Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2000

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 12.

Стаття

Бондарець, М.В. (2000) Сучасні напрямки та проблеми реформування світової воєнної промисловості. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (28). с. 33-39.

Бондарець, М.В. (2000) Особливості організації воєнного виробництва в Японії. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (27). с. 31-35.

Бондарець, М.В. (2000) Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (26). с. 60-66.

Бондарець, М.В. (2000) Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи. Економіка промисловості (3(9)). с. 22-27.

Зернецька, О.В. (2000) Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки. Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія (12). с. 193-201.

Зернецька, О.В. (2000) Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації. Людина і політика (2). с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2000) Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації. Нова політика (1). с. 52-54.

Зернецька, О.В. (2000) Глобальна комунікаційна політика і демократичний розвиток. Дослідження світової політики. Актуальні проблеми (9). с. 3-9.

Зернецька, О.В. (2000) Глобалізаційні процеси ери інформації та розвиток медіа- і віртуальної дипломатії (аспекти підготовки фахівців у цій галузі в університетах США і Великої Британії): Збірник доповідей 4-ї міжнародної конференції «Роль університетів у майбутньому інформаційному суспільстві». Rufus‑2000. с. 27-38.

Зернецька, О.В. та Білорус, О.Г. (2000) Право на комунікацію. Віче (2). с. 23-28.

Розділ книги

Зернецька, О.В. (2000) Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации. In: Глобальные трансформации и стратегии развития: монография / Под ред. О.Г. Белоруса. Орияне, Київ, с. 344-361.

Зернецька, О.В. (2000) Новостийные медиа в политическом дискурсе. In: Методология иссле- дования политического дискурса: Актуальные проблемы содержатель- ного анализа общественно-политических текстов: монография. / Под ред. проф. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. – Вып. 2. БГУ, Минск, с. 137-145.

Цей список був створений у Sat May 25 00:55:22 2024 CEST.