Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2005

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | З | О | Р | Т | Ц
Число елементів: 27.

Б

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 - серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№ 1). с. 125-138.

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 — серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№1). с. 125-138.

Д

Добровольська, А.Б. (2005) Міжнародне співробітництво України у сфері інновацій і комерціалізації технологій та фактори його активізації. Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. (Вип.1). с. 114-118.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Економічний часопис (№ 9-10). с. 52-53.

Добровольська, А.Б. (2005) Інформаційно-технологічний ринок: національні тенденції, проблеми і перспективи. Стратегія розвитку України (№ 1). с. 100-108.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація: проблеми та досвід країн наздоганяючого розвитку. Україна - В’єтнам: проблеми і перспективи співробітництва / Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 листопада 2005 р. с. 20-24.

Добровольська, А.Б. (2005) Тенденції розвитку інформаційного простору в контексті глобалізації. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 35-45.

Добровольська, А.Б. (2005) Новий тип економічного розвитку. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 80-88.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Об’єктивні передумови зміни економічної парадигми розвитку України. Економічний часопис (№ 11-1). с. 26-28.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Чи потрібна партія для захисту української науки? Віче (№ 5 (1). с. 71-76.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Інтелекту нації потрібен канал впливу на владу. Зб. наук. нраць. (Вип. 4). с. 34-40.

Добровольська, А.Б. та Ярова, Н.В. (2005) Технопарки України як механізм стимулювання інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 33-46.

З

Зеленько, Г.І. (2005) Політична участь і громадська самоорганізація в Україні: не втратити б шанс. Матеріали науково-практичної конференції.. с. 87-96.

Зеленько, Г.І. (2005) Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході. Політика і час (№ 2). с. 38-47.

Зеленько, Г.І. (2005) «Оксамитові революції» як спосіб ротації влади. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 60-71.

Зеленько, Г.І. (2005) Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні. Віче (№ 11). с. 16-21.

Зеленько, Г.І. (2005) Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi post- komunistickej transformacie. In: Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Monografie a Studie. Polackova Z. (ed.). Bratislava: Vydavatelstvo SAV, с. 449-454.

Зеленько, Г.І. (2005) Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie. Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Polackova, Zuzana (ed.). с. 449-454.

О

Орлова, Т.В. (2005) Соціальні наслідки Другої світової війни для сучасної України. Проблеми історії України: Матеріали конф., присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом (Київ, 13 квітня 2005 р.). с. 7-10.

Орлова, Т.В. (2005) Особенности исторического пути России в зеркале декабристского движения. 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. (Вып. V). с. 120-133.

Р

Рудяков, П.М. (2005) Від "нації-держави" до "нації-цивілізації"? – Рец. на кн.: Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України (К., 2005, 629 с.). Вісник Національної Академії наук України (№12). с. 68-71.

Т

Ткаченко, І.В. (2005) Видавничий аспект листування В. Винниченка та Ю. Сірого. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство), Вип. 5. с. 183-189.

Ткаченко, І.В. (2005) Максим Григорович Г ехтер - редактор «Літературно-Наукового Вісника» и публіцист. Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Страшко С.М. с. 104-106.

Ткаченко, І.В. (2005) «Село» - перша українська суспільно-політична селянська газета. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 91-104.

Ткаченко, І.В. (2005) Видавнича діяльність М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) у документах Київського тимчасового комітету у справах друку. Бібліотечний вісник, № 3. с. 39-42.

Ткаченко, І.В. (2005) До питання про видавничий аспект конфлікту в НТШ 1913 року. Наукові записки ІУАД ім. М.С. Грушевського, Т. 11. с. 209-214.

Ц

Цапко, О.М. (2005) Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно - комуністичним рухом. Науковий вісник ДНУВС (№ 4). с. 123-131.

Цей список був створений у Tue Feb 27 07:43:06 2024 CET.