Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2005

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 12.

Б

Бондарець, М.В. (2005) Інноваційні та інтеграційні стратегії реформування ОПК України. Антологія творчих досягнень. (2). с. 117-120.

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2005) Глобальна перспектива і сталий розвиток: Моногр. Робочий документ. Ін-т світ. еко- номіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. –К.: МАУП.

В

Вітер, І.І. (2005) Європейські економічні інтеграційні процеси та їх вплив на економіку України. Антологія творчих досягнень.. С. 94101..

Вітер, І.І. (2005) Цивілізаційна парадигма у сучасній глобалістиці. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: Матер. Третьої Всесвіт. Конф. Київ, 28 трав. 2004 р.. 136..

Вітер, І.І. (2005) Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 228с. С. 61.

Вітер, І.І. (2005) Методичні матеріали дисципліни «Економічна історія» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

З

Зернецька, О.В. (2005) Політична комунікація та політичні аспекти новин. In: Новини vs. новини. Виборча компанія в новинних телепрограмах: монографія. / За редакцією Н. Костенко та В. Іванова. Центр вільної преси, Київ, с. 46-63.

Зернецька, О.В. (2005) Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку. Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. с. 51-56.

Зернецька, О.В. (2005) Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми. Антологія творчих досягнень (2). с. 76-84.

Зернецька, О.В. (2005) Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.‑ кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.‑ кор. НАН України Ворони В.М.. с. 203.

Зернецька, О.В. (2005) Political Communication and Political Effects of the News. In: News vs. News. The Election Campaign in the TV News Programs: monograph / Ed. by Natalya Kostenko and Valeriy Ivanov;. Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Journalism of Kyiv National University Academy of the Ukrainian Press., Київ, с. 46-62.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2005) Трансформація віртуального простору та парадигми впливів масмедійних дискурсів. Політичний менеджмент (3). с. 100-107.

Цей список був створений у Tue Mar 28 14:15:36 2023 CEST.