Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | К | М | О | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч
Число елементів: 56.

Б

Богданович, І.І. (2019) Радянський період Республіки Білорусь: сучасні оцінки. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 234-247.

Богданович, І.І. (2019) Білорусь: національний шлях розвитку та його здобутки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 364-370.

Богданович, І.І. (2019) Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Білорусь: специфіка державної підтримки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 370-375.

Бульвінський, А.Г. (2019) Роль України в процесах трансформації пострадянського простору. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 121-146.

Бульвінський, А.Г. (2019) Сценарії еволюції пострадянського простору у контексті європейського та євразійського інтеграційних процесів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 340-342.

Бульвінський, А.Г. (2019) Концептуальне бачення пострадянського простору у російських стратегічних документах: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 342-347.

Бульвінський, А.Г. (2019) Сприйняття Московської держави в Європі у XV-XVII ст. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 230-244.

В

Васильєв, О.А. (2019) Цивілізаційні засади трансформаційних та інтеграційних процесів в Республіці Казахстан. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 191-201.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи скорочення стратегічної наступальної зброї в умовах паритету ядерних тріад США і РФ. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 80-91.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи Росії, США і Китаю бути глобальними лідерами. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 250-256.

Васильєв, О.А. (2019) Фактори інноваційного та постіндустріального розвитку у процесах трансформації країн пострадянського простору. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 357-364.

Васильєв, О.А. (2019) Стан і перспективи еволюції євразійської інтеграції. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-105.

Д

Деменко, О.Ф. (2019) Вплив глобалізації на національний розвиток республіки Казахстан. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 95-103.

Деменко, О.Ф. (2019) Основні етапи євразійської інтеграції: від зони вільної торгівлі до митного та економічного союзу. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 87-98.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 59-67.

Деменко, О.Ф. (2019) Пріоритети цивілізаційного ренесансу і проблеми соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 385-392.

Деменко, О.Ф. (2019) Вплив історичних традицій на формування пріоритетів зовнішньої політики Республіки Казахстан. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 120-137.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 37-43.

Добровольська, А.Б. (2019) Проблеми цивілізаційного вибору держав пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-76.

Добровольська, А.Б. (2019) Постіндустріальні тенденції еволюції цінностей в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 46-57.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішні чинники структуризації геоекономічного простору: досвід та перспективи інтеграційних стратегій пострадянських республік. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 12-26.

Добровольська, А.Б. (2019) Реалії інтеграційних процесів на пострадянському просторі в умовах глобальних трансформацій. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 347-351.

Добровольська, А.Б. (2019) Зовнішньополітичне позиціонування Республіки Молдова в умовах формування поліцентричної світової системи. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 105-120.

Добровольська, А.Б. (2019) Результати парламентських виборів 2019 р. в Республіці Молдова: тенденції трансформації суспільно-політичного середовища. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 375-379.

Добровольська, А.Б. (2019) Парламентські вибори 2019 р. в Республіці Молдова: формування коаліції та результати роботи нового уряду. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 379-385.

З

Зернецька, О.В. (2019) Національні інтереси України у відносинах з Республікою Сербія в контексті останнього загострення міжетнічного протистояння між Белградом і Приштиною. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 428-434.

К

Кириченко, О.В. (2019) Еволюція історичних цінностей незалежних країн Балтії у контексті впливу еліт на культурно-гуманітарну сферу науки в регіоні. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 103-114.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 88-94.

Кириченко, О.В. (2019) Латвійська Республіка в повоєнний час як точка перетину геополітичних інтересів великих держав. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 272-284.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської республіки: уроки для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 57-62.

М

Мінасян, Р.А. (2019) Участь України у переговорному процесі ЄЕП у 2003–2004 рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 65-69.

О

Орлова, Т.В. (2019) Соціальні революції XX - початку XXI ст. на пострадянському просторі. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 98-114.

Р

Рудяков, П.М. (2019) Не блукати у трьох вербах: цінності – норми – практики. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 12-19.

Рудяков, П.М. (2019) «Відкладена» демократія: пострадянський транзит до нових суспільно-політичних моделей і практик. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 36-49.

Рудяков, П.М. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 206-211.

Рудяков, П.М. (2019) Трансформаційні процеси у країнах Західних Балкан: здобутки і втрати. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 266-271.

Рудяков, П.М. та Фомін, С.С. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 37-56.

С

Сафар’янс, Є.В. (2019) Діяльність Ю.В. Костенка на посаді Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні на початку 1990-х рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 187-199.

Стельмах, В.О. (2019) Громадянське суспільство країн пострадянського простору: проблеми становлення. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 49-58.

Стельмах, В.О. (2019) Пострадянський розвиток країн Балтії: досвід реформування. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 242-249.

Т

Ткаченко, І.В. (2019) Інтеграційні перспективи держав Південного Кавказу. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 212-223.

Ткаченко, І.В. та Васильців, О.О. (2019) Українські можливості застосування досвіду політики пам’яті країн Вишеградської четвірки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 187-196.

Ф

Фомін, С.С. (2019) Роль государства в социально-экономическом развитии. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 56-67.

Фомін, С.С. (2019) Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток пострадянських країн. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 59-77.

Фомін, С.С. (2019) Вплив євразійської економічної інтеграції на модернізаційні процеси в пострадянських країнах. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 351-357.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні проблеми та зовнішньополітична орієнтація Узбекистану. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 392-399.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-60.

Фощан, Я.І. (2019) Інтеграційні перспективи пострадянської Грузії: історія та сучасність. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 224-234.

Фощан, Я.І. (2019) Досвід становлення політики пам’яті в Болгарії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 196-201.

Фощан, Я.І. (2019) Проблеми демократизації суспільства та розбудови правової держави в Грузії. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 63-69.

Фощан, Я.І. та Васильців, О.О. (2019) Український Схід на порядку денному ООН і Ради Європи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 52-58.

Ц

Цапко, О.М. (2019) Проблема цивілізаційного вибору пострадянських країн Центральної умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 130-139.

Цапко, О.М. (2019) Країни пострадянського простору у зовнішній політиці КНР та Індії. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 171-182.

Цапко, О.М. (2019) Національний традиціоналізм в зовнішній політиці сучасного Туркменістану: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 399-404.

Цапко, О.М. (2019) Основні проблеми економічної співпраці КНР і країн Європи в реалізації проекту «Шовковий шлях». Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 207-217.

Ч

Чжен, В.А. (2019) Вплив традицiйних цiнностей на зовнiшню полiтику Китаю перiоду «реформ і вiдкритостi». Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 96-99.

Цей список був створений у Tue Mar 28 09:02:40 2023 CEST.