Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2016

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Число елементів: 66.

Б

Богданович, І.І. (2016) Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 209-223.

Богданович, І.І. (2016) Євроінтеграційні орієнтири партнерства України і Республіки Білорусь. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 207-219.

Бульвінський, А.Г. (2016) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 6-18.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 6-18.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії. Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 49-71.

В

Васильєв, О.А. (2016) Проблеми соціально-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 117-122.

Васильєв, О.А. (2016) Основні тенденції і проблеми модернізації провідних країн світу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. 34-41 с.

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи (№ 11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (№ 1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив етнокультурних, релігійних і мовних чинників на процес модернізації Казахстану. Зовнішні справи (№ 3). с. 54-59.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України / За заг. редакцією д. політ. н., проф. Зернецької О.В. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: зб. наук. пр. с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Науково-технічне співробітництво України з державами євроатлантичного регіону / За заг. ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб. н. п. с. 79-88.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Регіональноінтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2016) Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського економічного союзу. Науковий вісник Дипломатичної академії України, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, частина І, серія «Історичні науки» (випуск). с. 54-57.

Васильєв, О.А. (2016) Country without science is a country without a future (For example, Russia and China). UA Foreign Affairs (№ 3). -.

Д

Деменко, О. Ф. (2016) Напрями трансформації відносин України та провідних центрів сили в сучасному середовищі безпеки. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету України імені Івана Черняховського (1(33)). 72 -80.

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги. Збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного університету», Том 2 (Вип. 4). с. 209-218.

Добровольська, А.Б. (2016) Проблеми політичної консолідації нації в умовах етнічної неоднорідності: досвід Молдови. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (третій).

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 235-248.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної системи безпеки на пострадянському просторі. Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у ХХ - ХХІ ст.: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: Збірник наукових праць / Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

З

Зеленько, Г.І. (2016) Влияние реализации «Минских соглашений» на социально-политические процессы в Центрально-Восточной Европе. Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии соц.-полит. взаимодействия: белорус. политология: многообразие в единстве: материалы VII междунар. науч.-практ. конфер., Гродно, 5-6 мая 2016 г. В 2 ч. (Ч. 2). с. 175-177.

Зеленько, Г.І. (2016) Державна влада та опозиція у країнах Центрально-Східної Європи: практики взаємодії. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 342-381.

Зеленько, Г.І. (2016) Дослідження інституту президентства у вітчизняних політологічних дослідженнях. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 142-171.

Зеленько, Г.І. (2016) Інститут парламентаризму у дослідженнях вітчизняних політологів. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 172-206.

Зеленько, Г.І. (2016) Лінії соціально-політичних розмежувань в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг.ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України., с. 363-371.

Зеленько, Г.І. (2016) Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014-2016  рр. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 4-31.

Зеленько, Г.І. (2016) The impact of Minsk agreement on socio-politic situation in East-Central Europe Countries. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 2). с. 39-41.

О

Орлова, Т.В. (2016) Введення гендерного компоненту - нагальна потреба реформування української системи вищої освіти. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17 листопада 2016 р. (Частин). с. 206-208.

Орлова, Т.В. (2016) Г абітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства. Українознавчий альманах. (Вип. 1). с. 174-178.

Орлова, Т.В. (2016) Освіта і професія у світлі українських реалій. Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація: Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2016 р., Мукачево. с. 165-168.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність з точки зору історії ментальностей. Етнічна історія народів Європи (Вип. 4). с. 120-131.

Орлова, Т.В. (2016) Русские и игра с точки зрения исторической психологии. Studia Linguistica: Зб. наук. праць (Вип. 9). с. 480-486.

Орлова, Т.В. (2016) Особливості модернізаційних процесів у сучасному В’єтнамі. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Зб. наук. праць. с. 155-163.

Орлова, Т.В. (2016) Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна / За загал. ред. А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: Зб. наук. праць. с. 39-47.

Орлова, Т.В. (2016) Віддзеркалення ідей американських суспільствознавців у реаліях і перспективах України. Сторінки історії: зб. наук. праць (Вип. 4). с. 165-174.

Орлова, Т.В. (2016) Формування уявлень про місце і роль України у сучасному світі в процесі викладання навчальної дисципліни «Всесвітня історія». Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: Матеріали VIII міжвузівського науково-методологічного семінару (м. Київ, 18 грудня 2015 р.). с. 50-55.

Орлова, Т.В. (2016) Причини краху радянської моделі розвитку в країнах Східної Європи. Крах радянської імперії: анатомія катастрофи: Міжнар. наук. конф. «Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст., присвячена 25-й річниці розпаду СРСР 21-22 квітня 2016 р. Ніжинський державний університет і. с. 113-122.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність і Україна. Зовнішні справи (№ 2). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2016) Історичні уроки Сполучених Штатів Америки для України. Чверть століття українсько-американської дружби: досвід, гідний майбутнього. Зб. матеріалів Ш американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13 квітня 2016 р.). с. 256-264.

Орлова, Т.В. (2016) Розвал СРСР і сучасна Росія: історичні паралелі. Емінак (№ 1 (1). с. 112-120.

Орлова, Т.В. (2016) Росія: вчора, сьогодні, завтра? Технічний звіт. К.: Логос.

Орлова, Т.В. (2016) Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars. Американська історія та політика (№ 1). с. 94-100.

Орлова, Т.В. (2016) Synergetics and changing the classical university at the current development stage. Матеріали українсько-польської міжнар. наук. конф. «Класичний університет у контексті викликів епохи (м. Київ, 22-23 вересня 2016 р.). с. 171-172.

Р

Рудяков, П.М. (2016) Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 193-209.

Рудяков, П.М. (2016) Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа). Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 173-182.

С

Сльозко, О.О. (2016) Геоекономічні імперативи зростання країн з високотехнологічним розвитком та пострадянських країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 114-128.

Т

Ткаченко, І.В. (2016) Нафтова залежність як фактор слабкості економіки Азербайджану. Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року). с. 74-77.

Ткаченко, І.В. (2016) Перенесення ЛНВ до Києва на сторінках рубрики М. Грушевського «До наших читачів». Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). с. 36-39.

Ткаченко, І.В. (2016) Проблеми суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті. Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року). с. 97-102.

Ткаченко, І.В. (2016) Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни радянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 284-293.

Ф

Фомін, С.С. (2016) Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-64.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 62-71.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-46.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. с. 62-71.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Збірник наукових праць. с. 32-46.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 54-64.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи потсрадянської трансформації Грузії. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 293-302.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи пострадянської трансформації Грузії / за заг. ред. Бульвінського А.Г. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 293-302.

Ц

Цапко, О.М. (2016) Міжконфесійні відносини у сфері національної безпеки сучасної України. Матеріали науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України». 25-26 листопада 2016 р. с. 316-319.

Цей список був створений у Tue Mar 28 09:11:58 2023 CEST.