Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | О | Р | Ф | Ц
Число елементів: 24.

Б

Бульвінський, А.Г. (2008) Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. Технічний звіт. К.: Парламентське видавництво.

Бульвінський, А.Г. (2008) Українсько-російські взаємини 1657–1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

В

Васильєв, О.А. (2008) Роль національної науки і високих технологій в економізації зовнішньої політики України: матер. міжн. наук.-прак. конф. ДА України при МЗС України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії, (Київ, 6 червня 2007 р.). с. 246-263.

Д

Деменко, О. Ф. (2008) Чи допоможе Україні нейтральний статус гарантувати власну безпеку у ХХІ столітті. Вісник Національної академії оборони України (1(5)). с. 127-130.

Деменко, О. Ф. (2008) Миротворча діяльність України як важливий фактор реалізації національних інтересів у сфері безпеки. Вісник Національної академії оборони України (2(6)). с. 140-143.

Деменко, О. Ф. (2008) Роль засобів масової інформації в інформуванні громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вісник Національної академії оборони України (4(8)). с. 154-156.

Деменко, О. Ф. (2008) Інтеграційні процеси як феномен сучасних міжнародних відносин. Європейські перспективи (4). с. 26-32.

Добровольська, А.Б. (2008) Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи. Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 290-295.

З

Зеленько, Г.І. (2008) Європейські контексти українсько-польської співпраці. Ukrainica Polonica. с. 197-204.

Зеленько, Г.І. (2008) Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи. In: Політика в особах: політичне лідерство на пост- соціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / Ф.М. Рудич [та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парламентське видавництво, с. 321-342.

Зеленько, Г.І. (2008) Державна влада і суспільна самоорганізація. In: Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред. В.М. Литвин. К.: Ніка-Центр, с. 855-869.

Зеленько, Г.І. (2008) Проблемы функционирования органов государственной власти в Украине после конституционной реформы 2004 г. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 117-122.

О

Орлова, Т.В. (2008) Війни ХХ століття: українське жіноцтво у дзеркалі історіографії. Сторінки історії (Вип. 2). с. 136-144.

Орлова, Т.В. (2008) Історичний погляд на роль українського жіноцтва в освіті та науці. Четверта міжнар. наук.-практ. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» (Київ, 6-8 лист. 2008 р.). с. 227-233.

Орлова, Т.В. (2008) Освіта жіноцтва України у вітчизняній історіографії ХХ - початку ХХІ ст. Наукові записки Національного Педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки (Вип. L). с. 255-265.

Орлова, Т.В. (2008) Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого. Історичний журнал (№ 6). с. 32-43.

Орлова, Т.В. (2008) Соціально-економічний розвиток Молдови після здобуття державної незалежності. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 360-річчю Козацької революції 1648-1667 рр. та 90-річчю Гетьманату П. Скоропадського. с. 11-14.

Орлова, Т.В. (2008) Жінка і сім’я за радянських часів: історіографія проблеми. Соціальна історія (Вип. Т). с. 139-145.

Р

Рудяков, П.М. (2008) Влада та філологія: чи можливий перехід від неоголошеної «холодної війни» до спільних кроків? У зб.: Наука. Влада. Політика / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 224-238.

Ф

Фомін, С.С. (2008) Типы современных социально-экономических систем. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць. с. 373-388.

Ц

Цапко, О.М. (2008) Ідейна та політико-правова спрямованість українського дисидентського руху. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право (Вип. 6). с. 83-88.

Цапко, О.М. (2008) Становлення і утвердження сталінської тоталітарної системи в СРСР та її наслідки для України. Людина і політика (№ 2 (3). с. 35-49.

Цапко, О.М. (2008) Політична система України. Сучасний стан та перспективи розвит­ку (за заг ред. Кафарського В.І.). Технічний звіт. Івано-Франківськ: Плай.

Цапко, О.М. (2008) Зовнішньополітична спрямованість української козацько-старшинської еліти на зламі XVII - XVIII століть. Вісник Полісся. с. 45-54.

Цей список був створений у Tue Mar 28 00:53:38 2023 CEST.