Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 28.

Стаття

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформ. Вісник ОПУ ім.І.І.Мечникова, 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегія розвитку України (2). с. 25-28.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформування. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка., 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегії розвитку України (2). с. 25-29.

Вєтринський, І.М. (2014) Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (84). с. 471-475.

Вєтринський, І.М. (2014) Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (85). с. 304-309.

Вєтринський, І.М. (2014) Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (89). с. 378-383.

Вєтринський, І.М. (2014) Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. (75). с. 421-432.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки.. С. 199219..

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.. 43..

Вітер, І.І. (2014) Глобальна криза як закономірний наслідок глобалізації. Экономическая дискуссия: перспективы будущего. с. 73-77.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки / Гол. ред. В.С.пазенок. с. 199-218.

Зернецька, О.В. (2014) Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток. Зовнішні справи (1). с. 48-51.

Зернецька, О.В. (2014) Справа державної безпеки (нотатки з парламентських слухань «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні». UA Foreign affairs (6). с. 14-17.

Зернецька, О.В. (2014) Право на комунікацію в глобалізованому світі. UA Foreign Аffairs (9). с. 38-43.

Зернецька, О.В. (2014) Українська наукова школа глобалістики академіка О.Г.Білоруса. Бібліографістика і бібліографія вчених України. Академік Білорус О.Г.. с. 28-35.

Зернецька, О.В. (2014) Формування антикризових програм менеджменту медіа та ІКТ в Україні в період глобальної кризи. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей. Міжнародна наукова конференція. с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2014) Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (2 (70)). с. 195-216.

Зернецька, О.В. (2014) The Nature of Power in the Global Network Society. Notes on the Margins of the Work of Manual Castells (in English). Економічний часопис-ХХІ (1-2). с. 4-7.

Розділ книги

Зернецька, О.В. (2014) Вдосконалення стратегій державного управління системою медіа та ІКТ в Україні. In: Еволюція світ-системи глобалізму (страте- гічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаври- люк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 358-363.

Зернецька, О.В. (2014) Тенденції висвітлення глобальними та національними медіа сутності глобальної фінансово-економічної кризи. In: Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 59-66.

Монографія

Бондарець, М.В. (2014) Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки (С. 50–59), Новітні стратегії дер- жавного антикризового менеджменту транзитивних країн (С. 156– 164), Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації (С. 81–85). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, р.Н. Жангожа та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУК.

Білорус, О.Г. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2014) Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Інший. K.-W.: Universitet «Ukraina».

Вєтринський, І.М. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / [Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. Білорус - С.329–341. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобаліза- ції (С. 39–50), Бюджетне реформування як складова антикризових стратегій Європейського Союзу (С. 164–177), Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (С. 364–374). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. БілорусК.: - КНЕУ.

Книга

Перга, Т.Ю. (2014) Глобальна екологічна політика та Україна. Видавець ПП Лисенко М.М., Ніжин. ISBN 978-617-640-147-6

Навчальний матеріал

Вітер, І.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна макроекономічна політика». [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Thu Jun 13 05:59:08 2024 CEST.