Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2001

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | З | О | Р
Число елементів: 11.

Б

Бульвінський, А.Г. (2001) Каталог документів з політичної історії України часів гетьманування Івана Виговського у фондах Розрядного приказу Російського державного архіву давніх актів. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 3). с. 154-166.

Д

Добровольська, А.Б. (2001) Національна торговельна політика: стратегія в секторі послуг. Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами IX міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 46-50.

Добровольська, А.Б. та Білорус, О.Г. та Сіденко, В.Р. (2001) Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України. Економіка промисловості (№ 4 (1). с. 30-39.

Добровольська, А.Б. та Дрозденко, В.В. (2001) Науково-технічний аспект розвитку національних економік. Стратегія економічного розвитку України (№ 10 (). с. 133-143.

З

Зеленько, Г.І. (2001) «Польський сценарій» для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Випуск). с. 130-140.

Зеленько, Г.І. (2001) Історичні детермінанти формування громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. с. 33-34.

Зеленько, Г.І. та Рудич, Ф.М. (2001) Трансформація, модернізація чи лімітроф Європи? Трибуна (№ 11-1). с. 25-26.

О

Орлова, Т.В. (2001) До питання про історичну роль науки в радянському суспільстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 5). с. 12-15.

Р

Рудяков, П.М. (2001) К вопросу об эволюции понятия «Восточный вопрос» в связи со сменой исторических эпох (вторая половина ХІХ-ХХ вв.). В кн.: Европа и Источно питаке (1878-1923). с. 581-594.

Рудяков, П.М. (2001) Досвід «югославської кризи» та його можливе використання Україною. Геополітика (№ 3). с. 1-5.

Рудяков, П.М. (2001) «В службу и вечное подданство...». Сербские поселения Новая Сербия и Славяносербия на украинских землях (1751-1764). Технічний звіт. К.: АртЭк.

Цей список був створений у Tue Mar 28 08:40:09 2023 CEST.