Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | О | С | Ф
Число елементів: 48.

Б

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№ 18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 255-261.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№3(45)). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№ 3 (4). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV - XIX ст. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 95-110.

В

Васильєв, О.А. (2009) Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору. Віче (№ 16). с. 14-16.

Васильєв, О.А. (2009) Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в економізації зовнішньополітичної діяльності. Збірник наукових праць: (Вип. 6). с. 50-63.

Д

Добровольська, А.Б. (2009) Глобалізація: проблеми та протиріччя світового розвитку. Збірник наукових праць. (Вип. 6). с. 50-54.

З

Зеленько, Г.І. (2009) Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Серія). с. 39-43.

Зеленько, Г.І. (2009) Основні принципи організаційного оформлення політичної партії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (Серія). с. 8-17.

Зеленько, Г.І. (2009) Роль екзогенних факторів в процесах оновлення політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. с. 117-127.

Зеленько, Г.І. (2009) Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні. In: Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П.П. Кононенко. К., ННДІУ., с. 83-91.

О

Орлова, Т.В. (2009) Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 48-53.

Орлова, Т.В. (2009) Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 41-47.

Орлова, Т.В. (2009) Українська жінка в реаліях ринкової економіки: історіографічні студії. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 4). с. 103-108.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні діячі громадсько-політичної думки кінця ХІХ - початку ХХ ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні: історіографічний нарис. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 5). с. 143-149.

Орлова, Т.В. (2009) Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ - початку ХХІ ст. Гілея (Випуск). с. 65-69.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів (історіографічні аспекти). Історичний журнал (№ 6). с. 106-117.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні висновки щодо соціально-економічного статусу жіноцтва України в сучасних умовах ринкових трансформацій. VII Буковинська міжнар. історико-краєзнавча конф. (Чернівці, лист. 2009 р.). с. 253-255.

Орлова, Т.В. (2009) Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 136-141.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України. Гілея (Випуск). с. 61-70.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва в українських національно-визвольних змаганнях: історіографічний нарис. Наукові праці: наук.-метод. журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Т. 115 (Випуск). с. 112-116.

Орлова, Т.В. (2009) Жінки в революціях: українська історіографія ХХ - початку ХХІ ст. Сторінки історії (Вип. 2). с. 111-120.

Орлова, Т.В. (2009) Оцінка українською історіографією ролі жіноцтва у літературі та мистецтві. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 3). с. 101-105.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні українські чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми. Друга Волинська Міжнар. історико-краєзнавча конф. (Житомир, 2-3 жовтня 2009 р.). с. 158-161.

Орлова, Т.В. (2009) Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії. Історична панорама. Зб. наук. праць Чернівецького національного університету. Спеціальність «Історія» (Вип. 8). с. 71-83.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Фемінізм в Україні: проблема та історіографія. Історичний журнал (№ 4). с. 47-58.

Орлова, Т.В. (2009) Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії. Український історичний журнал (№ 3). с. 184-198.

Орлова, Т.В. (2009) Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз. Етнічна історія народів Європи (Вип. 2). с. 55-64.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки. Гілея (Випуск). с. 168-178.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво і релігія: підходи вітчизняної історіографії. Гілея (Випуск). с. 133-143.

Орлова, Т.В. (2009) Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 118-124.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво України періоду соціалістичного будівництва у світлі радянської і пострадянської історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 95-103.

Орлова, Т.В. (2009) Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ - початку ХХІ ст.). Технічний звіт. К.: Логос.

С

Сльозко, О.О. (2009) Валютна інтеграція - ознака глобалістичних тенденцій у сучасному світі / Головний редактор О.П. Степанов. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Науковий журнал (№ 1). с. 27-39.

Сльозко, О.О. (2009) Зміна формату світового фінансового ринку після розширення G8 в G20, перспективи для України. Conference Venue «To undertake a constructive exchange of views, make deep analysis of existing problems, formulate new ideas and approaches to their solution», Kiev, May 27-28, 2009.. с. 3-15.

Ф

Фомін, С.С. (2009) Фінансово-економічні кризи як невід’ємна риса сучасного капіталізму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Випуск). с. 253-272.

Фомін, С.С. (2009) Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 182-211.

Фощан, Я.І. (2009) Шлях людини до моральної довершеності в баченні Георгія Кониського. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 302-305.

Фощан, Я.І. (2009) Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 238-245.

Фощан, Я.І. (2009) Образ людини в антропософії Георгія Кониського. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 87-89.

Фощан, Я.І. (2009) Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство» (Вип. 1). с. 47-49.

Фощан, Я.І. (2009) Життя його належить історії (до 215-річчя від дня смерті Георгія Кониського). Українознавство-2010: календар-щорічник / упорядн. В. Піскун, А. Ціпко. с. 174-177.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:16:03 2023 CEST.