Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 13.

Б

Бондарець, М.В. (2008) Соціально-економічні імперативи сталого розвитку в умовах глобальної модернізації. Антологія творчих досягнень (4). с. 109-113.

Бондарець, М.В. (2008) Конкурентные стратегии и механизмы интеграции оборонно-про- мышленных комплексов развитых стран мира (С. 459–475), Иннова- ционные стратегии развития сферы военных НИОКР развитых стран мира (С. 475–487), Стратегии модернизации и реструктуризации ОПК Украины (С. 487–490). Робочий документ. Глобальное конкурентное пространство: Мо- нография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Білорус, О.Г. (2008) Глобальное конкурентное пространство: монография. Робочий документ. рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус; Гос. высш. учеб. заведение «Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана», Ин-т мировой экономики и междунар. от- ношений НАН Украины, Междунар. ассоц. «Украина-Римский клуб», Междунар. ин-т глобалистики., К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2008) Глобальні трансформації торгівлі: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Саблук, П.Т. та Власов, В.І. (2008) Глобалізація і продовольство: моногр. Робочий документ. К.: ННУ «Ін-т аграр. економіки».

В

Вітер, І.І. (2008) Глобализация и европейские интеграционные процессы. Робочий документ. Гло- бальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2008) Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. С. 84–97. К.: КНЕУ.

З

Зернецька, О.В. (2008) Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации. In: Глобальное конкурентное пространство: монография / Научный редактор О.Г. Белорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2008) Глобальні супутникові мережі на початку ХХІ ст. Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка (27). с. 136-142.

Зернецька, О.В. (2008) Переможна зброя нового хазяїна Білого Дому. Зовнішні справи UA (12). с. 24-26.

Зернецька, О.В. (2008) Бібліотеки як фундаментальна складка суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (80(1)). с. 24-27.

Зернецька, О.В. (2008) Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті. Антологія творчих досягнень (4). с. 71-81.

Зернецька, О.В. та Мирончук, О.А. (2008) Гендерна політика у сфері академічної науки. Політичний менеджмент (5). с. 12-22.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:52:33 2023 CEST.