Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2015

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 73.

Стаття

Богданович, І.І. (2015) Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти. Журнал Верховної Радий України "Віче" (6). с. 2-6.

Богданович, І.І. (2015) Особливості діяльності міжнародних організацій у Республіці Білорусь – досвід для України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 267-277.

Богданович, І.І. (2015) Соціально-економічні перетворення як платформа суспільно-політичної модернізації в Республіці Білорусь. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 379-392.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи та сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (2). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм та проблема модернізації Росії: історія питання. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції, м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-х частинах (Ч. 3). с. 13-17.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи і сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип 1.). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації в Росії: історія та сучасний дискурс. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип. 2). с. 163-178.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ - початок ХХ ст. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1(3)). с. 5-12.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1 (3). с. 13-23.

Бульвінський, А.Г. (2015) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України (на прикладі подій 2013 р.). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 362-372.

Бульвінський, А.Г. та Врадій, О.С. (2015) Основні механізми та способи взаємодії міжнародних організацій з ОГС в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 213-224.

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: зб. наук. пр. с. 373-379.

Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№ 2). с. 31-35.

Васильєв, О.А. (2015) Взаємозв’язок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах: зб. наук. пр. с. 217-222.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 339-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційно-комунікаційні технології у політичних процесах сучасного світу: європейська практика розвитку електронної демократії. Проблемы науки (№ 9-10). с. 48-55.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 337-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Політична трансформація «нестабільних» держав: проблеми і протиріччя перехідного періоду в Молдові. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23 грудня 2015 р., Київ). с. 66-70.

Добровольська, А.Б. (2015) Придністровський конфлікт: нові реалії перерозподілу впливу на пострадянському просторі. Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Житомир, 22 травня 2015 р.). с. 175-177.

Добровольська, А.Б. (2015) ІКТ як фактор еволюції інформаційного простору: виклик для транзитивних країн. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 5 березня 2015 р.). с. 16-22.

Добровольська, А.Б. (2015) Глобалізація як джерело та чинник суспільно-політичної трансформації: національні реалії. Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 лютого 2015 р.). с. 9-11.

Добровольська, А.Б. (2015) Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн. Науковий вісник Дипломатичної академії України, серія «Політичні науки» (Вип. 2). с. 61-73.

Добровольська, А.Б. (2015) Політика сусідства ЄС: еволюція співробітництва з Молдовою. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва у міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. с. 222-231.

Добровольська, А.Б. (2015) Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду. Європейські історичні студії. -.

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 407-417.

Зеленько, Г.І. (2015) Про стан і тенденції розвитку політичних партій. Національна безпека і оборона. Центра Разумкова (№ 6). с. 77-78.

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації / За заг. ред. д. філ. н., проф. Рудякова П.М. - Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 407-417.

Зеленько, Г.І. (2015) «Institutional traps» in political system of post-communist countries (Ukraine experience). Текст виступу на 23-му Всесвітньому конгресі політологів (Монреаль, Канада). Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 1). с. 3-10.

Зеленько, Г.І. (2015) Ukraine: living in a new way with old rules? NewEurope, Брюссель, Бельгія, 30 червня 2015 р. -.

Орлова, Т.В. (2015) Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-практична конференція 1-2 жовтня 2015 р.: матеріали доповідей та виступів. с. 317-321.

Орлова, Т.В. (2015) Гендерні студії в українській вищій школі: досвід історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 193-195.

Орлова, Т.В. (2015) Україна в європейському цивілізаційному вимірі» - новий перспективний курс у вищій школі. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 198-201.

Орлова, Т.В. (2015) Столкновение цивилизаций на постсоветском пространстве. Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ - початку ХХІ століття: зб. наук. статей. с. 53-65.

Орлова, Т.В. (2015) Пауперизм як глобальна проблема на сучасному етапі. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції 23 квітня 2015 року «День науки історичного факультету 2015». с. 10-13.

Орлова, Т.В. (2015) Цивіліологія і зовнішня політика України на сучасному етапі: погляд історика / За загал. ред. В.Г. Циватого, Н.О. Татаренко / Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Зб. тез доповідей міжнар. наук. конф. (Київ, 23 грудня 2015 року). с. 163-165.

Рудяков, П.М. (2015) Вступ. Модернізаційні практики і моделі у глобалізованому світі, що інтегрується. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 7-14.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 311-316.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив кредитів Світового банку на зміни на фінансовому ринку: приклад Угорщини та України. Збірник матеріалів конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності».. с. 76-79.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 311-317.

Сльозко, О.О. (2015) Туристический бизнес на техногенных катастрофах: современные тенденции и новые измерения. Пример Украины. Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества: Материалы 12-й Международной конференции Российского общества экологической экономики. с. 98-101.

Сльозко, О.О. (2015) Роль ефективної фінансової та грошово-кредитної політики в економіці країни. Теоретичні і практичні аспекти екрономіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. с. 234.

Сльозко, О.О. (2015) International experience of ecological restructuring and its implementation in Ukrainian enterprises. 3 ogolnopolska konferencia - 15 may 2014, Szeczin, Szeczin University, Katedra microeconomiky (Poland). с. 23-35.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь країн Вишеградської групи як суб’єкт і об’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 418-425.

Стельмах, В.О. (2015) Досвід регіональної співпраці у центральній Європі (на прикладі країн Вишеградської групи). Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах / Збірник наукових праць. с. 134-141.

Стельмах, В.О. (2015) Роль організацій громадянського суспільства у «Східному партнерстві» / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірка доповідей. с. 127-130.

Стельмах, В.О. (2015) Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування місцевого самоврядування в країнах Закавказзя (на прикладі Вірменії та Азербайджану). Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. конф. м. Дніпропетровськ, 21 березні 2015 р, ч. 2. с. 148-151.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь Вишеградської групи як об’єкт і суб’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів / За заг. ред. д.філол.н., проф. Рудякова П.М. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності». Збірник наукових праць. с. 417-425.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадський сектор у Словаччині: досвід суспільної модернізації / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 441-448.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадянське суспільство і Європейський Союз: функціонування і співпраця. Віче, № 2. с. 15-19.

Ткаченко, І.В. (2015) Європейська інтеграція України: гіпотетичні можливості на фоні зовнішньої агресії. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 4-5 грудня 2015 року). с. 135-138.

Ткаченко, І.В. (2015) Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків «Село» та «Засів» як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 344-352.

Ткаченко, І.В. (2015) Соціально-політична модернізація в Чеській Республіці: досвід для України на шляху європейської інтеграції / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 425-433.

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 133-141.

Фомін, С.С. (2015) Економічна модернізація в країнах Східної Азії на прикладі Японії, Південної Кореї та Китаю. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки). Збірник наукових праць. с. 26-33.

Фомін, С.С. (2015) Перша світова війна як головний фактор виникнення нових незалежних держав Центральної Європи та прискорення в них модернізаційних процесів. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни). с. 177-183.

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 133-141.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2015) Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 448-457.

Фощан, Я.І. (2015) Словенія в складі ЄС: соціально-економічний розвиток / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 448-457.

Фощан, Я.І. (2015) Специфіка модернізації політичної системи Словенії за часів незалежності / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 457-463.

Фощан, Я.І. (2015) Перша світова війна та словенський народ - втрачений шанс побудови національної держави / За загальною редакцією Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 120-126.

Фощан, Я.І. (2015) Вплив Сполучених Штатів Америки на процес демократизації політичної системи в Україні. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. Матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М (Ч. 2). с. 145-153.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (№ 4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2015) Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 252-259.

Фощан, Я.І. (2015) Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 252-259.

Фощан, Я.І. (2015) Архиепископ Могилевский Георгий Конисский и межконфессиональные отношения на землях Беларуси второй половины XVIII столетия. Гісторьія Магыёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікау Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Маплёу. с. 369-374.

Розділ книги

Васильєв, О.А. (2015) Енергетична політика Франції. In: Французька модель державності: політичний економічний, соціальний і правовий аспекти: монографія / О.Г. Бабенко, О.А. Васильєв, С.В. Віднянський, М.М. Гнатовський, Н.М. Грущинська; ред.: Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 97-124.

Сльозко, О.О. (2015) Market of Financial Services Between Ukraine and EU. In: Global economy issues and changes of post-crisis developed. Monograph. Technology Education Institute of Western Machedonia, Grees, с. 34-58.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2015) Current tendencies and system of employment in Ukraine. In: Population and social development. Monograph. Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanity, с. 116-126.

Цей список був створений у Sun May 26 10:20:48 2024 CEST.