Елементи, в яких автор: "Шергін, С.О."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 74.

Стаття

Шергін, С.О. (2021) Політологічна класифікація війн. Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-12.

Припік, Є.О. та Шергін, С.О. (2020) В’єтнам на шляху суспільної модернізації та міжрегіонального співробітництва. Зовнішні справи (4). с. 40-47.

Шергін, С.О. (2017) Кінець Транстихоокеанського партнерства? Зовнішні справи (3). с. 20-23.

Шергін, С.О. (2016) Сінгапур в АСЕАН: історичний і політичний нарис. Зовнішні справи (11). с. 36-39.

Шергін, С.О. (2016) США і криза неоліберальної моделі глобалізації. Зовнішні справи (5). с. 18-21.

Шергін, С.О. (2016) Геополітична ідентифікація України: ретроспектива та реальність. Зовнішні справи (4). с. 9-13.

Шергін, С.О. (2016) Постглобалізація як модерна тенденція формування нового міжнародного порядку. Україна дипломатична. Науковий щорічник (17). с. 217-226.

Шергін, С.О. (2016) Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у сучасних міжнародних реаліях. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр.. с. 31-53.

Шергін, С.О. (2015) Дилема східноазійського регіоналізму. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2 (11). с. 36-40.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-тихоокеанський регіоналізм у контексті проблем безпеки. Зовнішні справи. с. 16-21.

Шергін, С.О. (2015) Теоретичні засади та специфіка східноазійського регіоналізму. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць. с. 9-25.

Шергін, С.О. (2015) Суспільна модернізація та регіональна безпека: східноазійський варіант. Зовнішні справи (11). с. 6-10.

Шергін, С.О. (2015) Україна – Туркменістан: співробітництво в контексті зовнішньополітичних пріоритетів. Зовнішні справи (3). с. 24-27.

Шергін, С.О. (2015) Theoretical Base and Specific of East-Asian Regionalism. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal (4). с. 39-50.

Шергін, С.О. (2014) Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? Зовнішні справи (5). с. 14-17.

Шергін, С.О. (2014) Цивілізаційні та інтеграційні фактори східноазійського регіоналізму. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. с. 46-51.

Шергін, С.О. (2014) Східноазійський регіоналізм у контексті інтересів України: цілі, пріоритети, можливості та сценарії розвитку. Стратегія розвитку України (3). с. 56-71.

Шергін, С.О. (2014) Зовнішня політика та дипломатія України за умов глобалізації та регіоналізації. Україна дипломатична (15). с. 464-474.

Шергін, С.О. (2014) Foreign Policy and Diplomacy of Ukraine under Conditions of Globalization and Regionalzation. and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal (2). с. 8-17.

Шергін, С.О. (2013) Політологічні аспекти глобалізації. Освіта регіону (1). с. 130-136.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір глобалізації міжнародних відносин // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (2). с. 3-13.

Шергін, С.О. (2013) Політологічний дискурс ґенези та еволюції міжнародних відносин. Зовнішні справи (5). с. 58-59.

Шергін, С.О. (2013) Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму. Україна дипломатична (14). с. 565-568.

Шергін, С.О. (2013) АСЄМ – діюча модель міжрегіональної співпраці. Зовнішні справи (3). с. 32-36.

Шергін, С.О. (2013) 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації. Зовнішні справи (11). с. 22-25.

Шергін, С.О. (2012) «Тихоокеанський трикутник» за умов економічних і геополітичних трансформацій. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (3). с. 35-44.

Шергін, С.О. (2012) Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція «реалістичної» парадигми. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (107). с. 13-21.

Шергін, С.О. (2012) Пріоритети стратегічного партнерства та дилема неоєвразійського розвитку. Зовнішні справи (5). с. 20-24.

Шергін, С.О. (2012) Росія в азійсько-тихоокеанській інтеграції: погляд з Києва та Владивостоку. Зовнішні справи (9). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2012) Геополітичні пріоритети України та Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 287-292.

Шергін, С.О. (2012) Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин. Освіта регіону (1). с. 132-146.

Шергін, С.О. (2011) Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність. Зовнішні справи (1). с. 40-43.

Шергін, С.О. (2011) Три різних країни однієї Азії: країни АСЕАН у фокусі уваги України. Зовнішні справи (4). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2011) Політологічний дискурс міжнародних відносин. Освіта регіону (4). с. 278-288.

Шергін, С.О. (2011) Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (57). с. 28-36.

Шергін, С.О. (2010) Трансформація геополітичної ідентичності України в контексті українсько-російських відносин. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (29). с. 258-265.

Шергін, С.О. (2010) Китай і США в глобальних трансформаціях. Зовнішні справи, 11-12. с. 50-55.

Шергін, С.О. (2010) Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації. Освіта регіону (2). с. 81-86.

Шергін, С.О. (2010) Саміт АТЕС у Сінгапурі: парадигма «нового зростання». Зовнішні справи (1). с. 38-41.

Шергін, С.О. (2010) Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США. ЄвроАтлантика (2). с. 6-17.

Шергін, С.О. (2009) Глобалізація і регіоналізація як фактори впливу на зовнішню політику та дипломатію. Трибуна (3-4). с. 17-18.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. Зовнішні справи (2). с. 36-39.

Фесенко, М.В. та Шергін, С.О. (2009) Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 346-355.

Шергін, С.О. (2008) Парадокси і проблеми глобалізації. Зовнішні справи (5). с. 42-25.

Шергін, С.О. (2008) Ринки зброї Південно-Східної Азії в умовах нових геостратегічних реалій. Стратегічна панорама (1). с. 35-42.

Шергін, С.О. (2007) Комплексні проблеми інтеграції в АТР: від Пусанського до Ханойського саміту АТЕС. Зовнішні справи (6). с. 24-27.

Шергін, С.О. (2006) Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів. Політика і час (7-8). с. 49-61.

Шергін, С.О. (2005) Роль ООН у забезпеченні економічної та політичної стабільності в Східноазійському регіоні. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2 (58). с. 59-63.

Шергін, С.О. (2004) Азійсько-Тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека. Політика і час (6). с. 30-42.

Шергін, С.О. (2004) Азійсько-Тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека. Політика і час (7-8). с. 115-122.

Шергін, С.О. (2003) Геополітична конфігурація регіональних суб’єктів АТР у контексті трансформації міжнародної системи. Науковий вісник Дипломатичної академії України (9). с. 51-61.

Шергін, С.О. (2003) Евразийская проблематика в системе подготовки украинского дипломата. Проблемы подготовки дипломатов России и Украины. с. 104-108.

Шергін, С.О. (2003) До справедливого міжнародного порядку: китайські політологи про багатополюсний світ. Політика і час (5). с. 56-60.

Шергін, С.О. (2001) Індикатор глобальних змін: Україна і Південно-Східна Азія в ХХІ ст. Політика і час (4). с. 25-34.

Шергін, С.О. (1998) В’єтнам: політика «оновлення» і трансрегіональне співробітництво. Політика і час (8). с. 14-21.

Шергін, С.О. (1997) Світовий порядок: концепції і реальність. Політика і час (1). с. 14-21.

Шергін, С.О. (1996) Ризик об’єднання у взаємопов’язаному світі. Політика і час (6). с. 63-67.

Шергін, С.О. (1994) Захід або Схід? Яким буде вибір. Політика і час (11). с. 40-47.

Шергін, С.О. (1994) Від стримання до поширення: Нова зовнішньополітична доктрина і стратегія Вашингтона. Політика і час (3). с. 15-19.

Шергін, С.О. (1992) Проблемы тихоокеанской безопасности в американской политологии. США: Экономика. Политика. Идеология (10). с. 92-100.

Розділ книги

Шергін, С.О. та Космина, В. та Чекаленко, Л.Д. (2017) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм: концептуальні моделі та сучасна практика. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, с. 68-108.

Шергін, С.О. (2015) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм як варіант і альтернатива глобалізації. In: Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики: монографія. Іма-прес, Дніпропетровськ, с. 367-398.

Шергін, С.О. (2014) Парадигмальний аспект глобалізації міжнародних відносин. In: Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 13-25.

Сергійчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 30-54.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Коваль, І.М. та Шергін, С.О. (2012) Глобальна макроекономічна політика США як світового лідера. In: США і світ ХХІ століття (пам’яті Є. Камінського). Монографія. / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. К.: Центр вільної преси, с. 483-493.

Шергін, С.О. (2009) Розвиток теорії міжнародних відносин і світової політики в Україні. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 30-52.

Шергін, С.О. (2009) Концептуально-праксєологічні аспекті глобалізаційного розвитку. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 104-122.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 381-405.

Шергін, С.О. (2008) Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України. In: Геополітичні трансформації в Євразії: погляд з Києва та Сєулу. Демид, Київ, с. 264-307.

Шергін, С.О. (2007) Вплив глобальних і регіональних тенденцій на зовнішню політику України. In: Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Стилос, Київ, с. 9-30.

Шергін, С.О. та Лещенко, Л.А. та Кременюк, В.А. та Караганов, С.А. (1989) Преемственность и новые черты политики США в Юго-Восточной Азии. In: Конфронтация или диалог. Стереотипы антисоветизма в региональной политике США. Наук. думка, с. 260-270.

Монографія

Шергін, С.О. (1989) Беспокойный Тихий океан: Проблемы безопасности и сотрудничества. Інший. Политиздат Украины, Киев.

Шергін, С.О. (1986) Зоря над Меконгом: Питання соціально-економічного розвитку Кампучії. Інший. Політвидав України, Київ.

Цей список був створений у Sun May 26 11:07:30 2024 CEST.