Елементи, в яких автор: "Рудяков, П.М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 47.

Стаття

Рудяков, П.М. (2019) Не блукати у трьох вербах: цінності – норми – практики. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 12-19.

Рудяков, П.М. (2019) «Відкладена» демократія: пострадянський транзит до нових суспільно-політичних моделей і практик. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 36-49.

Рудяков, П.М. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 206-211.

Рудяков, П.М. (2019) Трансформаційні процеси у країнах Західних Балкан: здобутки і втрати. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 266-271.

Рудяков, П.М. (2018) Засади та критерії оцінки пострадянської трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 24-35.

Рудяков, П.М. (2017) Срби у Рускоj Царевини у 18. веку. Летопис Матице Српске (Ккига). с. 483-492.

Рудяков, П.М. (2016) Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 193-209.

Рудяков, П.М. (2016) Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа). Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 173-182.

Рудяков, П.М. (2015) Вступ. Модернізаційні практики і моделі у глобалізованому світі, що інтегрується. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 7-14.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). Przeszrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. с. 209-222.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативи оновлення ідентичності на шляху до Європи. Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 19 грудня 2012 р. с. 65-72.

Рудяков, П.М. (2013) Сербская литературно-критическая мысль 60-80-х гг. ХХ века в украинской рецепции. В сборнике научных трудов Института литературы и искусства Сербской Академии наук и искусств. с. 89-101.

Рудяков, П.М. (2012) Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). У зб.: Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. с. 163-174.

Рудяков, П.М. (2012) Три типи говоріння і мовчання у героїв Іво Андрича. У зб.: Сербська проза ХХ століття: Матеріали Міжнародної наукової славістичної конференції. с. 114-123.

Рудяков, П.М. (2012) Чорногорці в Україні та Росії (ХVІІІ - початок ХІХ ст.). У зб.: Росія і Балкани протягом останніх трьох століть. Матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 98-119.

Рудяков, П.М. (2011) Гуманітарний базис української демократії. У зб.: Наука. Влада. Політика. (Вип. 2). с. 165-174.

Рудяков, П.М. (2011) Багатомовність як мовно-культурний феномен. У зб.: Проблеми етнонаціонального розвитку України. с. 87-98.

Рудяков, П.М. (2011) Три типи говоріння й мовчання в Андричевих героїв. У зб.: Тези та резюме Міжнародної наукової конференції. с. 75-76.

Рудяков, П.М. (2011) Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011). У зб.: Православ’я - цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць. с. 183-190.

Рудяков, П.М. (2008) Влада та філологія: чи можливий перехід від неоголошеної «холодної війни» до спільних кроків? У зб.: Наука. Влада. Політика / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 224-238.

Рудяков, П.М. (2006) Євроінтеграційні перспективи України і Туреччини: геополітичний і цивілізаційний аспекти. Геополітика-безпека-тероризм: Збірник статей. с. 107-115.

Рудяков, П.М. (2005) Переселение Сербов в Россию в 18 веке в контексте украинско-сербских исторических связей 18-19 вв. Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века. ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА У НОВОМ САДУ, 7–9. МАЈА 2003.. с. 359-376.

Рудяков, П.М. (2005) Від "нації-держави" до "нації-цивілізації"? – Рец. на кн.: Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України (К., 2005, 629 с.). Вісник Національної Академії наук України (№12). с. 68-71.

Рудяков, П.М. (2003) «В службу и вечное подданство.». Родина (№ 10). с. 50-51.

Рудяков, П.М. (2001) К вопросу об эволюции понятия «Восточный вопрос» в связи со сменой исторических эпох (вторая половина ХІХ-ХХ вв.). В кн.: Европа и Источно питаке (1878-1923). с. 581-594.

Рудяков, П.М. (2001) Досвід «югославської кризи» та його можливе використання Україною. Геополітика (№ 3). с. 1-5.

Рудяков, П.М. (2000) Новые «стены» в Европе. Обозреватель (Москва) (№ 2). с. 32-35.

Рудяков, П.М. (2000) «Балканська криза» (1991-2001): характер, особливості, наслідки. Політична думка (№ 4). с. 77-88.

Рудяков, П.М. (1999) Крок уперед чи крок назад? Українська думка (Лондон, газета), 1999-25 листопада (четвер). -.

Рудяков, П.М. (1999) New «Walls» in Europe. Европа на раскршћу. Нови зидови или уjедикена Европа.. с. 169-172.

Рудяков, П.М. (1998) К вопросу о структуре и уровнях межцивилизационных отношений. Сусрет или сукоб цивилизациjа на Балкану.. с. 451-458.

Рудяков, П.М. (1997) Хорватия после выборов: в ожидании побед или накануне разочарований? Подтекст, 27 серпня - 2 вересня (№ 26-2). с. 38-42.

Рудяков, П.М. (1997) Новый передел Европы в 80-90-е годы ХХ в. и место Турции в нем. Ислам, Балкан и Велике силе (ХІУ-ХХ век).. с. 465-472.

Рудяков, П.М. (1996) Крок вперед чи крок назад? Політика і час (№ 11). с. 53-57.

Рудяков, П.М. (1996) До і після Маастрихту. Політика і час (№ 7). с. 41-45.

Рудяков, П.М. (1996) Геополитички положаj Србиjе и Украине у општеевропском контексту 80-их - 90-их година ХХ века. Европа и Срби. с. 625-632.

Рудяков, П.М. (1994) Протистояння імперського ядра та національної периферії як фактор збагачення культур: Київ - Москва, Загреб - Відень. У зб.: Українська література в Австрії, австрійська - в Україні (Матеріали міжнародного симпозіуму). с. 156-162.

Рудяков, П.М. (1994) The Dismemberment of Yugoslavia a Redivision of Europe. Political Thought, 1994 (№ 3). с. 219-223.

Рудяков, П.М. та Маначинський, О.Я. та Пронкін, Є.К. (1993) Югославія: інформаційно-політичний огляд. Препринт, Національний інститут стратегічних досліджень.

Розділ книги

Рудяков, П.М. (2020) Пострадянські протодемократії: європейські моделі та практики на просторі колишнього СРСР. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 62-78.

Рудяков, П.М. та Фомін, С.С. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 37-56.

Рудяков, П.М. (2017) Проблеми та особливості реалізації національних модернізаційних проектів у пострадянських і постсоціалістичних країнах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 93-111.

Монографія

Рудяков, П.М. (2001) «В службу и вечное подданство...». Сербские поселения Новая Сербия и Славяносербия на украинских землях (1751-1764). Технічний звіт. К.: АртЭк.

Рудяков, П.М. (1994) Історія як роман. Технічний звіт. К.: Наукова думка.

Рудяков, П.М. (1987) Українсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ-ХХ ст. Технічний звіт. К.: Нау­кова думка.

Рудяков, П.М. Историjа као роман. Београд, Завод за у^бенике и наставна сред­ства, 1998. Технічний звіт. НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Рудяков, П.М. Сеоба Срба у Русиjу у 18. веку. Службени лист Jугославиjе, 1995. Технічний звіт. НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Цей список був створений у Wed Feb 28 02:57:55 2024 CET.