Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2012

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З | П
Число елементів: 11.

Б

Бондарець, М.В. (2012) Оцінка досягнення показників сталого розвитку в Україні за допомогою індексів. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(71)). с. 51-67.

Бондарець, М.В. (2012) Теоретико-методологічні та практичні аспекти регулювання стратегії бюджетного реформування. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (4(73)). с. 50-60.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2012) Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія: у 3 т. Т.2. Еволюція наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії. Робочий документ. К.: ННЦ «ІАЕ».

В

Вітер, І.І. (2012) Україна в системі глобального туризму. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць.. С. 1628. Реформування бюджетного процесу в Євросоюзі в світлі Лісабон- ської угоди.

З

Зернецька, О.В. (2012) Рух смислів у глобальному Інтернет-середовищі. In: Смислова морфологія соціуму: монографія / Під ред. Н. Костенко. Інститут соціології НАН України, Київ, с. 373-391.

Зернецька, О.В. (2012) Медіа-система України в транзитивний період. Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. О.Г. Білорус.. с. 20-25.

Зернецька, О.В. (2012) Глобальна експансія медіа-імперій як вимір процесів трансформації в сучасному світі: діахронічний зріз. Зовнішні справи UA (5). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2012) Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки – специфіка взаємодії. Економічний часопис – ХХІ (7-8). с. 3-5.

Зернецька, О.В. (2012) Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи. Зовнішні справи UA (9). с. 54-56.

Зернецька, О.В. (2012) Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів. Політичний менеджмент (4-5). с. 55-56.

П

Перга, Т.Ю. (2012) Соціальний потенціал «зеленої» економіки в умовах глобальної кризи: матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції [Глобальна система криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн], (Київ, 27 вересня 2012 р.) / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб».– К.: ІСЕМВ НАН України,. Глобальна система криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн. с. 126-131.

Цей список був створений у Tue Mar 28 16:25:43 2023 CEST.