Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 53.

Бондарець, М.В. (2017) Неоіндустріалізація як стратегія соціально-економічної модернізації економіки України. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред.. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 117-133.

Білорус, О.Г. (2017) Історичні та стратегічні імперативи трансформації та модернізації транзитивних країн в умовах глобалізації. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-12.

Вєтринський, І.М. (2017) Базові пріоритети й стратегічні імперативи формування національних геополітичних стратегій. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць за заг. ред. О.В. Зернецької К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 154-163.

Вєтринський, І.М. (2017) Особливості кореляції геополітичної стратегії зі стратегією національного розвитку для транзитивних країн. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 117-128.

Вітер, І.І. (2017) Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 134-145.

Вітер, І.І. (2017) Глобальний туризм в умовах постіндустріальності. Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Сontext of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Укр. та англ. Мовами. с. 208-212.

Вітер, І.І. (2017) Щодо розробки модернізаційних перетворень економіки України в контексті європейського досвіду. «Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 рр.). / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 88-94.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2017) Міжнародна наукова конференція ««Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива» (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.). Україна: події, факти, коментарі.

Жангожа, Р.Н. (2017) Политические и цивилизационные основы концепции Евразийского союза. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-81.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 111-120.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В.Зернецької. Керівництво. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація: монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус., 7 . «РИВШ», Минск, с. 111-119.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація як стратегічний імператив модернізації провідних країн. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць за заг. ред. О.В. Зернецької.. с. 52-61.

Зернецька, О.В. (2017) Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив). UA Foreign Affairs (7). с. 40-44.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації сучасних суспільств: висновки для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 55-57.

Зернецька, О.В. (2017) З історії глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 9-33.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальне Інтернет-середовище: рух смислів. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 33-44.

Зернецька, О.В. (2017) Визначення та основні концепти глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 45-56.

Зернецька, О.В. (2017) Основні етапи розвитку наукової парадигми глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 56-83.

Зернецька, О.В. (2017) Національна ідентичність і глобальна культура. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 84-94.

Зернецька, О.В. (2017) Головні актори глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 95-113.

Зернецька, О.В. (2017) Типологія глобальної медіакратії. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 113-138.

Зернецька, О.В. (2017) Експансія медіа-імперій. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 139-148.

Зернецька, О.В. (2017) Супутникові новини — новий етап глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 149-159.

Зернецька, О.В. (2017) Виникнення блогосфери — арени політичних змагань. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 159-170.

Зернецька, О.В. (2017) Вибори у Великій Британії інформаційної доби. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 170-180.

Зернецька, О.В. (2017) Роль блогосфери у перемозі Барака Обами на виборах. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 180-186.

Зернецька, О.В. (2017) Президентські вибори в США під кутом зору британських онлайнових медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 186-189.

Зернецька, О.В. (2017) Висвітлення глобальної фінансово-економічної кризи національ¬ними медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 199-210.

Зернецька, О.В. (2017) Агресивні стратегії в антикризовій боротьбі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 210-215.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-імперії в ситуації кризи: моделі виживання. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 215-223.

Зернецька, О.В. (2017) Особливості латиноамериканського інформаційно-комунікаційного простору в період кризи. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 223-233.

Зернецька, О.В. (2017) Мережа Інтернет — «яблуко розбрату» в кризовій ситуації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 233-241.

Зернецька, О.В. (2017) Системи медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні у транзитивний період: між державою та ринком. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 252-266.

Зернецька, О.В. (2017) Еволюція стратегій кібербезпеки США. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 267-284.

Зернецька, О.В. (2017) Соціальні мережі та кібербезпека індивіда. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 284-291.

Зернецька, О.В. (2017) Комунікація науки з суспільством як фактор підвищення конкурентоспроможності та безпеки держави. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 291-299.

Зернецька, О.В. (2017) Виклики та загрози глобального диджитального розриву. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 315-321.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-форматування проблем сталого розвитку у глобальному інформаційно-комунікаційному просторі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 322-339.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах США 2016 року. UA Foreign Affairs, 1. с. 6-10.

Зернецька, О.В. (2017) Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Інший. «РИВШ», Минск.

Зернецька, О.В. (2017) Новий мегатренд конкурентної боротьби у мережі Інтернет: Cloud Computing. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 242-252.

Зернецька, О.В. (2017) Історія однієї наукової метафори («digital divide»). In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 300-315.

Мирончук, О.А. та Мирончук, А.С. (2017) Агентство передових оборонних дослідницьких проектів США (DARPA) в системі міжнародного наукового обміну: новий досвід та потенційні можливості для української наукової спільноти. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 76-85.

Перга, Т.Ю. (2017) Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС. Європейські історичні студії (6). с. 48-63. ISSN 2524-048X

Перга, Т.Ю. (2017) Проблеми економічного розвитку Індії на початку третього тисячоліття. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів.. с. 123-128.

Перга, Т.Ю. (2017) Екологічне співробітництво США та СРСР у період розрядки міжнародної напруженості. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 213-223.

Перга, Т.Ю. (2017) Екологічна модернізація: витоки та головні напрями розвитку. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 146-154.

Перга, Т.Ю. (2017) Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр ХХ століття. Американська історія та політика. с. 223-232.

Скаленко, О.К. (2017) ГЛОБАЛІСТИКА ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА, ЕКОСФЕРА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СВІТУ». Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету - 2017». / за заг. ред. проф. Ф. М. с. 67-72. ISSN 2520-2553

Хижняк, І.А. (2017) Синкретичні ознаки «гібридних» підсистем російсько-українського агломерату спільного географічного регіону: самобутність геополітичного коду «omnes et singulos». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 82-92.

Цей список був створений у Mon May 27 04:32:19 2024 CEST.