Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З | П
Число елементів: 10.

Б

Бондарець, М.В. (2013) Імперативи глобалізації сталого розвитку транзитивних країн у кризових умовах. Стратегії розвитку України (2). с. 94-97.

В

Вєтринський, І.М. (2013) Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. (1(17)). с. 28-33.

Вєтринський, І.М. (2013) Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (79). с. 270-273.

Вітер, І.І. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2013) Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.. С. 2027..

З

Зернецька, О.В. (2013) Глобальный пандискурс Интернета. In: La Table Ronde: колективная монография. «РИВШ», Минск, с. 265-267.

Зернецька, О.В. (2013) Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа. Зовнішні справи UA (4). с. 44-49.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. UA Foreign Аffairs (6). с. 58-61.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2013) Сквозные смыслы глобального пандискурса Интернета начала ХХІ века. Respectus Philologicus (23(28)). с. 47-57.

П

Перга, Т.Ю. (2013) Потенціал державно-приватного партнерства у вирішенні екологічних проблем України:матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Транзитивна система глобалізму в умовах глобальної кризи», м. Київ, 20 червня 2013 р. / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології,. Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб».– К.: ІСЕМВ НАН України. с. 78-82.

Цей список був створений у Tue Mar 28 22:29:27 2023 CEST.