Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2004

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 15.

Б

Бондарець, М.В. (2004) Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. (1). с. 131-134.

В

Вітер, І.І. (2004) Україна в глобальному конкурентному середовищі. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С 5167..

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. Антологія творчих досягнень.. С. 125131..

Вітер, І.І. (2004) Підвищення конкурентоспроможності продукції як передумова інтеграції України в європейський економічний простір. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностран- ных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов.. С. 468469..

Вітер, І.І. (2004) Взаємовідносини України з глобальними фінансовими інститутами в контексті економічної безпеки. Актуальні проблеми міжна- родних відносин: Збірник наукових праць.. 200 с. С. 72.

З

Зернецька, О.В. (2004) Феномен глобальної культури. Сучасна цивілізація, гуманітарний аспект: Зб. наукових праць. с. 108-111.

Зернецька, О.В. (2004) Глобальна культура і національний контекст. Держава. Право. Економіка. (1). с. 76-80.

Зернецька, О.В. (2004) У дзеркалі комунікативних процесів. Політика і час (12). с. 64-67.

Зернецька, О.В. (2004) Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми. Антологія творчих ідей. с. 98-101.

Зернецька, О.В. (2004) Філософія глобалістики. Політика і час (11). с. 67-75.

Зернецька, О.В. (2004) Університети як будівничі суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (50(1)). с. 287-289.

Зернецька, О.В. (2004) Медіа-дипломатія. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т.2. с. 812.

Зернецька, О.В. (2004) Віртуальна дипломатія (С. 368), Дипломатія мережева (С. 381). Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т. 1.. с. 760.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. (25). с. 90-96.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Чи прийме Палата нашу подяку? Дещо про мовний вишкіл британського парламенту. Віче. (9). с. 73-74.

Цей список був створений у Wed Mar 29 00:29:49 2023 CEST.