Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2006

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | З | Р | Т | Ц
Число елементів: 16.

Б

Бульвінський, А.Г. та Борисенко, В.Й. та Візер, С.О. (2006) Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. Технічний звіт. К.: Видавництво «Старий світ».

Д

Добровольська, А.Б. (2006) Україна в глобальному інформаційному просторі: перспективи та застереження. Стратегія розвитку України (№ 2-4). с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2006) Членству України в СОТ уже немає альтернативи, однак «квиток» може подорожчати. Віче (№ 5-6). с. 57-58.

Добровольська, А.Б. (2006) Міжнародний ринок туристських послуг: потенціал і тенденції участі В’єтнаму у міжнародному обміні. In: Отношения между Вьетнамом и Украиной: достижения и перспективы / Под ред. В.Е. Новицкого. К.: Аристей, с. 67-76.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Знання - нова парадигма прогресу України. Зовнішня торгівля та економіка (№ 5 (2). с. 16-19.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Концепція нового інноваційного устрою. Економічний часопис (№ 5-6). с. 28-30.

З

Зеленько, Г.І. (2006) Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй., Т. 2. с. 253-267.

Зеленько, Г.І. (2006) Україна - Вишеградська група: випробування євроадаптацією. Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць., Т. IV. с. 352-363.

Зеленько, Г.І. (2006) Виборча система як інструмент формування громадянського суспільства у постсоціалістичних суспільствах. Нова парадигма. Спецвипуск. с. 125-132.

Зеленько, Г.І. (2006) Політико-правові механізми інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи). Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання, кн. 2 (Вип. 3). с. 92-105.

Зеленько, Г.І. (2006) Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 136-146.

Зеленько, Г.І. (2006) Громадянське суспільство в країнах Центрально-Східної Європи. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, с. 284-318.

Р

Рудяков, П.М. (2006) Євроінтеграційні перспективи України і Туреччини: геополітичний і цивілізаційний аспекти. Геополітика-безпека-тероризм: Збірник статей. с. 107-115.

Т

Ткаченко, І.В. (2006) Юрій Тищенко (Сірий) - права рука М. Грушевського у київських справах. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Вип. 1. с. 417-425.

Ткаченко, І.В. (2006) Періодичні видання М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) як фактор формування національної свідомості українців. Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття. Збірка статей конференції. с. 334-342.

Ц

Цапко, О.М. (2006) Боротьба радянської тоталітарної системи із українським дисидентським рухом в 60-70-их рр. ХХ століття. Наукові записки з української історії. с. 310-316.

Цей список був створений у Tue Mar 28 12:28:56 2023 CEST.