukraine in the context of "one belt, one road initiative". с. 49-56.

Олійник, О.М. (2018) Стан та перспективи розвитку енергетичної галузі Китаю: перспективи співпраці для України. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 271-281.

Олійник, О.М. (2018) Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС. Фінанси України (9). ISSN 2522-4662

Олійник, О.М. (2018) Адаптація банківського нагляду в Україні відповідно до умов ЄС та СОТ. Розвиток співробітництва України із СОТ. с. 46-47.

Олійник, О.М. (2018) Китай – МВФ: досвід та результати співробітництва. Стратегії взаємодії МВФ та України. с. 44-47.

Олійник, О.М. (2018) Адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС у сфері банківського нагляду. Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС. с. 66-69.

Олійник, О.М. (2018) Результати співробітництва Китаю та України та перспективи співробітництва в контексті проекту «Один пояс, один шлях». УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 234-260.

Олійник, О.М. (2018) Розвиток відносин між КНР та ЄС: етапи, їх характеристика та уроки для України. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 97-113.

Олійник, О.М. (2018) Вступ. Перспективи співробітництва України та Китаю. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 22-31.

Олійник, О.М. (2018) Післямова. Перспективи співробітництва України та Китаю. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 368-383.

Олійник, О.М. (2018) Китайсько-індійські відносини на сучасному етапі. Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні.. с. 207-208.

Олійник, О.М. (2017) Нова модель стратегічного партнерства Китаю та країн Африки / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 32-39.

Олійник, О.М. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України. Економічна теорія (№ 1). с. 94-105.

Олійник, О.М. (2017) Роль європейського банківського органу в європейській системі фінансового нагляду. Банківська справа (3). с. 16-31.

Олійник, О.М. (2016) Китай в «Азійському столітті»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональний вимір / Білоконь О.С. та ін.; відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 104-128.

Олійник, О.М. (2016) Розвиток дипломатичних відносин між КНР та ЄС: етапи, характеристика та уроки для України. Дипломатія і зовнішня політика: моделі, інститути, інструменти (історична ретроспектива і сьогодення) / Матеріали міжнародної наукової конференції 28.07.2016 / Дипломатична академія України. с. 56-59.

Олійник, О.М. (2016) Зовнішня політика Росії в контексті запровадження економічних санкцій країнами Заходу. Зовнішня політика Росії в контексті запровадження економічних санкцій країнами Заходу / Мат. міжнародної наукової конференції 15.07.2016 / Центр дослідження Росії. с. 93-95.

Олійник, О.М. (2016) Нова модель співпраці Китаю з країнами Африки / від. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Мат. міжн. наук. конф., ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 21-27.

Олійник, О.М. (2016) Механізм фінансування енергетичних інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні. Банківська справа (№ 3). с. 83-98.

Олійник, О.М. (2016) Інструменти економічної дипломатії уряду Китаю в контексті стратегії глобалізації та «йти назовні». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27.05.2016 / Дипломатична академія України. с. 123-127.

Олійник, О.М. (2016) Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження. Банківська справа (№ 2 (1). с. 69-86.

Олійник, О.М. (2016) Механізми фінансування закордонних енергетичних та інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні. Банківська справа (3/140). с. 83-98.

Олійник, О.М. (2015) Механізм реалізації стратегії партнерства Китаєм. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23.12.2015 / Дипломатична академія України. с. 155-157.

Олійник, О.М. (2015) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 6 (1). с. 59-81.

Олійник, О.М. (2015) Дипломатія стратегічного партнерства як інструмент реалізації геополітичних інтересів Китаю / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-83.

Олійник, О.М. (2015) Стратегія «глобалізації» як напрямок посилення міжнародної приступності Китаю на світових ринках. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник (№ 1). с. 133-139.

Олійник, О.М. (2015) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України. Вісник Національного банку України (№ 6(23). с. 40-47.

Олійник, О.М. (2015) «Зелений розвиток» як інструмент інноваційної політики Китаю. Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки» (№ 4-5). с. 22-30.

Олійник, О.М. (2015) Периферійна дипломатія як інструмент захисту національних інтересів Китаю. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 215-217.

Олійник, О.М. (2015) Концепція нейтралітету як вектор зовнішньоекономічної політики Туркменістану. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 57-61.

Олійник, О.М. (2015) Заходи валютної політики Китаю в посткризовий період. Вісник Національного банку України (№ 1). с. 63-68.

Олійник, О.М. (2015) Китай у роки першої світової війни. Перша світова війна. Історичні долі держав і народів.. с. 112-118.

Олійник, О.М. (2014) Перспективи перетворення юаня на резервну валюту: виклики та можливості для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Ч. 1). с. 149-153.

Олійник, О.М. (2014) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України. Український соціум (№ 4). с. 25-45.

Олійник, О.М. (2014) Основные направления экономической интеграции стран АСЕАН. Материалы 35 науч. конф. «Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, культура» 14.11.2014 / Институт Востоковедения РАН. Москва., 2014. с. 22-25.

Олійник, О.М. (2014) Китайська мрія в контексті американо-китайського діалогу. Матеріали VIII наук. конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 14.11.2014 / Інститут Сходознавства ім. А.Ю. Кримського. с. 75-80.

Олійник, О.М. (2014) Реформування фінансової галузі Китаю в процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Зростання через інновації: досвід Китаю. Проблеми науки / Укртехінформ (№11-12). с. 53-60.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо створення інноваційної системи. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 7/8). с. 61-66.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо фінансування науки та технологій. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 4/5). с. 69-73.

Олійник, О.М. (2014) Співставчий аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в постбіполярну добу: принципи, цілі, досягнення / За загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць. с. 261-290.

Олійник, О.М. (2014) Китай - США: стратегічний та економічний діалог / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 110-113.

Олійник, О.М. (2014) Зовнішньополітична діяльність США в Східній Азії. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. (Випуск). с. 94-101.

Олійник, О.М. (2014) Реформування фінансової галузі Китаю у процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України. Банківська справа, 11-12 (131). с. 13-26.

Олійник, О.М. (2013) Геополітичний напрямок модернізації зовнішньо-економічної діяльності Китаю. Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій: мат. міжн. наук.-теорет. конф., 24.10.2013 р. с. 43-45.

Олійник, О.М. (2013) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах світової фінансової кризи. Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України (№ 11 (). с. 29-34.

Олійник, О.М. (2013) Стан та розвиток фондового ринку Китаю в післякризовий період. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. К.: ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 156-167.

Олійник, О.М. (2013) Глобальні ризики для світової фінансової стабілізації в умовах трансформації / відп. ред. О.В. Плотніков. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 22-30.

Олійник, О.М. (2013) Теоретичні засади зеленого розвитку. Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України (№ 10 (). с. 55-67.

Олійник, О.М. (2013) Важливість інноваційної політики на прикладі країн членах ОЕСР / відп. ред. О.Г. Білорус. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матер. міжнар. наук.-теорет. конф. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2012) Досвід Китаю щодо модернізація зовнішньоекономічної діяльності. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті концепції сталого розвитку / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція, 18.10.2012 р. с. 53-57.

Олійник, О.М. (2012) Проблеми в створенні оптимального валютного простору ЄС / відп. ред. О.В. Плотніков. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 44-48.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Дослідження міжнародної економіки. Зб. наук. праць. ІСЕМВ НАНУ (№ 4 (7). с. 135-142.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Матер. VI Конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Інститут сходознавства ім. Кримського НАН України. Київ, 2012. с. 57-69.

Олійник, О.М. (2011) Research in the area of Security. Brochure «Ukrainian science and technology today». с. 116-123.

Олійник, О.М. (2010) Роль банків Китаю в програмі економічних реформ та фінансування високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 14-17.

Олійник, О.М. (2010) Банківська політика уряду Китаю в умовах фінансової кризи. Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збір. стат. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 61-68.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 12-15.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в залученні венчурного капіталу в сферу високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 13-23.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2009) Світова фінансова криза та її вплив на економіки країн, що розвиваються / Відп. ред. О.В. Плотніков. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матер. міжвід. наук.-теорет. конф. с. 142-150.

Олійник, О.М. (2009) Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід). Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 52-57.

Олійник, О.М. (2008) Досвід Китаю щодо капіталізації банків країни. Світові процеси капіталізації: економічний, політичний, соціальний аспект: мат. міжвід. наук.-теорет. конф., 15.04.2008 р. с. 57-61.

Олійник, О.М. (2006) Банківські кредитні картки. Фінанси України (№ 11). с. 68-79.

Олійник, О.М. (1997) Реформа банківської системи КНР. Банківська справа (№ 2). с. 61-76.

Олійник, О.М. (1997) Правові аспекти реформи банківської реформи в КНР. Фінанси України (№ 6). с. 38-42.

Олійник, О.М. (1996) Реформа податкової системи КНР. Фінанси України (№ 12). с. 80-84.

Олійник, О.М. (1995) Реформа банківської справи в КНР. Збір. наук. праць ІСЕМВ НАНУ.. с. 1-5.

Олійник, О.М. Опыт Китая в сфере социально-экономической модернизации страны. Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской народной республикой: результаты, проблемы и перспективы: Мат. Межд. науч.-практ. конф., 28.05.2013 р. с. 74-78.

Розділ книги

Олійник, О.М. (2017) Зовнішньоекономічна та валютно-кредитна політика Китаю в контексті глобальних трансформацій та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України; ред. Т.П. Богдан. Київ, с. 297-343.

Олійник, О.М. (2017) Роль міжнародних фінансово-економічних і валютно-кредитних відносин у посиленні регіональної та міжнародної присутності Китаю. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 292-312.

Олійник, О.М. (2017) Пропозиції щодо вдосконалення та активізації співпраці між Україною та Китаєм у фінансово-економічній сфері. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 330-338.

Олійник, О.М. та Богдан, Т.П. та Шаров, О.М. та Сльозко, О.О. (2017) Фінансові трансформації після глобальної кризи 2008–2009 рр. і новітні тенденції розвитку глобальних фінансів: ризики і перспективи для України. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 19-42.

Олійник, О.М. (2017) Результати фінансово-економічного співробітництва України і Китаю у період 2012–2015 рр.: здобутки та проблемні аспекти. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України : монографія / [Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра. екон. наук Т.П.Богдан. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», с. 312-330.

Олійник, О.М. (2014) Глобальні ризики в умовах трансформації світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 78-84.

Олійник, О.М. (2014) Модель розвитку економіки Китаю: досвід запобігання кризовим процесам. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 45-50.

Олійник, О.М. (2013) Communication technologies of Ukraine. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 423-425.

Олійник, О.М. (2013) Improving education. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 440-443.

Олійник, О.М. (2013) Peculiarities of the economic, geographical and geopolitical position. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 357-359.

Олійник, О.М. (2013) The production potential. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 425-427.

Олійник, О.М. (2012) Ukraine’s Integration into European Security Research Programmes: Key to a More Secure Europe. In: Correlation Between Human Factors and the Prevention of Disasters / Edit by David L. Barry, Wilhelm G. Coldewey, Dieter W.G. Reimer, Dmytro V. Rudacov. Amsterdam, с. 32-40.

Цей список був створений у Tue Sep 21 06:31:53 2021 EEST.