Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2003

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 15.

Б

Бондарець, М.В. (2003) Концептуальні засади реформування ОПК України. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (39). с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2003) Сучасні стратегії розвитку наукових досліджень і розробок у сфері воєнних технологій розвинутих країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (37). с. 109-117.

Білорус, О.Г. (2003) Экономическая система глобализма: монография. Інший. К.: КНЭУ.

В

Вітер, І.І. (2003) Європейська інтеграція: аналіз та прогнозування. Робочий документ. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 с. – С. 210–244.

Вітер, І.І. (2003) Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України як передумова її європейської інтеграції. Економіка промис- ловості.. 19..

Вітер, І.І. (2003) Методичні матеріали дисципліни «Методологія економічної науки» для студентів магістерської форми навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales, 6 (6). с. 70-72.

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales.. 72..

З

Зернецька, О.В. (2003) Тектонічні зрушення в європейському медіа-ландшафті: Доповідь на конференції «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інф-ком технологій». Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць. (44(1)). с. 9-13.

Зернецька, О.В. (2003) Битва титанів. Медіа бізнес: німецька стратегія конкурентної боротьби. Віче (1). с. 68-71.

Зернецька, О.В. (2003) Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації. Політика і час (11). с. 83-88.

Зернецька, О.В. (2003) Телебачення і культура. Українська культура (5). с. 10-12.

Зернецька, О.В. (2003) Національній Раді – 10 років. Вісник національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (6). с. 8-9.

Зернецька, О.В. (2003) Televisa: національні та глобальні стратегії конкурентоспроможності. Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 76-80.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2003) PR-манікулятивний вплив. Комунікативна теорія і практика. Політичний менеджмент (3). с. 101-113.

Цей список був створений у Tue Mar 28 08:52:34 2023 CEST.