Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2020

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Д | З | К | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Число елементів: 57.

Б

Богданович, І.І. (2020) Союзна держава Республіки Білорусь і Російської Федерації в системі геостратегічних пріоритетів Білорусі. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 363-380.

Бульвінський, А.Г. (2020) Доктринальні засади політики Росії щодо пострадянського простору. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 306-336.

Бульвінський, А.Г. (2020) Український чинник трансформацій пострадянського простору. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 380-402.

Бульвінський, А.Г. (2020) Таджикистан в геополітичній структурі Центральноазійського регіону: історичний аспект. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-22.

Бульвінський, А.Г. (2020) Україна у війнах на цивілізаційному кордоні Європи в XVI–XVII ст. Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія : У 2-х кн. / відпов. ред. Боряк Геннадій ; упоряд. Блащук Світлана, Боряк Геннадій, Горобець Віктор, Кудряченко Андрій, Матях Валентина, Ткаченко Василь, Солошенко Вікторія, Ясь Олексій. Кн. 1 :. с. 83-105.

Бульвінський, А.Г. та Вознюк, П.Ф. (2020) Український фактор на пострадянському просторі. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 217-25.

Бульвінський, А.Г. та Орлова, Т.В. (2020) Вплив російських ментальних особливостей на зовнішньополітичний курс Кремля. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 289-305.

Г

Грицик, Л.Ю. (2020) Безпековий вимір зовнішньої політики Казахстану (1991–2005 рр.). Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Ма. с. 53-58.

Д

Деменко, О.Ф. (2020) Сутність, особливості та основні етапи євразійської інтеграції. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 201-221.

Деменко, О.Ф. та Цапко, О.М. (2020) Центральна Азія: багатовекторність у дії. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 197-216.

Добровольська, А.Б. (2020) Теоретичні підходи до інтеграційних процесів у суспільних науках. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 35-50.

Добровольська, А.Б. (2020) Зовнішні чинники структуризації пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 50-62.

Добровольська, А.Б. (2020) Загальні закономірності та національні особливості формування ідентичності на пострадянському просторі: досвід Молдови. Проблеми всесвітньої історії (2 (11)). с. 148-173.

Добровольська, А.Б. (2020) Міжнародні чинники подолання конфронтації на пострадянському просторі: Придністровський конфлікт. Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов, 5 (4(60)). с. 100-105.

Добровольська, А.Б. (2020) Постіндустріальні чинники суспільної трансформації в сучасному світі. Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научных трудов, 3 (1(57)). с. 86-94.

Добровольська, А.Б. (2020) Трансформація суспільно-політичного середовища Молдови як чинник формування її зовнішньополітичного курсу: результати парламентських виборів 2019 р. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 91-108.

Добровольська, А.Б. та Фомін, С.С. (2020) Інтеграційні чинники пострадянської трансформації. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 49-87.

З

Зеленько, Г.І. (2020) Досвід впливу екзогенних факторів на модернізаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 222-242.

К

Кириченко, О.В. (2020) Становлення нової державності країн Західних Балкан у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції регіону. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 258-288.

Кириченко, О.В. (2020) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 75-91.

Кириченко, О.В. та Стельмах, В.О. (2020) Балтійські держави: спільне повернення до Європи. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 88-105.

Кордун, О.О. (2020) Збройні конфлікти на пострадянському просторі як інструмент утримання нових незалежних держав в орбіті впливу Кремля. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 336-363.

Кордун, О.О. (2020) «Невизнані республіки» як інструмент гібридної агресії Росії на пострадянському просторі. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 142-159.

О

Орлова, Т.В. (2020) Актуальність курсу публічної історії для університетської освіти України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (146). с. 37-40.

Орлова, Т.В. (2020) Візантійська імперія в світлі історії ментальностей. Україна – Європа – Світ (24). с. 37-46.

Орлова, Т.В. (2020) Культурно-історичні передумови формування зовнішньої політики сучасної Естонії. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-43.

Орлова, Т.В. (2020) Менталітет і економіка: естонський варіант з погляду історика. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія» (1(42)). с. 248-257.

Орлова, Т.В. (2020) Публічна історія – нове поле міждисциплінарності. Знання. Освіта. Освіченість: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 1 – 2 жовтня 2020 р.). с. 108-113.

Орлова, Т.В. (2020) Роль мови в успіхах сучасної Естонії. Мовознавча наука у ХХІ столітті: тези доповідей міжнародної заочної наук. конф. (Київ, 16 – 17 квітня 2020 р.). с. 44-45.

Орлова, Т.В. (2020) Університетська освіта перед викликами сучасності. Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 – 26 вересня 2020 р.). с. 12-14.

Орлова, Т.В. (2020) Creative Economy and Public History in Estonia: an Example for Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 2 (54). с. 228-239.

Р

Рудяков, П.М. (2020) Пострадянські протодемократії: європейські моделі та практики на просторі колишнього СРСР. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 62-78.

Рудяков, П.М. (2020) Міжнародна інтеграція як феномен глобального розвитку. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 23-48.

Рудяков, П.М. (2020) Пострадянські протодемократії: європейські моделі та практики на просторі колишнього СРСР. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвіт. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 62-78.

Рудяков, П.М. (2020) Тридцять років пострадянського духовного транзиту: конфлікт нового зі старим, пошуки сучасної ідентичності, гуманітарні розломи. Дзяржава і творчая асоба. Матэрыялы ХI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 22 мая 2020 г.. с. 29-38.

Рудяков, П.М. (2020) Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов‘яносербія на українських землях у ХУІІІ ст. (Частина 2). Проблеми всесвітньої історії (1). с. 19-44.

С

Сафар’янс, Є.В. (2020) Засади зовнішньополітичної стратегії самопроголошеної «Придністровської Молдавської Республіки». Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Ма. с. 33-37.

Сафар’янс, Є.В. (2020) Квазідержави пострадянського простору: причини та передумови їхнього виникнення. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 159-173.

Сафар’янс, Є.В. (2020) Фортифікація Майдану: історія Барикади №1 «Львівська брама». Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2020: Історія». с. 256-260.

Сафар’янс, Є.В. (2020) Студентський страйк 2013 р.: початок Євромайдану. Збірник міжнародного наукового форуму «Революція Гідності: на шляху до історії». с. 281-303.

Сафар’янс, Є.В. (2020) Позиція Австрійської Республіки щодо російсько-українського збройного конфлікту впродовж 2014–2019 рр. In: Україна в історії Європи ХІХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. Монографія. / За. ред. С.В. Віднянського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020, с. 785-802.

Стельмах, В.О. (2020) Вплив європейської інтеграції країн Балтії на їх суспільно-політичну трансформацію. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 242-258.

Т

Ткаченко, І.В. (2020) Історичні чинники зовнішньополітичної орієнтації Азербайджану. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 43-52.

Ткаченко, І.В. (2020) Політика пам’яті в Чехії та Словаччині у посткомуністичну добу: формування національної єдності в умовах подолання наслідків тоталітаризму. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-157.

Ткаченко, І.В. та Фощан, Я.І. (2020) Геополітичний вузол південного Кавказу. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 180-196.

Ф

Фомін, С.С. (2020) Внутрішні проблеми Європейського Союзу як фактор відносин з пострадянськими країнами. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 118-135.

Фомін, С.С. (2020) Зовнішня політика Узбекистану. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 53-65.

Фомін, С.С. (2020) Співробітництво між Україною та Євросоюзом: проблеми та перспективи. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-142.

Фощан, Я.І. та Ткаченко, І.В. (2020) Особливості інтеграційних процесів на Південному Кавказі. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 481-496.

Ц

Цапко, О.М. (2020) Місце провідних країн Азії у трансформаційних процесах на пострадянському просторі. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 429-455.

Цапко, О.М. (2020) Правова традиція як засіб реалізації історичної пам’яті в соціально-політичній практиці держав. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 204-215.

Цапко, О.М. (2020) Історична ретроспектива феномену популізму і політичної демагогії. In: Суспільні потреби та політична доцільність: досвід розв’язання суперечностей у країнах світу. Науково-аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, С.В. Толстов [та ін.]. Київ: Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2020, с. 14-23.

Цапко, О.М. (2020) Історична пам’ять за твором «Рухнама» та її місце у формуванні національної ідентичності населення сучасного Туркменістану Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ: 22 травня 2020 р.. с. 83-86.

Цапко, О.М. (2020) Нова хвиля примусового переселення українців-«остарбайтерів» у післявоєнний період. Народна творчість та етнологія (1). с. 76-81.

Цапко, О.М. (2020) Основні чинники формування національної пам’яті у пострадянських країнах Центральної Азії (на прикладі Республіки Туркменістан). Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 214-226.

Цапко, О.М. (2020) Симеон Полоцкий в контексте украинсько – белорусских культурных связей. Симеон Полоцкий в культурном пространстве восточных словян. Матэрыялы ХI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 22 мая 2020 г. с. 242-265.

Цапко, О.М. (2020) Чинники національного традиціоналізму у зовнішній політиці сучасного Туркменістану. Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 22-32.

Цей список був створений у Wed Jul 17 20:36:13 2024 CEST.