Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2007

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: В | Д | З | О | Т | Ф | Ц
Число елементів: 20.

В

Васильєв, О.А. (2007) Глобалізація атомної енергетики. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення», 24 квітня 2007 року, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2007. с. 33-42.

Д

Добровольська, А.Б. (2007) Глобалізація та проблеми ресурсозабезпечення. Антологія творчих досягнень. с. 141-146.

Добровольська, А.Б. (2007) Обмін послугами: проблеми термінологічної однозначності та класифікаційні схеми. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 3-13.

Добровольська, А.Б. (2007) Проблеми ресурсозабезпечення та екологізації економічного розвитку. Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення: Матер. Міжвід. наук. конф. с. 43-50.

Добровольська, А.Б. (2007) Імідж держави в контексті соціально-економічних та стратегічних інтересів. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 88-96.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2007) СОТ: надії й тривоги позаду. Економічний часопис (№ 3-4). с. 34-35.

З

Зеленько, Г.І. (2007) «Постпомаранчева Україна»: перетворити політичні зміни у політичний розвиток / Заг.ред. та упор. Ю. Шаповала. У кольорах «помаранчевої революції». с. 155-170.

Зеленько, Г.І. (2007) Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 191-205.

Зеленько, Г.І. (2007) Індивідуалізація політики як ознака кризи політичних інститутів: на досвіді країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 129-143.

Зеленько, Г.І. (2007) Вплив політики «розвиненого соціалізму» на процеси становлення громадянського суспільства (на прикладі країн ЦСЄ та України). Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (Вип. 2). с. 286-299.

Зеленько, Г.І. (2007) Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 97-108.

Зеленько, Г.І. (2007) Взаємозалежність фаз демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Вип. 1). с. 86-100.

Зеленько, Г.І. (2007) «Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи. Технічний звіт. К.: Знання України.

О

Орлова, Т.В. (2007) Історія жіноцтва - важливий напрям нової соціальної історії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Випуск). с. 33-37.

Орлова, Т.В. (2007) Актуальні проблеми соціальної історії. Історичний журнал (№ 2). с. 106-114.

Орлова, Т.В. (2007) Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна історія: Науковий збірник. с. 6-13.

Т

Ткаченко, І.В. (2007) Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 323-346.

Ткаченко, І.В. (2007) М. Грушевський цензура (1901-1914 роки). Український археографічний щорічник, Вип. 1. с. 207-214.

Ф

Фомін, С.С. (2007) Экономическая интеграция на постсоветском пространстве и позиция Украины. Україна та Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. с. 78-91.

Ц

Цапко, О.М. (2007) Ідеологія українських національних комуністів та їх вплив на політико-правову організацію українського суспільства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ (№ 4 (3). с. 69-74.

Цей список був створений у Wed Feb 28 02:37:04 2024 CET.