Елементи, в яких автор: "Шморгун, О.О."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 255.

Стаття

Шморгун, О.О. (2024) Системна криза сучасного глобалізму: проблема пошуку всесвітньо-історичної альтернативи. Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка: відпов. ред. Василь Ткаченко; упоряд. Cтепан Віднянський, Петро Вознюк, Денис Іванов, Віктор Лущак, Андрій Мартинов, Володимир Розумюк, Вікторія Солошенко, Василь Ткаченко.. с. 247-265. ISSN 978-617-14-0206-5

Шморгун, О.О. (2023) Україна як сенс буття. Хвиля.

Шморгун, О.О. (2023) Друга світова війна і Україна: історична реальність проти міфу. Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 142-161.

Шморгун, О.О. (2023) Україна як сенс буття-2. Хвиля.

Шморгун, О.О. (2022) Консервативне тлумачення української історичної пам’яті: всесвітньо-історичний контекст. Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 96-125.

Шморгун, О.О. (2021) Проблеми прикордонних відносин у політиці національних держав (засоби протидії сепаратизму та анексії). Суспільно-політичні процеси (2 (18)). с. 46-130.

Шморгун, О.О. (2021) Проблеми прикордонних відносин у політиці національних держав. Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.]. с. 31-41.

Шморгун, О.О. (2021) Історична пам’ять у процесі формування та відтворення модерної національної ідентичності: французький досвід (частина 1). Проблеми всесвітньої історії (3). с. 9-53.

Шморгун, О.О. (2021) Історична пам’ять у процесі формування та відтворення модерної національної ідентичності: французький досвід (частина 2). Проблеми всесвітньої історії (4). с. 7-53.

Шморгун, О.О. (2020) Історична пам’ять: традиція та сучасність. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 19-42.

Шморгун, О.О. (2020) Євроінтеграційний курс України: перспективи і застереження. Зовнішні справи (4). с. 12-19.

Шморгун, О.О. (2020) Етнічний вимір всесвітньої історії: міф України. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 167-213.

Шморгун, О.О. (2020) Євроінтеграційний курс України: перспективи і застереження. Україна в сучасному світі: матеріали міжнародної наукової конференції (18-19 червня 2020 р., м. Суми). с. 133-136.

Шморгун, О.О. (2020) На війні як на війні. Військово-історичний меридіан. Електронний науковий журнал (2–3 (2). с. 14-39.

Шморгун, О.О. (2020) Крах традиційної партійної системи у Франції та політичне протистояння на початку XXI століття. Суспільно-політичні процеси (2 (16)). с. 219-274.

Шморгун, О.О. (2019) Проблема демократичної трансформації пострадянського простору: історико-політологічний вимір. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 155-171.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 43-48.

Шморгун, О.О. (2019) Екологічна, енергетична, демографічна глобальні проблеми як каталізатори воєнної небезпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 158-178.

Шморгун, О.О. (2019) Ідеали західної демократії та правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 17-24.

Шморгун, О.О. (2019) Політика пам’яті у Франції: історичний досвід і національний дискурс. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 139-145.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 302-310.

Шморгун, О.О. (2019) Метаморфози історичної пам’яті у процесі модерного державотворення: французький досвід. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 101-120.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. Суспільно-політичні процеси (1 (11)). с. 377-457.

Шморгун, О.О. (2019) Ідеал західної демократії та правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (3(9)). с. 9-34.

Шморгун, О.О. (2019) Імітаційна модель демократії в Україні як загроза державному суверенітету в контексті світового досвіду. Україна дипломатична. Науковий щорічник (ХХ). с. 599-613.

Шморгун, О.О. (2019) Перша світова війна як пролог до другої всесвітньої воєнної катастрофи: стадіально-цивілізайні передумови. Військово-історичний меридіан (2). с. 25-51.

Шморгун, О.О. (2019) Перша світова війна: витоки і наслідки (всесвітньо-історичний контекст). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2(8)). с. 10-55.

Шморгун, О.О. (2018) Всесвітньо-історичні тренди розвитку людства: порятунок чи катастрофа?! Проблеми всесвітньої історії (2 (1)). с. 17-37.

Шморгун, О.О. (2018) Міжнародні санкції: передбачувана непередбачуваність. Штучний інтелект contra людський мозок. Перспективи обдарованості в динаміці інформаційного світу. Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції 24 жовтня 2018 року, м. Київ. с. 185-201.

Шморгун, О.О. (2018) Невідкладні заходи протидії російській агресії в Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти. Матеріали науково практичної конференції. (4 вересня 2018 року). с. 165-169.

Шморгун, О.О. (2018) Революція 4.0: міфи і реалії. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 162-176.

Шморгун, О.О. (2017) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 62-66.

Шморгун, О.О. (2017) Етнонаціональна ідентичність і проблема збереження загальносвітової воєнної безпеки. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей (2017). с. 131-151.

Шморгун, О.О. (2017) Глобальна гібридна війна на самознищення. Хвилина [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2017) Цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки та шляхи її подолання. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 6-30.

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 1. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2017) Демографічна катастрофа як чинник глобальної воєнної загрози. Частина 2. Контраст (10.05.2017). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2016) Світова геостратегія і пострадянський простір. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-16.

Шморгун, О.О. (2016) Політологічний вимір модернізаційної моделі влади авторитарно-мобілізаційного типу. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-120.

Шморгун, О.О. (2016) Типологічні характеристики антикризової модернізаційної моделі влади. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 167-179.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї у сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Шморгун, О.О. (2016) Досягнення національної єдності: французька модель. Контраст (18.10.2016). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2016) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2). с. 30-49.

Шморгун, О.О. (2016) Світова геостратегія і пострадянський простір. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи. с. 5-16.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї в сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу. с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці. Віче (7-8). с. 53-55.

Шморгун, О.О. (2016) Європейська національна політика як елемент геополітики. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. с. 109-119.

Шморгун, О.О. (2016) На війні як на війні. Хвилина [електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2016) Корпоратитвно-солідаристські засади антикризової моделі економіки. Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність: Український вибір», 28 січня 2016 року, м. Київ. с. 138-139.

Шморгун, О.О. (2016) На війні як на війні‑2. Хвилина [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2015) Співвідношення легальності та легітимності в сучасних трансформаційних процесах. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 52-63.

Шморгун, О.О. (2015) Адміністративно-територіальна реформа державної влади як чинник розвитку та вдосконалення інститутів громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 187-204.

Шморгун, О.О. (2015) Стратегія реформування вітчизняної системи державної підтримки розвитку ОГС. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-59.

Шморгун, О.О. (2015) Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії. Віче (2). с. 19-23.

Шморгун, О.О. (2015) Перша світова війна: Причини і наслідки у геостратегічному вимірі. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (До l00 річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-53.

Шморгун, О.О. (2015) Проблема модернізації світової периферії: регіон Близького Сходу. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємомодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць НАН Украіни.. с. 116-121.

Шморгун, О.О. (2015) Особливості співвідношення етно-релігійного та універсального в сучасних соціально-економічних системах. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 року, м. Київ.. с. 33-40.

Шморгун, О.О. (2015) Геоекономіка проти геополітики: на що сподіватись Україні? Хвилина [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2015) Деміфологізація геополітики: міжнародне партнерстао як похідна від національних інтересів. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. с. 13-16.

Шморгун, О.О. (2015) Становлення світового порядку: пошук балансу між геоекономікою та геополітикою. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – К.: УБС НБУ. с. 112-131.

Шморгун, О.О. (2014) Системно-цивілізаційна типологія військових конфліктів у масштабі всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 59-67.

Шморгун, О.О. (2014) Етнонаціональний вимір антикризового розвитку та Україна. Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації. с. 262-280.

Шморгун, О.О. (2014) Всесвітньо-історична еволюція суспільної думки: синтез особливого та універсального (сенс буття як основа творчої креативності). Педагогічні інновації: ідеї реалії, перспективи: збірник наукових праць (1(12)). с. 112-129.

Шморгун, О.О. (2014) Теорія творчого процесу: соціологічно-синергетичний підхід. Синергетика і творчість. с. 281-297.

Шморгун, О.О. (2013) Еволюція ціннісних пріоритетів у процесі розвитку західної цивілізації за доби нового та новітнього часу. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 65-77.

Шморгун, О.О. (2013) Світоглядно-цивілізаційні виміри світової фінансової кризи. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі / Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». Збірник тез. с. 20-22.

Шморгун, О.О. (2013) Елітарний вимір демократії: проблеми легітимації. Філософська думка (2). с. 26-31.

Шморгун, О.О. (2013) Цивілізаційна сутність епохи бонапартизму та історичний шанс альтернативного розвитку Російської імперії. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії. с. 207-235.

Шморгун, О.О. (2013) Комплементарність та антиномічність ціннісно-світоглядних моделей економічної та постекономічної людини. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 238-256.

Шморгун, О.О. (2013) Оценки интегративных потенциалов Украины и России. Круглий стіл за міжнародною участю «Інтеграційні вектори інтеграційного розвитку України: сила в розмаїтті чи кволість у невизначенсті».– Економіка, суспільство, влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансфмацій. с. 62-64.

Шморгун, О.О. (2012) Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 165-190.

Шморгун, О.О. (2012) Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. Збірник наукових праць. с. 165-191.

Шморгун, О.О. (2012) Системно-соціологічна типологія суспільної думки: креативний вимір. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань (28–29 травня 2012 року, Ірпінь). с. 190-213.

Шморгун, О.О. (2012) Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23 жовтня 2012. с. 300-306.

Шморгун, О.О. (2012) Цивілізаційна ідентичність України у цивілізаційному вимірі. Наукові та освітянські методології на практики (5). с. 50-69.

Шморгун, О.О. (2012) Проблема створення спільного комунікативно-цивілізаційного простору між Україною і ЄС. Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 234-248.

Шморгун, О.О. (2012) Синергетика як методологія соціального пізнання: історіософський вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергетика і освіта», 15 березня 2012 року, м. Київ.. с. 58-68.

Шморгун, О.О. (2012) Проблема цивілізаційного циклізму: системно-синергетичний підхід. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (14). с. 222-228.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційної стратегії. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 260-264.

Шморгун, О.О. (2011) Світова фінансова криза та проблеми антикризового геополітичного структурування Європейського Союзу. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18–20 травня 2011 року). с. 68-79.

Шморгун, О.О. (2011) Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи. Молода нація (52). с. 148-167.

Шморгун, О.О. (2011) Універсальні характеристики неокорпоративізму в цивілізаційному вимірі. Людина. Розум. Історія: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В. Бойченка / Зб. наук. праць «Філософські діалоги 2011». с. 222-237.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційного майбутнього. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 260-265.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір національної ідентичності та євроінтеграційна стратегія України. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 135-168.

Шморгун, О.О. (2011) Людиноцентристська перспектива на цивілізаційному зламі (від постмодернізму до… постутопізму). Матеріали всеукраїнської конференції «Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура». с. 23-32.

Шморгун, О.О. (2010) Антикризова модель у цивілізаційному вимірі. Віче (22). с. 15-18.

Шморгун, О.О. (2010) Українська духовна еліта під кутом зору цивілізаційного аналізу. Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Еліта і обдарованість: точки перетину». с. 31-39.

Шморгун, О.О. (2010) Гіпотетична федералізація (матеріали круглого столу). Народний депутат (5). с. 40-49.

Шморгун, О.О. (2010) Духовно-економічна детермінанта економічної інноваційності. Антологія творчих досягнень. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин (5). с. 103-118.

Шморгун, О.О. (2010) Економічна інноваційність у стадіально-цивілізаційному вимірі. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Матеріали ІІІ Міжнародних філософсько-економічних читань, 25–26 травня 2010 року, м. Львів. с. 76-88.

Шморгун, О.О. (2010) Авторитарний вимір демократії: еліта проти антиеліти. Народний депутат (62-63). с. 24-29.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен ренесансного гуманізму у стадіально-цивілізаційному вимірі. Матеріали українсько-турецької філософсько-педагогічної конференції «Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму», 7 червня 2010 року, м. Київ. с. 171-224.

Шморгун, О.О. (2010) Еліта та інтелігенція: проблема формування лідерського політичного потенціалу України. Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 квітня 2010 р.: Шості шинкаруківські читання. с. 15-24.

Шморгун, О.О. (2010) Антикризова альтернатива цивілізаційного розвитку: гуманістичний вимір. Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук (18). с. 42-50.

Шморгун, О.О. (2009) Світова фінансова криза в цивілізаційному вимірі. Філософська думка (2). с. 56-72.

Шморгун, О.О. (2009) Альтернативна антикризова стратегія цивілізаційного розвитку (політологічний та геоекономічний вимір). Вісник національного лінгвістичного університету. Історія. Економіка. Філософія (15). с. 23-50.

Шморгун, О.О. (2009) Шанс на порятунок. Народний депутат (6). с. 29-31.

Шморгун, О.О. (2009) Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу: підсумки та перспективи. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 199-204.

Шморгун, О.О. (2009) Європейський досвід розвитку сучасної демократії в Україні. Віче (16). с. 5-8.

Шморгун, О.О. (2009) Зміна загальносвітової геостратегічної парадигми як фактор формування антикризового потенціалу України. Збірн. наук. праць (63). с. 104-124.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризикованими економіками. с. 117-125.

Шморгун, О.О. (2009) Світова фінансова криза: стадіально-цивілізаційний вимір. Збірн. наук. праць (63). с. 53-75.

Шморгун, О.О. (2009) Проблема геополітичного переструктурування сучасного світу у цивілізаційному вимірі. Глобалізація і управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. с. 109-111.

Шморгун, О.О. (2009) Антиномічні виміри фінансової цивілізації: пошук антикризової стратегії. Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань. с. 109-121.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: матер. IV Міжвід. Наук.-тер. конф.. с. 117-126.

Шморгун, О.О. (2009) Від фетишизації абстрактного до декапіталізації сутнісного у людині. Людина у світі грошей: Міжнародні філософсько-економічні читання. с. 52-53.

Шморгун, О.О. (2009) Проблема геополітичного переструктурування сучасного світу у цивілізаційному вимірі. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. М-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12.11.2008). с. 109-112.

Шморгун, О.О. (2008) Під прапором Конституції (круглий стіл). Народний депутат (2). с. 40-50.

Шморгун, О.О. (2008) Релігійні міфи антикризової влади як антипод національної корпоративної держави. Молода нація (48). с. 20-34.

Шморгун, О.О. (2008) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Матеріали конференції «Світова фінансова криза». с. 23-26.

Шморгун, О.О. (2008) Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками. М-ли IV Міжвід. конф. (м. Київ, 25.11.2008). с. 80-96.

Шморгун, О.О. (2008) Геополітична та геоекономічна еволюція сучасного світу: пошук антикатастрофічної цивілізаційної альтернативи. Молода нація [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Конституційна реформа. Від демократії представницької до демократії участі: народний Сенат. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Як поділити владу між верхами і громадами? (круглий стіл). Народний депутат (5). с. 34-39.

Шморгун, О.О. (2008) Корпоративная модель общества в цивилизационном измерении. Антологія творчих досягнень (4). с. 18-29.

Шморгун, О.О. (2008) Креативний потенціал концепції В. Липинського: політико-соціологічний вимір (Частина 1). Дискуссионный клуб «Саммит». [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Креативний потенціал концепції В. Липинського: політико-соціологічний вимір (Частина 2). Дискуссионный клуб «Саммит». [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Китай як потенційна держава лідер у ХХI столітті. Успішний Схід у системній планетарній ієрархії / Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 5 лютого 2008 року. с. 80-96.

Шморгун, О.О. (2007) Про поділ та неподільність влади. Народний депутат (12). с. 32-35.

Шморгун, О.О. (2007) Політична ситуація в Україні: прогнозно-політологічний аналіз. Національні інтереси (1). с. 18-24.

Шморгун, О.О. (2007) Демократичний виборі чи тіньовий відбір? Народний депутат (11). с. 38-41.

Шморгун, О.О. (2007) Деміфологізація свідомості. Народний депутат (9). с. 38-41.

Шморгун, О.О. (2007) ЄС як перспективна модель геополітичного союзу неоцивілізаційного типу. Антологія творчих досягнень (3). с. 58-71.

Шморгун, О.О. (2006) Деякі особливості стрибкоподібного регіонального соціально-економічного розвитку в цивілізаційному вимірі. Економічне диво: витоки, фактори, механізми функціонування. с. 16-36.

Шморгун, О.О. (2006) Яку владу нам обрати (цикл статей). Українська патріотична альтернатива, 1(5)-6.

Шморгун, О.О. (2006) Інституціалізація глобального геоекономічного та геополітичного простору в процесі індустріальної та постіндустріальної цивілізаційної трансформації. Інституціональне облаштування глобальної економіки: цивілізаційний вимір. с. 25-51.

Шморгун, О.О. (2006) Reforma konstytucyjna w Ukrainie: problem projekty zorientowanego narodowo. Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (1). с. 149-163.

Шморгун, О.О. (2005) Особливості синтезу локального та універсального вимірів соціального буття в процесі становлення постіндустріальної цивілізаційної парадигми. Антологія творчих досягнень, Вип. 2. с. 62-76.

Шморгун, О.О. (2005) Яку владу нам обрати (цикл статей). Українська патріотична альтернатива, № 2-4.

Шморгун, О.О. (2005) Становлення нової світоглядної парадигми на етапі посткапіталістичного стадіального зламу. Глобальні тектонічні зрушення: виклики та відгуки. с. 85-103.

Шморгун, О.О. (2004) Результати наукового дослідження. Антологія творчих досягнень, Вип. 1. с. 61-68.

Шморгун, О.О. (2004) Оптимальна модель української влади в контексті порівняльного цивілізаційного аналізу. Вісник УВКР, № 10. с. 5-17.

Шморгун, О.О. (2002) Інтелектуальні корені українського солідаризму. Перехід IV, Вип. 9. с. 33-36.

Шморгун, О.О. (2002) Політологічна класика: традиція та постмодерн: Класики політологічної думки. Від Платона до Маркса. Український гуманітарний огляд, Вип. 8. с. 9-29.

Шморгун, О.О. (2001) Актуальність загальносоціологічної концепції Питирима Сорокіна в контексті зміни загальноцивілізаційної парадигми. Матеріали науково-практичної конференції. с. 36-40.

Шморгун, О.О. (2001) Питирим Сорокін і сучасність. Соціокультурна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи / Матеріали науково-практичної конференції. с. 2-18.

Шморгун, О.О. (2001) Авторитарна модель: мистецтво неможливого. Перехід-IV, № 2. с. 69-83.

Шморгун, О.О. (2000) Фінанси і майбутнє глобальної економіки. Перехід-ІV, 1 (3). с. 20-32.

Шморгун, О.О. (2000) Українська нація як гарант прав і свобод особистості. Розбудова держави (1/6). с. 3-16.

Шморгун, О.О. (2000) Еволюція економічного розвитку та економічних теорій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 26–27 квітня 2000 року. с. 49-51.

Шморгун, О.О. (1999) Яка модель влади потрібна для України? Розбудова держави (7/12). с. 3-18.

Шморгун, О.О. (1999) Проблеми аналізу перехідних соціальних процесів в контексті тоталлогічних досліджень. Тоталлологія. Постнекласичні дослідження. с. 408-423.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Вісник національної академії наук України, № 11. с. 23-40.

Шморгун, О.О. (1999) Механізм легалізації тіньової економіки у контексті реформування грошово-фінансової системи. Реформа міжбюджентних відносин і проблеми розвитку податкової системи України. с. 346-350.

Шморгун, О.О. (1999) Про поділ влад та неподільну владу. Розбудова держави, № 6. с. 16-26.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Розбудова держави (1/6). с. 38-56.

Шморгун, О.О. (1998) Яким має бути український вибір? Розбудова держави (5/6). с. 28-41.

Шморгун, О.О. (1998) Національна ідея в контексті загальносоціологічного аналізу. Розбудова держави (11/12). с. 3-21.

Шморгун, О.О. (1998) Редакційна стаття, Розбудова держави 1998 №01-02. Розбудова держави (1/2). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (1998) Редакційна стаття, Розбудова держави 1998 №03-04. Розбудова держави (3/4). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (1997) Основний зміст поняття "Українська національна ідея". Розбудова держави (6). с. 10-19.

Шморгун, О.О. (1997) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/2.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (7/8). с. 22-37.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (9). с. 12-27.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (10). с. 22-29.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (11). с. 3-14.

Шморгун, О.О. (1997) Чергова революція чи нарешті справжня соціяльно-економічна реформа? Розбудова держави (12). с. 17-29.

Шморгун, О.О. (1997) Редакційна стаття, Розбудова держави 1997 №06. Розбудова держави (6). с. 3-4.

Шморгун, О.О. (1997) Редакційна стаття, Розбудова держави 1997 №07-08. Розбудова держави (7/8). с. 5-6.

Шморгун, О.О. (1996) Українська ідея, економіка і культура (цикл статей). Наука і суспільство, № 1/12.

Шморгун, О.О. (1995) Філософія економічної реформи, чи нова руйнівна утопія? Розбудова держави (3). с. 20-24.

Шморгун, О.О. (1994) Концепція подолання економічної та політичної кризи в Україні. Розбудова держави, № 2. с. 4-13.

Шморгун, О.О. (1994) Приватизація і підприємництво в Україні: стан, тенденції, перспективи. Розбудова держави (12). с. 5-10.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Шморгун, О.О. (1993) Якому богу ми вклоняємось? Розбудова держави (3). с. 14-20.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. (1993) Програма комплексної соціально-економічної реформи України. Розбудова держави, № 4. с. 3-62.

Шморгун, О.О. (1993) Українська ідея та українська ідеологія у державотворчій концепції В’ячеслава Липинського. Політологічні читання, № 3. с. 189-207.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Програма комплексної соціально-економічної реформи України. Преамбула. Розбудова держави (4). с. 4-6.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Соціально-політична ситуація в Україні: стан та тенденції до розвитку. Розбудова держави (4). с. 7-10.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Концепція державної влади України. Розбудова держави (4). с. 11-12.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Чинники української національно-державної безпеки. Розбудова держави (4). с. 13-22.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Структура перебудови державної влади України. Розбудова держави (4). с. 23-24.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Державотворчі завдання в галузі національної самосвідомості і суспільної психології. Розбудова держави (4). с. 25-26.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Економіка. Розбудова держави (4). с. 27-41.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Соціальні аспекти української реформації. Розбудова держави (4). с. 42-47.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Охорона здоров'я. Розбудова держави (4). с. 48-49.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Наука. Розбудова держави (4). с. 50-53.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Освіта в Українській державі. Розбудова держави (4). с. 54-56.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Державотворчі завдання в галузі культури. Розбудова держави (4). с. 57-58.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Релігія і Церква. Розбудова держави (4). с. 59-60.

Шморгун, О.О. та Небоженко, В. та Терен, В. та Білокінь, С. та Гольцберг, М. та Кононенко, П. та Кримський, С. та Пиріг, Л. та Хасан-Бек, Л. та Черненко, М. (1993) Національно-державна ідеологічна позиція. Розбудова держави (4). с. 61-62.

Шморгун, О.О. (1992) Чи можна пізнати логіку історії? Вісник академії наук, № 10. с. 29-39.

Шморгун, О.О. (1992) Філософія-наука-життя (круглий стіл). Вісник академії наук, № 9. с. 48-49.

Шморгун, О.О. (1992) Чи назавжди переміг неоконсервативний курс? Політологічні читання, № 2. с. 71-101.

Шморгун, О.О. (1992) Нова соціально-економічна система: від утопії до… міфу? Політологічні читання, № 3. с. 17-49.

Шморгун, О.О. (1992) Про старі засади нового політичного мислення. Політологічні читання, № 1. с. 309-315.

Шморгун, О.О. (1992) Яким бути журналу? Розбудова держави, № 1. с. 4-12.

Шморгун, О.О. (1992) Який шлях нам обрати? Розбудова держави (6). с. 16-23.

Шморгун, О.О. (1992) Чому недостатньо ефективна наша державна влада? Розбудова держави (3). с. 44-51.

Шморгун, О.О. (1990) Производственная жизнь или производство жизни. Філософська і соціологічна думка, № 2. с. 54-61.

Шморгун, О.О. (1988) Поняття соціалістичної культури і цивілізованості – найважливіші характеристики розвитку молодої людини. Філософська думка, № 4. с. 73-76.

Шморгун, О.О. та Михалев, В. (1987) Методологічні проблеми дослідження літературно-художньої цінності. Філософська думка, № 3. с. 62-68.

Шморгун, О.О. (1987) Уроки філософської школи. Філософська думка, № 5. с. 79.

Шморгун, О.О. (1986) Категорія «цивілізація» і «культура» в діалектичному матеріалізмі. Філософська думка, № 4. с. 20-25.

Шморгун, О.О. та Приятельчук, Ю.А. (1984) Деякі методологічні питання періодизації історичного процесу. Філософська думка, № 5. с. 56-61.

Шморгун, О.О. (1984) Методологическая несостоятельность анализа общественного развития в буржуазных концепциях философии истории. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.63. с. 37-42.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая роль категории «общественно-экономическая формация» в приращении и внедрении социального знания. Принцип единства идейно-воспитательной и организаторской работы. с. 96-97.

Шморгун, О.О. (1983) О роли понятия «духовное производство» в анализе исторических типов культуры. Актуальные методологические вопросы современной науки. с. 22-26.

Шморгун, О.О. та Бойченко, І.В. (1983) Дослідження діалектики соціальних процесів. Філософська думка, № 6. с. 72-76.

Шморгун, О.О. (1983) Методологічна функція категорії «суспільно-економічна формація» у соціальному пізнанні. Філософська думка, № 2. с. 68-72.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическя функция категорий «цивилизация» и «культура» в теории общественно-экономической формации. Цивилизация как проблема исторического материализма. Ч. 3. (Цивилизация и общественно-экономическая формация). с. 58-62.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая функция категории «общественно-экономическая формация» в типологии цивилизаций. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.59. с. 55-64.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая роль понятия «общественно-экономическая формация» в познании законов развития социалистического общества. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.58. с. 26-33.

Шморгун, О.О. (1982) Методологическая функция понятий «историческая эпоха» и «общественно-экономический уклад» в формационном анализе. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.55. с. 4-17.

Шморгун, О.О. Стратегія розвитку української економіки: проблема системного моделювання. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. Філософія і сьогодення. Наука і суспільство, № 9/10. с. 13-16.

Розділ книги

Шморгун, О.О. (2022) Досвід національної стійкості в умовах гібридних загроз: світова практика. In: Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Н. В. Хамітов, Є. І. Головаха, С. С. Дембіцький, В. А. Смолій, О. В. Скрипнюк, С. В. Стоєцьки. Київ : НАН України, 2022, с. 446-467.

Шморгун, О.О. (2022) У чому полягають стадіальні та геоекономічні витоки російської агресії проти України та всієї світової спільноти? In: ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У двох книгах. Книга 1. Відпов. ред. Валерій Смолій; упоряд.: Геннадій Боряк, Олексій Ясь. Київ: НАН України. Ін-тут історії України. 2022, с. 184-187.

Солошенко, В.В. та Шморгун, О.О. (2021) Методологія всесвітньої історії у дослідженні механізму формування та відтворення історичної пам’яті. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 25-58.

Шморгун, О.О. (2021) Політика пам’яті у Франції: історичний досвід і національний дискурс. In: Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор:. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021, с. 112-123.

Шморгун, О.О. (2020) Крах традиційної партійної системи у Франції та політичне протистояння на початку ХХІ ст. In: Суспільні потреби та політична доцільність: досвід розв’язання суперечностей у країнах світу. Науково-аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, С.В. Толстов [та ін.]. Київ: Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2020, с. 35-42.

Шморгун, О.О. (2019) Геополітичні та цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 40-60.

Шморгун, О.О. (2019) Формування державної політики щодо євроатлантичної інтеграції України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 217-238.

Кудряченко, А.І. та Шморгун, О.О. (2019) Шляхи забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України в умовах євроатлантичної інтеграції. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 27-36.

Шморгун, О.О. та Васильців, О.О. (2019) Ідеали західної демократії і правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 13-19.

Шморгун, О.О. (2017) Актуалізація сучасного політичного мислення. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 296-305.

Шморгун, О.О. (2014) Ціннісно-світоглядні виміри розвитку західної цивілізації за доби Нового часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 66-82.

Шморгун, О.О. (2014) Постекономічні цінності в контексті пошуку креативно-мобілізаційних мотивацій суспільного розвитку часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 82-104.

Шморгун, О.О. (2014) Взаємозв’язок соціалізації та обдарованості: системно-психологічний підхід. In: Синергетика і освіта / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 311-345.

Шморгун, О.О. (2014) Теорія творчого процесу: соціологічно-синергетичний підхід. In: Синергетика і творчість / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 281-294.

Шморгун, О.О. (2013) Євроатлантичні моделі президенталізму і демократизація української влади: політологічний вимір. In: США і світ ХХ століття / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. К.: Центр вільної преси, с. 315-331.

Шморгун, О.О. (2013) Проблема идентичности в системно-цивилизационном измерении. In: Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под. ред. Ю.Н. Пахомова. К.: Наукова думка, с. 62-169.

Шморгун, О.О. (2011) Елітарний вимір демократії: проблема авторитарного лідерства. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива / За ред. В.Г. Кремень. К.: Т-во «Знання» України, с. 343-414.

Шморгун, О.О. (2011) Суспільно-політичний дискурс міжнародних проблем Європейського континенту. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 76-100.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційна ідентичність: теоретичні та політичні засади. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 100-118.

Шморгун, О.О. (2010) Концептуальні проблеми розвитку України: європейський та загальноцивілізаційний виміри. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. – НАН України, Ін-т європ. дослідж. К.: Ун-т «Україна», с. 205-221.

Шморгун, О.О. (2010) Солідаристсько-корпоративна парадигма антикризового розвитку України. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. – НАН України, Ін-т європ. дослідж. К.: Ун-т «Україна», с. 389-403.

Шморгун, О.О. (2010) Сучасний глобалізм у пошуку антикризової стратегії. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 246-257.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен «економічного дива»: системно-стадіальні механізми. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 133-146.

Шморгун, О.О. (2010) Україна в постіндустріальних контекстах: концепція економічної реформи. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 269-276.

Шморгун, О.О. (2009) Досвід становлення європейської демократії і формування моделі політичної влади в Україні. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 510-521.

Шморгун, О.О. (2008) Инновационо-цивилизационные измерения посткапиталистического общества. In: Экономическая теория в XXI веке – 7(14): Инновационная экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, И.В. Шевченко, Л.Н. Дробышевской. Москва-Краснодар: НАУКА, с. 46-56.

Шморгун, О.О. (2008) Религиозно-мировоззренческие парадигмы Востока и Запада в контексте стадиально-цивилизационной типологии: поиск духовной альтернативы. In: Цивилизационная структура современного мира. Цивилизации Востока в условиях глобализации. Книга ІІ. Китайско-дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины/Пахомов Ю.Н.,ПавленкоЮ.И. К.: Наукова думка, с. 367-530.

Шморгун, О.О. (2008) Інноваційна стратегія побудови політичної влади в Україні. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / За ред. В.Г. Кременя. К.: Педагогічна думка, с. 305-417.

Шморгун, О.О. (2002) Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 258-333.

Шморгун, О.О. (2002) Этносоциальное развитие человечества и цивилизационный процесс. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 219-251.

Шморгун, О.О. (2002) Китай и постсоветское пространство: поиск цивилизационной альтернативы. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 346-365.

Шморгун, О.О. (1995) Історичні закони і закони соцієтальні. In: Суспільні закони та їх дія / І.В. Бойченко, В.І. Куценко, В.Г. Табачковський. К.: Наукова думка, с. 56-63.

Шморгун, О.О. (1993) Виробничі відносини як об’єкт загальносоціологічного дослідження. In: Суспільні відносини та їх основні види / УкрІНІЕІ № 1485-Ук.93 (депоновано). К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1992) «Одно» и «множество» в структуре миропонимания древневосточных обществ. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 43-50.

Шморгун, О.О. (1992) Эволюция содержания понятий «одно» и «множество» в философии и общественной мысли Востока и Запада в процессе перехода от рабовладельческой общественно-экономической формации к феодальной. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 50-59.

Шморгун, О.О. (1992) Категории «одно» и «множество» в анализе социально-классовой структуры общества. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 152-161.

Шморгун, О.О. (1992) Категории «одно» и «множество» и проблема последовательной демократизации общества. In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 161-171.

Шморгун, О.О. (1992) Методологическая функция категорий «одно» и «множество». In: Категории "Одно и множество". Київ: Наукова думка, с. 171-181.

Шморгун, О.О. (1991) Введение (С. 4–17), Противоречие и психологическая типология личности (С. 211–224), Эстетическое освоение действительности как диалектический процесс (С. 111–119), Социальная революция как форма разрешения социального противоречия (С. 65–78), Специфика социального противоречия в начальный период строительства социализма (С. 94–105), Категория социального противоречия в социологии (С. 34–46). In: Закон единства противоположностей / Парнюк М.А., Логвинов С.Н. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1990) Проблема полагания и отрицания в западной социальной философии (С. 173–182), Категория «отрицание» и борьба идей в современной эстетике (С. 158–169), Проблема отрицания и полагания в марксисткой социологии (С. 88–111), Категория отрицания и полагания в домарксистской общественной мысли (С. 126–140). In: Отрицание и полагание / Под ред. Кривец Е.В. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1989) Понятие «цивилизация» в структуре теории общественно-экономической формации. In: Социальное познание: принципы, формы, функции: сб. науч. трудов / Отв. ред. В.И. Куценко, И.В. Бойченко. К.: Наук. думка, с. 57-66.

Шморгун, О.О. (1989) Понимание возможности и действительности в буржуазной социальной философии (С. 138–151), Категории «возможность» и «действительность» в разработке методологических проблем социального предвиденья и прогнозирования (С. 93–105), Проблема возможности и действительности в условиях социализма (С. 99–115), Социально-историческая обусловленность концепций возможности и дей- ствительности в домарксисткой общественной мысли (С. 177–189), Категории «возможность» и «действительность» в русской общественной мысли XVIII–XIX вв. (С. 197–211). In: Возможность и действительность / Кривец Е.В. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1988) Проблема необходимости и случайности в научном социальном познании. In: Необходимость и случайность / Отв. ред. Парнюк М.А. К.: Наукова думка, с. 156-168.

Шморгун, О.О. (1987) Сущность и явление в социальном познании (С. 112–132), Соотношение сущности и явления в домарксистской социологии (С .58–65). In: Сущность и явление. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. та Бойченко, І.В. (1987) Проблема закона в марксистко-ленинском обществознании (С. 155– 169), Проблема закона и хаоса в домарксистском обществознании (С. 143–155). In: Категории «закон» и «хаос» / Отв. ред. М.А. Парнюк. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1986) Категория «общественно-историческая формация» в социальном познании. In: Категории исторического материализма и их методологическая функция / Отв. ред. В.И. Куценко. К.: Наукова думка, с. 25-44.

Монографія

Шморгун, О.О. (1994) Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). Технічний звіт. К.: Фундація Ольжича.

Шморгун, О.О. (1990) Методологическая функция теории общественно-экономической формации. Керівництво. К.: Наук. думка.

Цей список був створений у Sat May 25 20:14:45 2024 CEST.