Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 1992

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 10.

Б

Білорус, О.Г. та Рогач, О.І. (1992) Акціонерні товариства: організація і управління. Монографія. Робочий документ. К.: Техніка.

В

Вітер, І.І. (1992) Современный уровень развития черной металлургии Украины и ее выход на мировой рынок. Хозяйственный механизм формиро- вания рыночных отношений. Сб. науч. трудов НИИ Минэкономики.. 159 (в соавторстве с Федоренко И.Н.)..

Вітер, І.І. (1992) Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов. Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / Моногра- фия. Под ред. Г.П. Лузина.. 137..

З

Зернецька, О.В. (1992) Мир детства в литературе маори. In: Этнография детства тради- ционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии: Кол. монография. М.: Наука; "Восточная лит-ра", с. 173-189.

Зернецька, О.В. (1992) Духовна деколонізація: література маорі. Слово і час (4). с. 65-68.

Зернецька, О.В. (1992) Дмитро Нитченко: Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії. Всесвіт (5-6). с. 168-171.

Зернецька, О.В. (1992) Новий політичний порядок у Південно-Східній Азії та стратегічні проблеми масової комунікації. Вісник Академії наук України (II). с. 101-103.

Зернецька, О.В. (1992) Mass Media в Україні. Проблеми та перспективи вивчення. Вісник Академії наук України (12). с. 86-89.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. In: Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Vol. 29 / Ed. by Hyejn-Dew Kang. Seoul: Seoul National University Communication Research Institute. NANAM Publishing House, с. 35-44.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. Seoul National University, Communication Research Institute (29). с. 35-44.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:25:42 2023 CEST.