Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2001

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 15.

Б

Бондарець, М.В. (2001) Проблеми глобальних системних трансформацій і міжнародної економічної безпеки. Робочий документ. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ – С. 348–362..

Бондарець, М.В. (2001) Інтеграція воєнної промисловості країн СНД. Збірник наукових праць РВПС (1). с. 59-63.

Бондарець, М.В. (2001) Тенденції розвитку світової оборонної промисловості. Економіка України. (3). с. 82-85.

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і безпека розвитку. Інший. К..

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і національна стратегія України: монографія. Інший. К.: Просвіта.

Білорус, О.Г. (2001) Global Transition and Realities: monograph. Робочий документ. K., Warsaw.

В

Вітер, І.І. (2001) Глобальні економічні трансформації і міжнародна економічна безпека. Робочий документ. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Біло- рус. – К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. (2001) Глобальні виміри європейської інтеграції. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розвитку зовніш- ньоекономічних зв’язків України в контексті процесів глобалізації (Щорічник наукових праць). Випуск ХХVIII / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відпові. 75..

Вітер, І.І. (2001) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія/За ред. д-ра екон. наук, проф. ДГ Лук'яненка. К.: КНЕУ.

З

Зернецька, О.В. (2001) Глобалізація інформаційних процесів і питання інформаційної безпеки. In: Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Під редакці- єю О.Г. Білоруса. КНЕУ, Київ, с. 635-685.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: загрози і ризики. In: Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природ- них і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія / Відп. ред. В.В. Дурдинець,. Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. Стилос, Київ, с. 437-449.

Зернецька, О.В. (2001) У форматі правдивого відео. Глобальне супутникове телебачення і медіа-дипломатія. Політика і час (4). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна супермагістраль. Політика і час (6). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2001) Що пливе в потоці новин. Міжнародний інформаційний ринок і міжнародні відносини. Політика і час. (9). с. 60-68.

Зернецька, О.В. (2001) Виступ на «Круглому столі» журналу «Політична думка», присв. 10-річчю незалежності України. Політична думка (4). с. 23-28.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:21:11 2023 CEST.