Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2002

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | З
Число елементів: 13.

Б

Бульвінський, А.Г. (2002) Правосуб’єктність Війська Запорозького у відносинах із сусідніми державами: спроба концептуального осмислення. Людина і політика (№ 4). с. 147-157.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV-XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 146-161.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Іст. науки: Зб. наук. стат. НПУ імені М.Драгоманова (Вип.45). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип.7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип. 7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Вип.47). с. 146-161.

Д

Добровольська, А.Б. (2002) Туристичний бізнес в контексті розширення ЄС. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами міжнародної наукової конференції. с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2002) Технологічна складова стратегії розвитку національних економік та шляхи її зміцнення. Зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 97-100.

З

Зеленько, Г.І. (2002) Перспективи громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 69-77.

Зеленько, Г.І. (2002) Форми інтеракції держави і громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах. с. 24-31.

Зеленько, Г.І. (2002) Владна модель України як фактор нестабільності. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 68-74.

Зеленько, Г.І. (2002) Українсько-польські відносини у новітній період. In: Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: МАУП, с. 220-254.

Цей список був створений у Tue Feb 27 07:42:30 2024 CET.