Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2007

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 13.

Б

Бондарець, М.В. (2007) Глобальна конкурентоспроможність України у світовому рейтингу. Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць (14). с. 26-31.

Бондарець, М.В. (2007) Конкурентні стратегії та механізми інтеграції оборонно-промислових комплексів розвинених країн (С. 432–447), Інноваційні стратегії розвитку сфери воєнних НДДКР розвинених країн світу (С. 447–457), Стратегії модернізації та реструктуризації ОПК України (С. 457–460). Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2007) Глобальний конкурентний простір: монографія. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2007) Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху: монографія. Робочий документ. К.: ННЦ «Ін-т аграр. Економіки».

В

Вітер, І.І. (2007) Глобалізація та європейські інтеграційні процеси. Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колек- тиву і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ (Розділ VI., пп. 6.1– 6.5). – С. 387–420..

Вітер, І.І. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», «Маркетинг» Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2007) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна історія» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 6.050101 «Облік і аудит» «Маркетинг», Факультету економіки та менеджменту Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

З

Зернецька, О.В. (2007) Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації. In: Глобальний конкурентний простір: монографія / Наук. редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальные спутниковые новостные сети ХХІ века. In: Україна і Казахстан в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інформаційних процесах: Кол.монографія / Відп. ред. В.Є. Новицький. ІСЕМВ НАН України, Київ, с. 40-51.

Зернецька, О.В. (2007) Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів. Політика і час (2). с. 45-48.

Зернецька, О.В. (2007) Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 71-80.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальна комерційна медіа-система: позиція домінування. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (40). с. 54-64.

Зернецька, О.В. (2007) Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті – глобалізаційних процесів. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (38). с. 267-304.

Цей список був створений у Fri Dec 1 03:22:58 2023 CET.