Елементи, в яких автор: "Ялі, М.Х."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 22.

Стаття

Потєхін, О.В. та Ялі, М.Х. (2023) Військово-політичне співробітництво в інституціональних концепціях теорії міжнародних відносин. Суспільно-політичні процеси (21). с. 228-276.

Потєхін, О.В. та Ялі, М.Х. (2019) Підсумки та наслідки зустрічі Д. Трампа з В. Путіним в Гельсінкі. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 256-262.

Ялі, М.Х. (2017) Освещение чернобыльской катастрофы в советских и западных сми как элемент холодной войны. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. с. 260-275.

Ялі, М.Х. (2017) Взгляд на Чернобыльскую катастрофу 30 лет спустя: политический анализ. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 260-274.

Ялі, М.Х. (2017) Взгляд на Чернобыльскую катастрофу 30 лет спустя: политический анализ. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 260-274.

Ялі, М.Х. (2016) Підсумки виборів у США: чого чекати Україні від президента Дональда Трампа? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 12-17.

Ялі, М.Х. (2016) Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-67.

Ялі, М.Х. та Трима, К.А. (2015) Еволюція інститутів глобального громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 179-187.

Ялі, М.Х. (2015) Особливості Версальсько-Вашингтонського світового порядку. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 85-90.

Ялі, М.Х. (2014) Військові кампанії США постбіполярної доби як чинник трансформації міжнародної системи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 196-203.

Ялі, М.Х. (2014) Парадигма глобалізації: основні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (123). с. 62-73.

Ялі, М.Х. (2013) Інформаційна політика Російської Федерації щодо України на початку ХХІ ст. Актуальні проблеми міжнародних відносин (114). с. 15-20.

Ялі, М.Х. (2012) Російсько-американські взаємовідносини напередодні президентських виборів в РФ: підсумки "перезавантаження". Актуальні проблеми міжнародних відносин (107). с. 47-54.

Ялі, М.Х. (2012) Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин:[зб. наук. праць/наук. ред. Канцелярук Б. та ін.].–К.: КиМУ (4). с. 112-123.

Потєхін, О.В. та Ялі, М.Х. (2012) Відносини України зі Сполученими Штатами Америки. Зовнішня політика України‑2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник / Під ред. Г. Перепелиці.. с. 306-315.

Ялі, М.Х. (2012) Фактори збереження глобального лідерства США у посткризо- вій міжнародній системі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (4). с. 53-61.

Ялі, М.Х. (2012) Успіхи та невдачі зовнішньої політики Б. Обами. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (3). с. 113-124.

Ялі, М.Х. (2012) Зовнішня політика "енергетичної наддержави" напередодні світової економічної кризи 2008-2008 рр. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова (17). с. 95-102.

Ялі, М.Х. (2011) Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? Актуальні проблеми міжнародних відносин (103). с. 126-133.

Ялі, М.Х. (2010) Ризики другої хвилі глобальної економічної кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (93). с. 80-85.

Ялі, М.Х. (2009) Поняття та підходи до тлумачення світового порядку. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (48). с. 160-171.

Розділ книги

Чекаленко, Л.Д. та Скаленко, О.К. та Хижняк, І.А. та Ялі, М.Х. (2019) Геополітичні та цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кінець XX – початок XXI століть): монографія (електронне видання) /за редакцією Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019, с. 40-60.

Цей список був створений у Sun May 26 04:30:29 2024 CEST.