Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2015

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З | П
Число елементів: 19.

Б

Бондарець, М.В. (2015) Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і спів- робітництва в міжнародних відносинах. Зб. н. пр. / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова.. с. 146-151.

Бондарець, М.В. (2015) Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (7). с. 15-19.

Бондарець, М.В. (2015) Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн. Глобальні та національні проблеми економіки. (4). с. 46-49.

Бондарець, М.В. (2015) The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition. Наукові праці МАУП. (1). с. 12-17.

Білорус, О.Г. (2015) Фінансова глобалізація і євроінтеграція: монографія за ред. О.Г. Білоруса, Т.І. Єфименко;. Робочий документ. К..

В

Вєтринський, І.М. (2015) Вплив євроінтеграційної стратегії на геополітичне становище та демократизацію України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 285-292.

Вєтринський, І.М. (2015) Геополітичні передумови російської агресії проти України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (99). с. 316-320.

Вєтринський, І.М. (2015) До питання про концептуальні засади дослідження геополітики. Віче (22). с. 6-10.

Вітер, І.І. (2015) Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму. Наука й економіка.. 97. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст..

Вітер, І.І. (2015) Туризм в умовах постіндустріального суспільства: проблеми та перспективи розвитку. Туризм в умовах глобалізації: виклики часу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 жовтня 2014 р.). Частина-ІІ /Редкол.: Федорченко В.К. (голова).. с. 32-37.

Вітер, І.І. (2015) Інноваційна складова конкурентоспроможності Європейського Союзу. Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2015: у 9 т. – – Том 7. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарюванн. с. 23-25.

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV - перша половина XVII ст.). Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок.. с. 205-216.

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV – перша половина XVII ст.). Наукові записки Ки- ївського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 205215..

З

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Перша частина. UA Foreign Affairs (5). с. 16-19.

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Друга частина. UA Foreign Affairs (6). с. 22-27.

Зернецька, О.В. (2015) Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація і безпека розвиту в умовах глобалізації". UA Foreign Affairs (12). с. 53-55.

Зернецька, О.В. (2015) Кібербезпека США: основні стратегії // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право на інформацію в глобалізованому світі. Проблеми інформаційної без- пеки держави» (22 квітня 2015 р.). с. 40-41.

Зернецька, О.В. (2015) Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць.. с. 261-271.

П

Перга, Т.Ю. (2015) Оргуська конвенція: проблеми та перспективи впровадження в країнах Європи та Азії. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 161-167.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:18:48 2023 CEST.